Jak dopadne přednáška na téma „klimatické změny z pohledu kritického myšlení“, když se autor v důsledku prokrastinace nestihne připravit.