RHODA WILSON přináší informace z různých kontinentů, které ukazují, že neplatí další z argumentů, tedy údajně ubývající ledový příkrov na zemi i na moři, který rádi používají klimatičtí alarmisté jako důkaz své scestné teorie, neboť ledová se plocha