SPOLEČNOST: Marxismus-greténismus do škol!

Uveřejněno dne 2 prosince 2021 v 14:12

Já sám jsem tak starý a zaostalý, že si dodnes kupuju noviny. A dokonce je i čtu. A protože mi paměť poměrně ještě slouží, občas tam objevím věci, které jsou stejné anebo skoro stejné jako ty, které jsem zažíval coby hoch a mladý muž. Marxistickou ideologii. Dnes neomarxistickou.

Na základní škole se sice marxismus ještě nevyučoval, tedy myslím do páté třídy, ale nástěnky se soudruhy Marxem, Engelsem, Leninem a Stalinem byly povinné všude. Ovšem i jinak byl bolševik neustále kolem nás. Na zeměpisné mapě pověšené přes tabuli byl velikánský Sovětský svaz, nalevo dole maličká Evropa, a napravo dole takový zanedbatelný prcek, totiž Čína. O Sovětském svazu jsme se učili ve všech předmětech. V dějepise byla hlavní témata Velká říjnová socialistická revoluce a Vítězný únor. A učili jsme se také o tom, jak zločinec Masaryk nechal střílet do dělníků. Také jsme byli školeni, že prvním marxistickým revolucionářem byl jistý Jan Hus, za což ho západní imperialisté upálili.

V literatuře vedle Babičky a Jiráska byla už jen Anna proletářka, které jsme říkali „Anna bordelářka“. Jako vzor statečnosti nám byl představován Alexej Petrovič Maresjev, který zažil příběh opravdového člověka.

V prosinci jsme se učili říkanku „Děduška Maroz, jolku nam priňos“. Čeština sice tak postižená nebyla, nebo si to nepamatuju, ale zato jsme trpěli pod knutou pomatených učitelů navazujících na národní buditele a v diktátech jsme úpěli pod větami typu „víly vily věnce u vily a psi na ně z vily vyli“. Ostatně dívám-li se dnes na otázky z češtiny pro pátou třídu anebo pro přijímačky na gymnázia, je mi jasné, že otázky kladou jen zmodernizovaní potomci původních vymýšlečů “vyjících vil“.

Základem všeho pokroku pak mělo být heslo: „Komunismus = elektrifikace + sověty.“ Jak nás učil veliký Lenin.

Celá výuka byla taková směska marxismu a různých potrhlých ekonomických teorií Lenina a Stalina, která měla nás, mladé muže i mladé dívky (tedy soudruhy a soudružky), přesvědčit o tom, že jedinou záchranou celého světa je komunismus. A že dělníci vedení Stranou se nejdříve spojí a pak vyženou kapitalisty, pod jejichž tyranii úpí jak pracující třída, tak zeměkoule jako taková.

Praxe byla od začátku poněkud složitější, protože z původní čtveřice nejdříve soudruzi vyzmizíkovali soudruha Stalina, pak zmizel Engels a zůstával nám už jen Marx, Lenin a soudruzi v Moskvě. Poněkud mi to připomíná dnešní dění v pirátské straně, kde už se soudruzi piráti vzájemně vylučují a jiní raději rezignují.

V dobách dávného mládí, pokud někdo po vychození ZŠ nepochopil, co je marxismus za svinstvo, natloukli mu to soudruzi do hlavy v hodinách politické ekonomie na střední škole a při zkouškách z marxismu-leninismu na vysoké škole. Bylo obecně známo,že největší pitomci anebo morálně vadní lidé pak studovali na tzv. Dejvické Sorbonně. Ti měli titul RSDr., což se překládalo jako „Rodné strany doktor“.

Výsledkem bylo to, že 99 % lidí mělo komunismu a všech možných socialistických teorií i praxe plné zuby, což nakonec vedlo v roce 1989 k rozpadu sovětského impéria.
Naivně jsem si představoval, v době, kdy jsem zvonil na Václaváku klíči, se už mimo jiné nebudou muset naše děti učit takové hovadiny a evidentní lži, jako jsme se museli učit my. Co se týká našich dětí, jakž takž to vyšlo. Ovšem nějak jsem zapomněl, že člověk je sice inteligentní, ale lidstvo jako takové je úplně blbé.

To, že si člověk nikdy nemá myslet, že dobro navěky zvítězilo a že blbost není nekonečná, jsem začal chápat hned po tom, co u nás v devadesátých letech vyrazili do zteče genderistky, zelení šílenci a neomarxisté všeho druhu. Bylo jasné, že svoboda je jen krátké nadechnutí mezi různými druhy diktatury. Ovšem to, že se dočkám v naší zemi totálního útoku na školství a na naše potomky, jsem očekával až za hodně dlouhou dobu. Ovšem čas běží rychleji, než si myslíme. Blbost je rychlejší světla. To mi v plné míře ukázal článek z MF Dnes z pondělí 29. listopadu 2021 s názvem „Školní výuka má zezelenat“.

Jsem v podstatě rád a vděčen autorkám, novinářkám Alžbětě Šimkové a Dominice Hromádkové, že jsem se dozvěděl, co se na naše potomky chystá. Jak dnešní „intelektuálové“ plánují vymýt mozky českým žákům. V článku jakýsi ředitel jakéhosi vzdělávacího centra „Tereza“ jistý Petr Daniš redaktorkám vykládal: „Pokud máme dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 podle EU, potřebujeme, aby se do toho zapojili všichni, tedy i mladí lidé, kteří vyjdou ze školy.“ Budoucí ministr školství Petr Gazdík ze STANu prý myšlenku European Green Deal podporuje.

Nemá to ale být tak, že přibude hodina či dvě „zelené výchovy“. Zásadně si notuje s vedoucím katedry občanské výchovy a filozofie pedagogické fakulty Univerzity Karlovy jistým Ondřejem Lánským, jak vyplývá z článku, že zelené vymývání mozku bude probíhat po celou dobu výuky. A to ve všech předmětech. Na stránkách MF Dnes to mají i pečlivě graficky vyvedené a popsané. Například kde a co se bude probírat:
Přírodopis / biologie: extrémy počasí, migrace a vymírání druhů, hrozby spojené s těžbou a spalováním fosilních paliv.
Fyzika: srovnávání různých zdrojů energie a jejich dopadů na naše zdraví, ukázka skleníkového efektu.
Zeměpis: uhlíková stopa různých zemí, mapy nejohroženějších míst změnou klimatu, projevy sucha v ČR a zadržování vody. (Zlaté časy, kdy jsme se v zeměpisu učili o sovětských řekách Amudarje a Syrdarje a nevěděli jsme, která řeka teče Plzní!)
Matematika: počítání úloh, například efektivity různých zdrojů energie.
Dějepis: řešení konfliktů o zdroje v dějinách, historie snah o ochranu klimatu.
Nechybí tam ani to, co my jsme zažili v 50. letech jako „leninské subotniky“ případně sbírání mandelinky bramborové a povinné činnosti, jako byla „akce Z“, které jsme říkali „Zadármiko“. To vše bylo zajisté dobrovolně-povinné a chraň každého Pánbůh, aby se nezúčastnil. Dnes se tomu říká 
Výchova k občanství: dobrovolné akce jako sázení stromů.

Tento šílený program vymyslela kdysi užitečná a dnes vyloženě politická a politicky zneužívaná organizace Člověk v tísni. Její tzv. výzkumníci, jak se píše v článku, tvrdí, že 55 % středoškoláků považuje klimatickou změnu za největší světovou hrozbu, 67,4 % mladých prý chce, aby Česko přijímalo opatření proti změně klimatu (to znamená, že fandí politické akci New Deal, o čemž si dovolím silně pochybovat).

Rád bych takový výzkumný projekt a jeho otázky a odpovědi chtěl vidět. Protože přestože jsem již starý pán, považuji tvrzení že 40 % mladých lidí zažívá kvůli změně klimatu silné, až extrémní pocity bezmoci a dokonce 13,3 % má kvůli změně klimatu silné deprese, považuji za účelové žvanění.

Při čtení tohoto „výzkumu“ jsem si vzpomněl, jak jsem nedávno na ČRo poslouchal rozhovor s jakousi mladou dámou, která je prý ředitelkou nějakého oddělení na předsednictvu vlády (tak nějak si to pamatuji, já to zpočátku pozorně neposlouchal). Dotyčná bojovnice za práva žen tvrdila, že mají průzkum, že osm z deseti žen u nás bylo sexuálně napadeno a zneužito.

Na poněkud nedůvěřivý dotaz redaktorky, zda to tak je, tvrdila, že určitě. Ovšem dodala, že osm z deseti zneužitých žen bylo zneužito pohledem, například v tramvaji anebo metru. A rozhořčeně vyštěkla, že takto veřejně sexuálně napadených žen se nikdo nezastal.

Z čehož jsem usoudil, že u nás na vládě máme někde zaměstnanou reinkarnaci nesmrtelné Eulálie Čubíkové z knihy Gabriela Chevaliera Zvonokosy. Akorát že dnes to není žádná sranda.

Protože mám potomky a kamarádi také, tak jsem se poptal. Z mé amatérské dotazníkové akce vyplynulo, že něco takového není pravda. Například že na akce pořádané obdivovateli Gréty, tzv. Fridays for Future, chodí většina proto, že je tam s kamarády sranda, mohou se ulít ze školy a vůbec. Jistěže tam může být jako všude parta vychcánků a fanatiků, kteří vědí, že by se na tom dalo něco trhnout. Sám si pamatuji, jak jeden můj spolu-vojín v roce 1964 začal svůj životopis slovy: „Narodil jsem se v den, kdy vítězná Sovětská armáda…“

Ono být dnes zeleným anebo progresivním je docela výnosný byznys a žebřík ke kariéře. Asi tak, jako po roce 1948, když všichni ti mladí svazáci, co vyhazovali staré profesory, aby rychle zabrali jejich místa.

Ten výsledek „průzkumu“ ovšem také může být ukázka stavu společnosti. Kdy se mládež už ve škole naučí lhát a veřejně tvrdit něco jiného, než co říká soukromě. Ostatně toto znám nejen z bolševismu u nás, ale já i z pobytu v Německu v 90. letech. Prostě jsou systémy, kde je lhaní základem strategie přežití.

Do fotbalu a do školství mluví každý. Běda však, kdy se školství zmocní skupina fanatiků a myslí si, že vymýváním mozků dosáhne toho, že žáci je budou milovat. Vždy je to naopak. Jak mi vyprávěl starší kamarád, je to totéž, jako když za protektorátu museli každý den ve škole přednášet: „Adolf Hitler war geboren… “ Anebo když nás masírovali pohádkami o „zemi, kde zítra znamená včera“. Vždycky ale tito fanatici dopadli stejně.

V tom novém Zeleném světě má prý být všechno úžasný, všichni se mají milovat (až na ty, co budou vše rozvracet, na ty máme „cancel culture“ a „internetový shaming“), vzduch bude vždy jiskrný a blaho nastane kolem nás. To mi připomíná, když koukám, co to s námi a s celou Evropou dělá, ten starý vtip z doby komunismu:

Přijde pacient k doktorovi a povídá: „Pane doktore, já mám v hlavě nějaký šlus!“
Lékař si ho prohlédne, zakroutí hlavou a povídá: „Jak jste na to, člověče, přišel?“
„No, pane doktore,“ říká pacient, „musím ho mít někde mezi očima a ušima. Já pořád slyším ´blahobyt, blahobyt, blahobyt´ a vidím ´hovno, hovno, hovno´.“

Tak takhle nějak to dopadne i s tím budováním zeleného šťastného světa. Lituji všechny ty děti. Co chudáci budou muset vydržet ve škole. To bude síla. Ovšem my jsme také přežili Pavku Korčagina, Timura a jeho partu a všechny ty idioty, co nám lili do hlavy rudé nesmysly.

Doufejme, že jsou naši potomci normální a přežijí i tuto zelenou totalitu, i všechny „woke“ zločince, tak jako jsme přežili my. My jsme přežili bolševiky, naši potomci doufám přežijí „greténismus“.

Ovšem jaká banda zločinců a šmejdů toužících po moci se vynoří během dalších 20 až 30 let, jako že se vynoří, to ví, jak se říkalo, jen pánbůh a stará Blažková.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist