„Zachránit planetu“, nebo svůj vlastní život?

Uveřejněno dne 2 července 2022 000 20:21
„Jaký prospěch bude mít člověk, získá.li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá svůj život zpět?“ (Bible, Matouš 16, 26)

V únoru se přehnal přes severní Německo ničivý orkán. O život přišlo mnoho lidí i dobytka. Velká území byla několik měsíců zdevastována a pod vodou.

V květnu se přehnala přes rozsáhlé území Durynska vichřice a během několika hodin stouply hladiny řek o několik metrů. O život přišlo okolo 2200 lidí.

V červenci zažila německá vinařská oblast v Ahrtalu přírodní katastrofu, jakou tamní obyvatelé nepamatují. Vichřice zničila stovky domů, mosty, zničena byla úroda a okolo třicet obyvatel to nepřežilo.

V prosinci se přes Lamanšský průliv a britské ostrovy přehnala strašlivá bouře, která zanechala za sebou 10 000 mrtvých. Britské námořnictvo ztratilo 13 lodí a 1500 námořníků.

Že jste to v televizi neviděli? Ani jste nemohli. První televizní přenos byl proveden v roce 1925. Únorový orkán v severním Německu řádil v roce 1948, květnová vichřice v Durynsku v roce 1613, červencová katastrofa v Ahrtalu v roce 1804, ale podobné to bylo i v roce 1601 a 1910. Extrémní bouře na britských ostrovech se datuje z roku 1703.

Střední Evropa prožila v roce 1540 vražedné sucho, kdy nezapršelo téměř rok, teplota dosahovala 40 stupňů, vznikaly četné požáry, studny vyschly, mlýny se zastavily, dobytek musel být poražen, lidé hladověli. Výsledkem bylo 500 000 mrtvých.

Lidé mohou chránit přírodu, zvířata, ale ne k l í m a. To si myslel Al Gore, neúspěšný kandidát na post prezidenta USA, který dostal Nobelovou cenu zřejmě jako „cenu útěchy.“ Jeho následovníci povýšili téma „klimatické změny“ na náboženství. Namísto záchrany vlastních životů před Božím trestem, hrají si ve své pýše na „zachránce planety.“ Tím jen odvrací pozornost od přicházejícího Božího soudu.

Prognostici klimatické katastrofy argumentují, že CO2 přispívá k oteplování Země prostřednictvím odrazového efektu. Ale podle Dr.Thüneho tomu tak není, protože „teplo proudí od teplého ke chladnějšímu a ne obráceně“.

„Jak by mohla vrstva atmosféry, která má teplotu -18°C, ohřívat zemský povrch, který má teplotu například + 15 °C? Spíše je tomu tak, že Země má vždy otevřené atmosférické radiační okno, kterým uniká nadbytečné teplo země. Kdyby tomu tak nebylo, Země by nikdy nevychladla a dnes by na ní nebyl žádný život.“

Globální teplota z roku 1900 činila 21,24 stupňů C, v roce 1940 činila 21,44, globální teplota 70. let byla 21,42 a 90. let byla 21,63 stupňů C. Tak že nic hrozného. Větší intenzita slunečního záření způsobuje sice vyšší hodnoty CO 2 v mořích, ale ne oteplování Země. Ono námořnické SOS znamenalo „zachraňte naše duše“ (= naše životy). Z hlediska věčnosti to platí dodnes.

„V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“ (Bible, Skutky apoštolů 4,12)

„Ježíš mu odpověděl: Já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Bible, Jan 4,12)

Zdroj

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist