V záplavě radostných zpráv o tisících nově instalovaných solárních panelech, které mají zachránit život před zničením, nejsou téměř slyšet varovné hlasy odborných institucí, že se Česká republika a většina států Evropské unie dobrovolně žene do nedostatku elektrické