Kde budeme brát energii?

Uveřejněno dne 29 června 2022 v 15:20
Včera státy EU schválily ekologická opatření, která mají pomoci zdravému životu (zřejmě nejen) v Evropě. Jsou opravdu rozumná? Vlastně jediná možná energie bude v brzké době energie elektrická.

Ideálem pravděpodobně je již nadále elektrickou energii nevyrábět, ale pouze sbírat. Tedy sbírat energii z vodních toků, ze slunce a větru. U větrných elektráren dochází k přeměně kinetické energie na energii elektrickou. Touto přeměnou nutně dochází ke snížení kinetické energie větru v dané oblasti, což se nutně projeví ve zpomalení pohybu vzdušné masy a s tím spojenými, a ne vždy příznivými meteorologickými jevy. Podle Bentzova pravidla je maximální účinnost 59 %! Rozhodně nejde o zanedbatelné hodnoty. Pouze v loňském roce byly ve světě zprovozněny větrné elektrárny s 99,2 GW instalovaného výkonu! U nás se provozují elektrárny s výkonem od 0,5 do 3,0 MW. Jedna větrná elektrárna o výkonu 2,0 MW vyrobí za rok v průměru 4 430 MWh, což představuje roční spotřebu 1 625 domácností. V ČR se v roce 2015 vyrobilo kolem 500 GWh. I tak se na produkci elektřiny podílely pouhými 0,55 %. Rozhodně málo na zachránění české ekonomiky ale dost na změnu klimatických poměrů.

Poněkud jiná je situace u slunečních elektráren. Jejich zásadním problémem, který by je měl automaticky diskvalifikovat od většího využití, je nutnost záboru půdy, které je v Evropě již dnes málo a pokud bude pokračovat příliv obyvatel z jiných kontinentů a oblastí bude jí ještě méně. Uvažovat lze o jejím využití na obytných domech, na střechách továren, nákupních center apod. To však situaci nevyřeší. Největší solární elektrárna u nás je nedaleko Ralska v okrese Česká lípa. Má instalovaný výkon 55 MW a zabírá plochu 29 ha, což je rozloha asi 6,5 Václavských náměstí. To znamená výkon necelých 1,9 MW na hektar. Druhým obrovským problémem je krátká a velice proměnlivá doba slunečního svitu u nás. V průměru se jedná o 1500 hodin ročně, ovšem v zimních měsících nepřesáhne 40 hodin měsíčně. Rozvoj sluneční energie u nás zajistily nesmyslně vysoké dotace. I když dnes cena panelů a dalších potřebných komponentů klesá, jedná se o dost neefektivní způsob získávání energie. Její nepravidelnost brání v efektivním využití. I u sluneční energie se musíme obávat dopadu na životní prostředí. Tato odebraná energie musí nutně někde chybět.

Je zde ještě jedna možnost, tentokrát výrobní. Je to energie jaderná, ale i když by všechny problémy vyřešila, není politický zájem jít touto cestou a zřejmě ještě nějakou dobu nebude.

Pokud tedy v komisích EU zasedají opravdoví ekologové (jsou-li vůbec jací), tak jim (i moha politikům) chybí schopnost celkového pohledu na naši matičku zemi. Návrhy, které zatím předkládají zdravému životu na zemi příliš nepřinášejí.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist