I při demonstraci v Praze 21. 10. šlo o to státu něco nedemokraticky, přes hlavy občanů vnutit. Bude nám poroučet marketing?