Asi před týdnem vydal car OSN pro lidská práva v Ženevě přísné varování: „Pokud nebudou splněny klimatické cíle, bude až 80 milionů lidí uvrženo do hladu.“