ÚVAHA: Je současná posedlost klimatickou změnou podfuk?

Uveřejněno dne 4 června 2022 000 12:23

Záchrana planety se stala obsesí posledních třiceti let a zdrojem politického alarmismu založeného na přehnané interpretaci nebezpečí vyplývajících z doktríny klimatické změny. Úsilí o nápravu se stalo denní starostí bohatého Západu, ochotného spáchat ekonomickou sebevraždu. Zbytek světa se nezapojil, zvláště Čína a Indie protože mají jiné starosti o přežití, ale jejich elity dominují ekologické konference, kde požadují větší podíl západního bohatství pro sebe. Pro západní media se změna klimatu stala věcí života a smrti, nastávající katastrofou, novým Armagedonem.

Většina lidstva potřebuje duchovní motivaci a mocenský řád, aby žila ve strachu a hrůze z budoucnosti a podvolila se. Náboženství a politické doktríny splňovaly tuto potřebu. S rychlým úpadkem náboženství a ideologie v posledních desetiletích se vytvořilo vakuum které bylo potřeba naplnit novou vírou, která by přispěla ku prospěchu elit s cílem podmanit si svět. Existovalo několik poválečných reformních hnutí, která zažila dočasnou popularitu, aby brzy skončila v polozapomnění. Ve dvacátém prvém století zvítězila doktrína klimatismu. Je to politicky bezpečná náhražka za skutečné hrozby, jako je přelidnění; obava z populační exploze by totiž „urazila“ společnosti, které se nejvíce přelidňují.

Klimatismus tak byl stvořen jako bezpečná ideologie očištěná od sociálního konfliktu, který by mohl zneklidnit menšiny. Vyhýbá se problémům rasismu, feminismu, hnutí LGBTI, imigrace. Slouží jako filtr „správného“ myšlení a varování o klimatické změně je teď součástí každé oficiální komunikace, stejně jako bývala pokora bohům („díky Bohu“ i „inšálláh“) nedílnou součástí konverzace mezi věřícími či vděčnost komunistické straně nezbytností za totality.

Struktura oficiálního klimatismu napodobuje složení mocných církví a autoritních režimů. Má „ministerstvo vědecké pravdy“ reprezentované Mezivládním panele, pro změnu klimatu (IPCC), který vydává časté encykliky a organizuje masové konference. Má své světce a mučedníky jako Greta Thunberg, a sekty věřících, kteří pořádají procesí a modlí se za záchranu planety. Klimatismus zatím ještě nemá univerzální svatý text, jako je Bible, Korán, Das Kapital nebo Mein Kampf, a věrozvěsty jako papež nebo Lenin. Snaha dosáhnout emisní neutrality do roku 2050 se podobá iniciativě Nikity Chruščeva z šedesátých let, kdy měl „socialistický tábor“ dohnat a předehnat USA do konce dekády – což se pochopitelně neuskutečnilo.

Většina projektů „dekarbonizace“, jako jsou EU Green Deal, US Green New Deal, carbon neutrality nebo zero CO2 emissions, jsou vymyšleny „pokrokovými“ akademiky a slouží, za pomoci aktivistů, jako nástroj vydírání bojácných politiků a indoktrinaci „uvědomělých“ mas. Odvolání na rozum a kritickou analýzu nepracuje v prostředí davové psychózy a rozumní politici jsou smeteni z pozic, nebo donuceni ke kolaborantství politickými prospěcháři. Západ nemá zkušenosti s příkladem Švejka a bere celou situaci smrtelně vážně; pokud „uhlíková neutralita“ má být nastolena do roku 2050, v Austrálii to znamená sedm volebních cyklů, kdy se vláda a duch času mnohokrát změní, takže jakékoliv závazky podepsané dnes časem vyprchají; proč tedy neslíbit, co dav vyžaduje, a mít klid?

Klimatismus je „o ničem“, podobně jako TV sitcomy Jerryho Seinfelda, jelikož klima se měnilo od zrodu zeměkoule před 4,6 miliardami let a pokračuje bez přestávky. Homo sapiens úspěšně přežil svůj milion let dlouhý vývoj a dosáhl dnešní požehnané světové populace 7,8 miliard duší. Přelidnění je tou skutečnou „emergencí“ dneška, ale je politicky nekorektní se o ní zmíňovat, takže se takticky zamlčuje. Klimatické změny v posledních tisíciletích nepřinesly žádné celosvětové zničující pohromy a na obzoru zdá se není nic, co by mohlo způsobit klimatickou katastrofu, opodstatňující dnešní třeštění. Je to jako čekání na Godota.

Klimatismus je politicky vyšponovaná ideologie založená na skoro stabilním chování země po více než 6.000 let, se střídajícími se obdobími sucha a mokra, horka a chladna, záplav a lesních požárů zpestřenými občasnými sopečnými výbuchy, které tu vždy byly a nedají se změnit a zastavit lidským úsilím a ještě méně politikou a davovou psychózou. „Poručíme větru, dešti“ nefungovalo v minulosti a je obtížné si představit, že Matka příroda vyhoví na povel politickým požadavkům omezení teploty do konce století pod 1,5° až 2° C . Klimatické strašení se jako jiné doktríny před ním dá zneužít elitami, kterým záleží na moci a penězích, s cílem zničit existující řád a nastolit něco „spravedlivějšího“. Klima je tu v roli nahého císaře z Andersenovy pohádky.

A pokud jde o antropogenní odpovědnost za klimatickou katastrofu, zjednodušenou na růst CO2 v atmosféře, ta je nanejvýše malým přídavkem k přírodním změnám, jako je kupříkladu kolísání intenzity sluneční energie. CO2 v atmosféře člověka neobtěžuje; bez něho by nebyly sodovky nebo piva a jakékoliv biologické existence. Obsah CO2 ve vzduchu se dá analyzovat, manipulovat počítači, a částečné výsledky zneužít jako vědecký důkaz nadcházející klimatické pohromy.

Je pravda, že lidstvo v geologicky krátkém období své existence na zemi silně zdevastovalo přírodu. Problémem je nekonečný růst všeho, neúnosná spotřeba, destruktivní odlesňování, ztráta orné půdy, chaotická urbanizace, vymírání fauny a flory, znečištění prostředí, vod a atmosféry toxickými sloučeninami síry a dusíku, rtuti, arzénu a olova, syntetickými hnojivy a pesticidy, plastickým odpadem, nemluvě o devastaci, která je součástí válek.

Společný jmenovatel toho všeho je přelidnění, jelikož 7,8 miliard lidí v roce 2021 logicky způsobí více škody přírodě než 1 miliarda lidí na začátku 19. století. Skutečná hrozba nukleárního konfliktu vyvolaného fanatickým režimem zůstává nebezpečím číslo jedna – změna klimatu počká. Miliony lidí zahynuly v důsledku nezdravého prostředí způsobeného technickou a politickou „civilizací“ v minulosti, ale to nic, CO2 byl pro jednoduchost identifikován jako kořen všeho klimatického zla, za jehož vzrůst jsme všichni odpovědní.

Myslete na pokání, bojte se, přineste oběti, vzdejte se všeho pokroku a komfortu, ožebračte se, jak požaduje nevyjasněná ideologie záchrany světa postavená na vědecky rozporuplném základě. Jak dlouho bude toto klimatické šílenství trvat, kolik škody způsobí a co přijde po něm? Možná budování obrany proti meteoritům a kosmickému prachu nebo invazi „aliens“?

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist