Shrnutí argumentů proti hypotéze o antropogenním oteplování země pro naše tápající přátele. Oznámení Spojených států amerických o odstoupení od pařížské klimatické dohody je to nejlepší, co se silám rozumu za uplynulý rok přihodilo. Ale zápas s temnými silami,