Nedávno jste oslavil své 84tiny, máte za sebou bohatý vědecký i společenský život, co vás dnes nejnaléhavěji mrzí. V době mých nejlepších let v minulém století se vybudovaly přehrady, atomové elektrárny, rozvodná síť – zejména vysokého napětí,