Stojí klimatičtí extrémisté v rámci tábora klimatického alarmismu na okraji, nebo je extrémismus v jádru celé této ideologie?