Kdy už konečně všechny ty jaderné elektrárny zavřou?

Uveřejněno dne 8 dubna 2011 000 14:37

elektrarnaJE (jaderná energetika, elektrárna) je opředena mýty, pověstmi a báchorkami. Lidé se bojí všeho co má jen v názvu slovo nukleární (jaderný). Z toho důvodu se třeba nechodí na nukleární magnetickou rezonanci, ale jen na magnetickou rezonanci. O tom, že je nukleární, se raději mlčí, co kdyby náhodou vybuchla?

Strach z jaderné energetiky je postaven na sémantických zkratkách, stejných, jakou jsem nastínil. JE je technologicky zvládnutelná a je relativně bezpečná, respektive mnohem bezpečnější, než jiný styl výroby energie. Při všech těch haváriích jaderných elektráren, které vypadají tak skvěle mediálně katastroficky, je počet mrtvých lidí vztažených na výrobu jedné terawatthodiny stále velmi malý a ve srovnání s nimi vypadají větrné elektrárny jako vražedná pole.

Máte-li zájem si přečíst něco o skutečném stavu a realitě v elektrárně Fukušima I, můžete prosím zde:

http://www.osel.cz/index.php?clanek=5627

http://nejedly.blog.idnes.cz/c/181735/Zemetreseni-v-Japonsku-a-jaderna-elektrarna-Fukusima.html

http://neviditelnypes.lidovky.cz/japonsko-zemetreseni-a-je-fukusima-dug-/p_zahranici.asp?c=A110320_182559_p_zahranici_wag

http://neviditelnypes.lidovky.cz/japonsko-zemetreseni-a-je-fukusima-2-dbs-/p_zahranici.asp?c=A110328_111618_p_zahranici_wag

Přirozeně, že se ozývají odpůrci JE. Momentálně tlučou na poplach a troubí do útoku. Jejich jedinou snahou je vyvolat v lidech strach a paniku. Internetem se pak nesou podobné názory:

„…dá se ukázat, že všechny strany v Německu mají dneska plány do budoucnosti, které buduji v podstatě na historických představách zelených bez jaderné energetiky…“

Plané fráze o ničem, které dokládají v celé nahotě, že i zdánlivě vzdělaní lidé o problematice neví nic a jen se schovávají za proklamace politiků.

„Jsem obyčejná ženská od plotny. Nerozumím tomu, ale vím, že je to špatné. Kdy už konečně všechny jaderné elektrárny zavřou a zalijí je betonem? Mám strach a bojím se. Vy tomu asi rozumíte líp, takže byste jako oni nechal do reaktoru díru a díval se, CO SE TAM DĚJE?!?!“

„Měli to ihned zalejt betonem, když to netěsnilo, na co čekali? Až se zamoří ovzduší (až do Evropy) a moře?!“

K tomu snad není co dodat. Je to reakce malého dítěte, které škrtlo sirkou a pak se leklo, zahodilo sirku do koše s papírem a zavřelo se do přece tak bezpečné skříně a tam se schovalo. To jsou ta jednoduchá řešení, která vyplývají z neznalosti. Stejně tak by lidé tohoto typu zalili elektrárnu betonem. Udělali by přesně to, čeho se tak šíleně bojí. A neméně stejně tak by nevyráběli energii přes jadernou cestu vůbec. Pak by ale stejně tak, jako to dítě v té skříni byli nemile překvapeni, v jejich případě nikoliv ohněm, ale opravdovou jadernou havárií srovnatelnou s Černobylem v tom prvním případě a prudkým snížením životních standardů, hladem, sociálními bouřemi a něčím, co si zatím ani nedovedou představit v případě, že by se elektrická energie stala drahým luxusem.

S energií se zajisté má šetřit, nepřesáhnou-li náklady na úsporu třetiny až poloviny možné úspory. Jinak je to reálné plýtvání. Energii je možné získávat alternativně, ale je to zatím reálné a efektivní pouze pro malá spotřební místa. Velká spotřební místa jako je průmysl, stále potřebují stabilní a jistou energii, kterou v současnosti dokáže produkovat převážně JE a to mnohem šetrněji k ŽP než jiné alternativy. Proto je potřeba JE podporovat, ale samozřejmě s důrazem na bezpečnost, případně hledat další JE zdroje s přirozeným fyzikálním zabezpečením. Panická hrůza z JE je nesmyslná a trestuhodná. Havárie v Japonsku je nikoliv odstrašující, ale naopak velmi poučná. Na to, co se tam dělo skláním hlubokou poklonu všem, kdo se na řešení podílejí a obdivuji je, jak efektivně to zvládají.

Jedinou odpověď, kterou mi odpůrci JE dávají, je vágní formulace, že potřeba hledat jiné alternativy, ale v podstatě nikdo neví jaké, jen mají pocit, že je to tak správné. Problém je ale v tom, že nic, a to je velmi důležité, nic jiného vhodného než JE momentálně není. Klidně si to proberme bod po bodu:

1 – Vítr a větrná alternativa

Výhody: má smysl pro lokální energetické ostrovy, tedy máte-li třeba zemědělskou usedlost, skvělá volba jako doplňkový zdroj.
Nevýhody: Je to energie relativně drahá. Je použitelná pouze fouká-li vítr, ale navíc nesmí zase foukat moc. Poškozuje krajinu, zatěžuje okolí hlukovým znečištěním, v zimě z vrtulí odlétají stovky metrů daleko nebezpečné kusy námrazy. Pro ptáky je takovéto pole větrníků smrtící pastí. Platí se velmi drahé peníze za pufrování provozu. Jednak se zaplatí peníze za „ekologicky vyprodukovanou energii“ a následně se vyplatí další peníze za absorpci při její produkci či neprodukci, kdy je naopak nedostatek energie nutno doplnit z jiných zdrojů. Představa o inteligentní síti, která bude z jednoho konce Evropy na druhý přesouvat vyrobenou energii tento problém neřeší, protože existují ztráty a rozvodnou síť ani není možné dynamicky jednoduše přizpůsobovat rozmarům počasí. Navíc větrná energie principiálně nemůžete pokrýt energetické nároky společnosti díky jejím  teoretickým možnostem.
Závěr: Jako doplněk někdy ano, ale jako řešení rozhodně ne.

2- Geotermální energie

Výhody: Energie relativně levná a dočasně stabilní pro menší odběry.
Nevýhody: Nutná správná geologická konfigurace. Všechny pokusy vytvořit smysluplnou geotermální elektrárnu (včetně Islandu, který se na to opravdu geologicky hodí) narazily na jeden problém a to na postupné slábnutí výkonu. Ono je to logické. Horninou se totiž jako ne zrovna dobrým vodičem tepla může procpat jen určitá hustota energie. Fyzika je neúprosná. Tedy tyhle z počátku oslavované elektrárny jsou již nyní potichu přeměňovány na pouhá místa pro získání tepla na vytápění. Ale ne na výrobu el. energie.
Závěr: Tato varianta nic neřeší.

3- Příliv a odliv.

Výhody: Přílivové a o odlivové elektrárny jsou relativně vhodné, protože jejich výkon je v cyklech stabilní.
Nevýhody: Je nutné nalézt vhodné přírodní místo. Problém je v tom, že země musí být v sousedství moře s větší výškou přílivu. Proto třeba Středozemní moře je naprosto nevhodné. Tento typ elektráren zasahuje do životního prostředí, a máme tu ochránce ŽP, kteří proti tomu mohutně brojí.
Závěr, jako doplněk někde dobré, ale opět globálně problém neřeší.

4 – Vlny a jejich síla

Projektů na využití síly vln je mnoho, ale bohužel všechny se vyznačují několika principiálními necnostmi.  A to jednak složitostí a s tím spojenou poruchovostí, podruhé nestabilitou – opět problém s tím, že vlny někdy jsou a jindy ne, a co je nejhorší, jsou náklady na případný transfer energie z moře. Protože musíte používat rozsáhlá pole a nikoliv centrální místo. Tedy závěr: možná doplňkové.

5- Uhelné elektrárny  (či elektrárny na plyn)

Všichni víme, že je to dočasné. Odložení problému do doby, až dojde uhlí. Navíc produkce CO2, SOx, NOx prachu a i radioaktivního spadu. Co víc si ekologičtí aktivisté a bojovníci proti globálnímu oteplování mohou přát?

6- Biomasa

Ceny potravin na celém světě prudce vzrostly. Místo obilí a jiných potravin se začala pěstovat řepka a podobné plodiny. Díky dotacím je to výhodnější, než jídlo. Problém je v tom, že žádné řepkové ani jiné pole není schopno vyprodukovat dostatek paliva, aby byla tahle technologie soběstačná. Musíte počítat nejen naftu, kterou lijete do nádrže traktoru, ale i další energie, které jsou potřeba v celém procesu výroby, třeba na výrobu hnojiv, pesticidů a podobně. Zatím vždy záporná bilance. Tedy, jestli chcete hlad ve světě, hlavně v zemích třetího světa, podporujte tento nesmysl. Biopaliva jsou vůči prostředí přímo brutální. Biopalivový zdroj energie odpovídající jedné jediné atomové elektrárně o výkonu 1000 megawattů by vyžadoval 2500 čtverečních kilometrů kvalitní zemědělské půdy amerického Středozápadu. To je zhruba pětkrát území Prahy.
( http://www.osel.cz/index.php?clanek=2825 )

5- Sluneční elektrárny

Ano, Slunce se jeví mimo JE jako jediný vhodný zdroj, který je schopen dodat dostatečné množství energie. Ale zase, mnoho problémů. Elektrárny na bázi zrcadel a ohřívání kotle jsou použitelné pouze v některých oblastech. Navíc všechny existující mají ohromný problém s prachem. Jejich účinnost v poměru k ploše, kterou musí zaujímat je příliš malá. Tudy opět průlom nebude. Zase je tu průšvih se skladováním energie, když je tma.

6- Fotovoltaické panely

Jako doplněk skvělé, ale opět, jejich energetická náročnost při výrobě bohužel zatím hovoří proti. Dále místo potravin máme na polích panely. Jejich účinnost je malá, ale co je nejhorší, slábne v čase díky tepelné difuzi. Tedy, pokud nějaký panel vyrobíte, nemusíte ho nikdy vystrčit na slunce a za 20 let bude prakticky nepoužitelný. A co je ještě horší, je odpad z těchto panelů. Jestli se bojíte potencionální radioaktivity, tohoto se zatím bojte ještě víc. Vývoj v této oblasti jde ale poměrně rychle kupředu. Nečekejte nějaký zázrak. Panely budou levnější, šetrnější k životnímu prostředí a možná i účinnější. Co je problém tohoto zdroje je opět poměrná efektivita k nutné ploše a skladování této energie. Jsme zase tam, kde u všech podobných. Jako doplněk výborné, pro průmysl nevhodné a nepoužitelné.

7- Hydroelektrárny

V podstatě levná energie, bohužel postavitelná pouze na některých místech a s omezenou kapacitou. Lze použít pro průmysl, ale zdroje jsou v tomhle případě dané a konečné. Navíc každá další nádrž má problém s ekologií a hlavně se časem zanáší splaveným bahnem.

Tak, co jsem vynechal?

Jaderná energetika je stále jediná alternativa, která dává dostatečnou koncentraci energie, nezávislou na čase a vnějších vlivech a je schopná saturovat naše potřeby. Jaký jiný fyzikální princip je schopen produkovat energii dostatečně koncentrovanou, levnou a ekologickou? Termojaderná fůze se zdá být jako technologicky nezvládnutelnou a extrémně drahou. Byl bych rád, kdyby se nalezl nějaký jiný princip pro získávání energie, ale byť tu určité náznaky existují, vše je prozatím hudba budoucnosti. My ale žijeme teď a tady a musíme tedy nějak svou energetickou potřebu uspokojovat.

Jaderné elektrárny se tedy nezavřou. Pokud to nějaký stát udělá, zaplatí za to svou energetickou závislostí a poklesem životní úrovně. Jistě, je potřeba hledat nové cesty a nová řešení. Ale bohužel, zatím se ani nerýsuje možnost, jak to dělat. Všechny známé varianty narážejí na jednoduchý fakt naprosté energetické převahy jaderných sil nad chemickými. Ten tady byl, je a nesporně bude. Fyzika je daná a v čase se nemění. A i kdyby někdo včera něco převratného vymyslel, aplikace nejsou triviální a vyžadují čas na realizaci, který nemáme. Tedy, chceme-li přežít, JE je prozatím jediná známá alternativa a žádná, emocionální či politická proklamace tento prostý a zjevný fakt nezmění.

Protijadená hysterie se ukazuje jako kontraproduktivní. Místo, aby se stavěly nové, lepší a bezpečnější reaktory III+ generace, byla nová výstavba utlumena a díky zeleným panikářům se musíme spoléhat mnohdy na ty staré a méně bezpečné. Možná nastane čas, kdy bude energie na příděl. Prosím poděkujte pak za mě rádoby zeleným, ale i novinářům, kteří se tak skvěle předvedli v dezinformacích a v pokročilé technice vyvolávání zbytečného strachu. Stěžujte si u nich a nadávejte sobě, že jste se nechali podvést vyvolaným strachem.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist