Řada lidí si klade otázku, kde se ten klimatický alarmismus vlastně vzal, když má nulový vliv na klima, někdy dokonce zvyšuje emise skleníkových plynů v rámci jejich snižování. I kdyby Evropa opravdu chtěla snižovat emise, stejně by