ODLESŇOVÁNÍ V RÁMCI ZÁCHRANY KLIMATU – KVŮLI VĚTRNÝM PARKŮM PADAJÍ MILIONY STROMŮ

Uveřejněno dne 22 srpna 2022 000 12:17

Jak říká biolog Jan Pokorný z třeboňské společnosti ENKI, civilizace zanikají vysycháním. Nejsem tedy sám, kdo si klade otázku, zda za letošním rekordním suchem a vedrem v Evropě nestojí i masivní kácení v různých evropských zemích. V rámci záchrany klimatu, jak jinak. Našel jsem si pro ilustraci články týkající se „kácení pro záchranu planety“ v Německu a Skotsku.

Co se Německa a obnovitelných zdrojů, této mantry nové spolkové vlády týče, už v únoru letošního roku psala Annette Berger na webu Stern, že pohádkový les bratří Grimmů padá za oběť větrným elektrárnám, u nás často označovaným jako „větrníky“:

„Jakmile bylo vydáno povolení, začalo se kácet. V Reinhardswaldu v Hesensku ochránci přírody prohráli boj s větrnou elektrárnou. Alespoň prozatím“. Větrný park v Reinhardswaldu, známém také jako „Pohádkový les bratří Grimmů“ je jedním z nejkontroverznějších německých projektů. V únoru tohoto roku schválil totiž předseda okresní správy v Kasselu prvních 18 větrných turbín v tomto prastarém lese. Krátce nato začalo kácení.

Místní ochránci lesa se nechtějí vzdát a podali řadu žalob. Vzhledem k tomu, že spolková vláda chce vystavět 10x více větrných parků a fotovoltaik oproti dnešnímu stavu, aby „zachránila klima, je jejich boj skutečně „bojem s větrnými mlýny“. A to přesto, že několik občanských iniciativ chce zabránit výstavbě větrné elektrárny v historickém lese a už léta proti ní bojují.

„Kácení začalo dnem udělení povolení“, protestují místní ochránci lesa. Zřejmě se mělo postupovat co nejrychleji. Tam, kde byl dříve les s prastarými stromy, který je domovem mnoha druhů zvířat, včetně vzácných, nastal trvalý stavební hluk. Jde o „největší lesní stavbu v severním Hesensku“, vypočítali místní ochránci přírody. Vzdušnou čarou se stavba táhne přes osm kilometrů. Doba výstavby se odhaduje na dva roky.

Podle informací „Hessische Niedersächsische Allgemeine Zeitung“ podal německý svaz ochrany lesů společně s občanskou iniciativou Oberweser-Bramwald žalobu a naléhavou žádost u hesenského správního soudu. Žádali, aby se žádné stromy nekácely, dokud nebude o naléhavé žádosti rozhodnuto. Ale kácí se dál. Windpark Reinhardswald s.r.o. zdůraznila místnímu tisku, že jedná v rámci zákona.

Podotýkám, že ve spolkové zemi Hesensko vládnou Zelení spolu s křesťanskými demokraty. Podle názoru zemské vlády v Hesensku je však tento projekt nezbytný pro globální ochranu klimatu. Ministryně životního prostředí Priska Hinzová ze strany Zelených označila větrný park jako projekt, k němuž „neexistuje žádná alternativa“. Pro deník „Bild“ pak uvedla: „Větrná energie rozhodujícím způsobem přispívá k energetickému přechodu, a tím k ochraně přírody.“ Bez této důsledné a angažované klimatické politiky prý „brzy beztak už žádný les nebude“.

Zelená ministryně má bohužel podporu i od zástupců některých ekologických organizací. Na dotaz Sternu sdružení na ochranu přírody Nabu zdůraznilo, že sdružení dokázalo zajistit více než 1000 hektarů přirozeného lesa v Reinhardswaldu a brzy bude vyhlášeno jako přírodní rezervace. „V budoucnu už se tam nebudou kácet žádné stromy na dřevo.“ V Hesensku jsou plochy pro větrné elektrárny prý vytipovány tak, aby „zásahy do přírody byly omezeny na minimum“.

Pro výstavbu větrného průmyslového parku bylo ale v plánech vyčleněno 2000 hektarů lesa! Podle informací médií jsou některé stromy staré nejméně 200 let. Plánovači a zastánci větrné energie tvrdí, že se projekt bude týkat jen malé část lesa – a pouze tam, kde kůrovec už zničil mnoho stromů. Odpůrci namítají, že takové plochy lze také znovu zalesnit a nemusí se zabetonovat.
Zničení přírodního ráje, nebo alespoň jeho dlouhodobé poškození, a to proto, abychom udělali něco pro globální ochranu klimatu?

To dost lidí nechápe. Lesy jsou považovány za důležité úložiště CO2 a za vodní rezervoár. „Proti projektu je v regionu mnoho protestů. 90 % lidí zde nechce větrné turbíny,“ řekl Oliver Penner z organizace „Zachraňte Reinhardswald“. A to nemluvíme o negativním vlivu větrných turbín na ptáky a netopýry.

V květnu hesenský správní soud prozatím zastavil kácení kvůli ochraně vzácného plšíka lískového. Škoda už byla nicméně napáchána a výsledek je nejasný. Příliš mnoho peněz bylo investováno a politika spolkové vlády je jasná – 10 x více větrných elektráren.

Na kácení tisíciletého lesa v Hesensku se odkazuje i britský web Natural news. A srovnává:
„ Aby Skotsko zachránilo Zemi před globálním oteplováním, vykácelo 14 milionů stromů, čímž uvolnilo místo pro nový projekt „zelené“ energie skládající se z 21 větrných turbín.

Skotsko, hostitel nedávného klimatického summitu Organizace spojených národů 26. konference smluvních stran (COP26), rozhodlo, že nejlepším způsobem, jak ukázat své odhodlání bojovat proti „změně klimatu“, je zničit miliony a miliony stromů.“

Ujišťují ovšem, že také vysazují.

„Skotská vláda se rozhodla ujistit, že bylo vysazeno více stromů, ale není známo, jaký podíl z nich tvoří vzrostlé rostliny, které hrají větší roli při přeměně CO2 na kyslík,“ uvedl The Herald.

„Skotská charitativní organizace, která vysadila téměř dva miliony stromů na Skotské vysočině, věří, že jak větrné farmy, tak stromy jsou klíčem ke snížení úrovně uhlíku.“ (Související: Německo podobně kácí 1000 let starý les, aby uvolnilo místo pro novou „udržitelnou“ farmu s větrnými turbínami.)

Je zábavné, že Skotsko a všichni ostatní účastníci nedávného shromáždění COP26 souhlasili s tím, že zastaví veškeré úsilí o odlesňování do roku 2030. Skotsko to zjevně pochopilo tak, že na dalších sedm let bude kácení celých lesů přijatelným způsobem, jak „zchladit“ planetu.

„Obnovitelná energie a lesy jsou klíčem k přispění Skotska ke zmírnění změny klimatu a správa lesů Forestry and Land Scotland (FLS) úspěšně řídí oba prvky,“ tvrdí mluvčí FLS o problému. „Údaj o počtu stromů vykácených kvůli rozvoji větrných elektráren ve skotských lesích a pozemcích spravovaných FLS za posledních 20 let je 13,9 milionu.

Natural News pokračuje: „To, co mluvčí FLS, který učinil tato prohlášení, nedokázal vysvětlit, je skutečnost, že jakmile bude na holinách postaveno 21 nových větrných turbín, nebude již žádný prostor pro znovuzalesnění této oblasti – což znamená méně stromů ve skotské krajině.

Už v roce 2018 bylo vykáceno asi 6 500 akrů lesů, aby se uvolnilo místo pro větrné turbíny, což vyvolalo obvinění, že skotský šéf lesnictví „znesvětil“ půdu. To, co bylo dříve nedotčenou krajinou, zažilo totální zničení, aby uvolnilo místo jen sedmi větrným elektrárnám, které jsou vysoce nespolehlivé, nevzhledné, hlučné a prostě odporné.

Méně než polovina této půdy byla znovu osázena nebo dokonce vyčleněna pro novou výsadbu, a to navzdory slibům od FLS, že vše bude znovu „zelené“, jakmile budou instalovány ty obrovské kovové příšery.

„To se již nějakou dobu děje v jiných částech Evropy,“ varoval Dr. Benny Peiser, vedoucí think-tanku Global Warming Policy Foundation, týkající se šířícího se viru takzvané „zelené“ energie. „Stavbou větrných elektráren ničí obrovské plochy lesů s velmi malým efektem a zničí velké části krásné přírody, což může Skotsko jako turistickou destinaci jen poškodit.“

Jen ve Skotsku bylo mezi lety 2014 a 2016 vykáceno asi deset čtverečních mil lesů pro výstavbu větrných elektráren. To, co bylo kdysi nedotčenou baštou krásy a přírody, je nyní rachotící kovovou pustinou, která údajně „zachraňuje planetu“.
„Nic jiného než schéma, výměna jedné zelené (země) za jinou zelenou (hotovost), a o tom to je,“ píše na závěr komentátor Ethan Huff v Natural News.

I Sebastian Brackhane z Německé nadace pro ochranu přírody říká, že větrný průmysl býval kdysi oblastí průkopníků, silně motivovaných ochranou klimatu. Nyní je to tvrdý průmysl s jednoznačně finančními zájmy.

Nejnovější zprávy o tom, jak je planeta ničena, aby byla „zelená“, lze nalézt na GreenTyranny.news.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist