SCHWABOVO WEF TVRDÍ, ŽE CENY PLYNU MUSÍ JÍT JEŠTĚ VÝŠ, ABY SE „ZACHRÁNILA DEMOKRACIE“

Uveřejněno dne 14 července 2022 v 11:46
Všichni již dobře víme, že většina vlád je pouhými loutkami globalistů. Pro instrukce si zejména v posledních desetiletích jezdí zástupci vlád právě do Davosu na fórum WEF. Právě zde dbají na to, aby byly naplněny cíle Schwabova Velkého resetu (a Agendy 2030), kdy by nakonec neměl nikdo nic vlastnit a všichni globalisté budou šťastni.

 
Pohádka o neexistujícím globálním oteplování a údajné nutnosti bojovat proti pro naši planetu zcela přirozenému CO2, má přispět k tomu, aby lid všechna omezení, razantní zchudnutí a doslova „návrat do jeskyní“ akceptoval. V době, kdy se začaly po celém světě astronomicky zvedat ceny plynu, elektřiny i ropy – a návazně samozřejmě prakticky všeho – chce Schwabovo WEF ještě přitvrdit tak, aby se plně přešlo výhradně na „zelené“ zdroje energie.

Důkazy o tom, že údajně „zelená“ energie mnohdy životnímu prostředí víc škodí než pomáhá, jsou nezpochybnitelné. Před časem jsem se zde věnovala například tomu, jak životnímu prostředí doslova nenávratně škodí ve skutečnosti zcela neekologické větrné elektrárny. K tomuto tématu si můžete víc přečíst například zdezdezde nebo zde.

Globalisté nyní tlačí na další, ještě mnohem větší zdražování zejména plynu a ropy tak, aby byli lidé ochotni – i za cenu nezaměstnanosti, hyperinflace a extrémně vysokých cen – přejít na zelenou politiku s vyřazením všech druhů fosilních paliv. Jak jistě víte, tak politici doposud vždy poslušně  konali přesně podle instrukcí Schwabova spolku. Půjdou i tentokrát do doslova sebevražedné mise?

Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo v pondělí poziční dokument, který neúprosně spojuje dvě údajné globální krize jako jednu – „změnu klimatu“ a „úpadek demokracie“.

Říká, že boj proti prvnímu může zachránit to druhé, pokud spotřebitelé přestanou spalovat uhlí, ropu a plyn výměnou za zelené obnovitelné zdroje.

Dokument WEF tvrdí, že za posledních 15 let byla demokracie na celém světě na ústupu. K ochraně a podpoře svobody musí „vedoucí demokracie posilovat své ekonomiky a chránit svobodu“.

Dále uvádí, že ignorování pokroku směrem k „nízkouhlíkové ekonomice by mohlo vystavit demokracie většímu ekonomickému nebezpečí, nikoli menšímu“, zatímco opakuje širší požadavek ekologických aktivistů, aby společnosti přestaly investovat do fosilních paliv.

Ruská invaze na Ukrajinu přinesla obnovené zaměření na tuto ekonomickou slabinu, říká WEF.

Jaká je odpověď pro USA a Evropu? WEF říká:

Za prvé, přední demokracie by se měly dohodnout na ukončení podceňování fosilních paliv, což je hlavní faktor bránící přechodu na čistou energii. Podcenění spojené s produkcí a spalováním uhlí, ropy a plynu dosáhlo v roce 2020 ekonomických nákladů 5,9 bilionu dolarů. Téměř čtvrtina těchto ztrát – 1,45 bilionu dolarů – se objevila ve 48 velkých a menších demokraciích.

Přední demokracie G20 by se měly společně zavázat k postupnému zrušení nákladových a daňových úlev na výrobu a spotřebu fosilních paliv. Měly by také postupně zavádět účinnější ceny fosilních paliv prostřednictvím daní nebo obchodovatelných povolenek, aby pokryly náklady na místní znečištění ovzduší, globální oteplování a další ekonomické škody.

Dokument dále tvrdí, že dodržování musí být vynucováno.

Daně mohou být uvaleny na uhlíkově náročné dovozy, aby se snížilo riziko nekalé konkurence pro jejich domácí průmysl „a odradily společnosti od přemisťování do zámoří, aby se vyhnuly dodržování předpisů doma“.

Podle WEF by se také mělo aktivně prosazovat donucení ostatních ekonomik k reformě jejich podcenění fosilních paliv, aby se vyhnuly sankcím uvaleným touto politikou, přičemž americký prezident Joe Biden se již zavázal potrestat průmysl fosilních paliv a bojuje za ukončení jejich existence. A to i za cenu, že miliony lidí, kteří v USA v tomto průmyslu pracují, přijdou o svůj zdroj obživy.

Dokument dochází k závěru, že oddálením přechodu na čistou energii „vedoucí demokracie činí své ekonomiky zranitelnějšími díky pokračující závislosti na fosilních palivech“.

„Kolektivní jednání na podporu zeleného přechodu je nejen dobré pro klima, ale také zásadní pro ochranu demokracie,“ uzavírá dokument WEF.

K uvedenému už jen na závěr podotýkám, že nedemokratické je zejména to, že vlády poslouchají instrukce nikým nevolených – a tedy zcela nedemokratických – organizací a tzv. „globálních elit“, k nimž patří i Schwab a jeho WEF…

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist