Josef Morkus, Jan Macek Centrum vozidel udržitelné mobility, Fakulty strojní ČVUT v Praze