Nedávno jsem si tu četl povzdech pana domácího na téma vylidnění center měst za účelem „zklidnění.“ Ztotožňuji se s myšlenkou, že v našich krajích jde spíš o zmrtvění, vylidnění a degradaci na skanzen.