Povolte odchod povolenek – emisních – tím bych začal

Uveřejněno dne 23 července 2022 000 13:21
Všimli jste si, že po loňském podzimu, kdy emisní povolenky byly ve sdělovacích prostředcích v kurzu se po nich s Válkou slehla zem…

Při tom si myslím, že jejich existence jako extra kšeftařské zboží pro vyvolené je stále jedním z toho co cenu energií stále ne určuje ale značně ovlivňuje.

Snad se shodneme, že v Evropě nyní žijeme ve válečné době .Tedy ve stavu, který není běžný a jistě vyžaduje nová řešení . Pokud je nyní hlavní zbraní útočníka energie tak mám za to, že je to oblast, která vyžaduje nová řešení. Jistě je to šetření energií, kdy já už jsem doma ubral na termostatu 3 stupně, což je více jak 10%. Pravda ne všichni k tomu přistoupíme stejně a taky mi to jistě nebude kompenzovat zdražení. Jistě mne někdo napadne, že povolenky se týkají elektrické energie. Moje odpověď je – z čeho se elektrická energie vyrábí, odpovězte si sami. Pravda je nám předkládáno, že máme zelenou a nezelenou energii. Já mám za to, že energie je jen jedna, byť Evropská komise a Parlament jsou jednotní v tom, že politik určuje to rozdělení. Omyl on určuje jen množství postihu či množství dotace ve víře, že právě energie je největším znečišťovatelem planety. Není. Největším znečišťovatelem planety je člověk, ale o tom možná někdy jindy – je nás prostě moc.

Je dobré a zajímavé si uvědomit, že všechnu energii, kterou spotřebuje celý svět za 1 rok nám sem slunce pošle za 90 minut. Tam bych hledal odpověď na pocit nedostatku energie a taky bych připomněl vodík, ten je všude kolem nás a je ho nekonečné množství.

Vraťme se ale k povolenkám. To není nic jiného nežli odpustky, které jsou povoleny vydávat jen vyvoleným. Je to stejné jako církevní odpustky ve středověku než Martin Luther přibyl 95 tezí na dveře kostela, které vedly k jejich zrušení. Pokud cena povolenek není zastropovaná a to není, tak pak je to jen politický podvod, který platíme všichni a stejně spotřebu energie nesníží, protože jedině snížení spotřeby může vést ke snížení emisí. Proč si to myslím , protože energie je jen jedna. Já o tom přemýšlím tak, že pokud vyrobím solární panel, tak tu výrobu musím započítat do celkového znečištění, tak jako když vyrobím elektromobil tak musím všechnu spotřebovanou energii započítat do znečištění. Kdo si myslí opak tak pak nemá logický úsudek a je mi ho spíše líto a nebo je to politik,což potvrzuje začátek této věty 🙂

Takže pokud nyní Vláda a nejen naše řeší jak pomoci s cenami energií, tak pak povolenky jsou začátkem. K tomu by jistě měla přistoupit i rekonstrukce energetických akciových společností s majoritou státu. Je pro mne úsměvné sledovat, že vyplatíme managamentu ČEZ 100 mil odměny za splnění ukazetalů. Bože jak v energetice v dnešní době chcete nesplnit ukazatele. Abychom ČEZu z našich daní půjčili 76 mld. Kč na zajištění budoucí energie. Okamžitě vykoupit minoritní akcionáře, kdy mnozí své akcie mají jako odměny za své působení ve státním ČEZu – Kocourkov co ?

Víte možná jsem naivní, ale pokud jsem dával ve škole pozor, tak stát žije s daní svých obyvatel a ten by za to měl dostat maximální ochranu . Podle zřízení a zvyklostí ale jistě v demokratické prostředí je vládou lidí pro lid. To je myslím i hlavním duchem Ústavy. Tedy by naši politici měli si toto uvědomit a zejména teď, když máme výsadu být v době válečné – předsedající zemí Evropské unie. Nejsem jistě její fanda, ale z logiky současného bytí naší země jsem nucen si tuto výhodu uvědomit a přiznat.

Poslední věta. Je nutno si uvědomit, že cena energií je nyní určována zejména politikou a tedy se na politicích, aby se k ní i takto chovali. Nemyšleno však tak jak je u nás zvykem, že politik má tímto příležitost zabezpečit svou rodinu na pět generací dopředu 🙂

 

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist