Pojem „nerůst‟ se už delší dobu vznáší nad vodami, avšak v poslední době se objevuje v diskusích častěji. Vychází z jednoduchého předpokladu. Obecně se předpokládá, že by ekonomika měla růst. Jakmile se růst zastaví, hovoříme o stagnaci