ZÁMĚRNĚ VYTVOŘENÝ CHAOS NA OBZORU A JEHO VÝSLEDEK BUDE „GREAT RESET“

Uveřejněno dne 9 září 2022 000 10:03

Koncem června prohlásila Evropská unie, že je ochotna dočasně odstranit některé zemědělské podmínky, zvýšit produkci obilnin a znovu osít 1,5 milionů hektarů, které byly z donucení nechány ladem. Dokonce ani netrvají na svých původních příkazech pro rotování úrody a osívání zemědělské půdy nevýnosnými travinami. Je to prý nařízení dočasné, jeho platnost je do r. 2023 a vztahuje se pouze na potřebné plodiny.

Členské státy musí tento návrh prostudovat, než bude možno ho prohlásit za platný. No, když k tomu dojde, to už bude podzim. Co pak asi chtějí tito myslitelé osívat na podzim? To nevědí, že zemědělství má své cykly a ty není možno narušit, ani když to přikáže sama Leyenová? Samozřejmě, na podzim zasejí sedláci ozimek, ale ten se bude sklízet až příští rok. Takže co bude Evropa jíst mezitím?

Tito lidé asi nemají vůbec ponětí o tom, co zemědělství obnáší, ale vydávají na to zákony!

Pouhá část problému

Vypěstovat více úrody vyřeší sice velkou část problému, ale ne problém celý. Ta další důležitá část je distribuce zboží. Ze snahy o globalizaci, kdy určité země směly vyrábět nebo produkovat jen určité zboží a rozvážet je po celém světě, bychom měli sklouznout zpět na prapůvodní a osvědčenou decentralizaci, kdy si každý stát vyrábí všecko co potřebuje sám, což je mnohem rozumnější přístup.

Skoro každý skutečný znalec obchodu a průmyslu říká, že problémy s dodávkami zboží budou přetrvávat i nadále, daleko do budoucnosti. Proto místní zdroje a místní produkce jsou klíčem k přežití.

V Americe se říkalo: dodávky do 10 km vzdálenosti jsou v pořádku. Do 50 km je to riskantní. A do 100 km a více je to holé šílenství. Postupem času se na tyto staré, dobré zásady zapomnělo a výroba byla převezena na tisíce kilometrů daleko a věřte, že s tím byly obrovské potíže. Zboží chodilo zničené, ať už transportem, nebo chybami v produkci, docházelo k častým omylům. Zástupci firem museli neustále létat někam daleko, do zaprášených a upocených částí světa, kde jízda vlakem na místo trvá tři dny, a uvádět věci aspoň do jakéhosi pořádku.

Vzpomínám si, co mně někdo vyprávěl, jeho firma vyráběla hračky. Jednu náročnou hračku chtěli vyrábět v Číně. Zadali zakázku tamnější firmě a zdůraznili podmínku, že k tomu účelu musí postavit automatickou linku, aby byla docílena jednotnost výrobků. Ano, Číňané souhlasili a za čas hlásili, že mají výrobu produktu nachystanou. Hlavní šéf tam tehdy jel na kontrolu a doslova se zděsil. Ve velké hale seděla skupina děvčat a bosí chlapci s košíky běhali od jedné ke druhé a každá z nich udělala na výrobku svoji část práce, na kterou byla zacvičena a bosý kluk to odnesl k té další a tak stále dokola. To byla jejich „automatická linka.“

Určitě je to dnes jiné a snad ani tehdy to nebylo všude tak primitivní, ale to jsou skutečné zážitky z podnikání v místech, která neznáme.

Je naprostá pravda, že globalistický plán závislosti jednoho národa na druhém, kterému se v Americe říká „competitive advantage“ byl nastaven na neúspěch a dnes k tomu neúspěchu došlo. Stačilo málo a obrovské množství zboží v obchodech chybí a když se jedná o potraviny, tak je to velice nepříjemné. Bez místních dodávek surovin, bez místní výroby a místních zdrojů nemůže být žádný systém spolehlivý a ani nemůže dobře fungovat. Postupně musí dojít k jeho degradaci a pomalému sebezničení, což se stane přesně tehdy, kdy je ho nejvíc zapotřebí.

V tomto směru je nesmírně pomocný ničivý vliv inflace, která koruptuje jak měnu příjemce, tak i dodavatele. Pak je těžké určit, kolik bude koncová cena produktu a v průmyslu, kde jedna koruna nebo dvě navíc mohou rozhodovat o tom, jestli velkoprodejce či velkoodběratel přijme zboží do prodeje, je to záležitost velice obtížná na vyřešení.

Nemluvě o tom, že neustálé telefonáty sem a tam, video konference a zdlouhavé vysvětlování, kdy si myslíte, že když se druhá strana na nic neptá, tak že vám rozumí, což se ukáže být mylné, jsou časově a tím pádem i finančně náročné. A ještě ke všemu může být laciný, dovážený výrobek vyroben místně za stejnou, nebo ještě nižší cenu, když se jeho parametry upraví, aby seděly na místní podmínky a místní možnosti. V tomto směru není mnoho výjimek.

Destabilizace je nutná

Válka na Ukrajině sice sloužila jako skvělá výmluva pro nedostatky v zásobování, ale ty problémy se začaly vyskytovat už dávno předtím. Blížící se možnost války mezi Čínou a Taiwanem může přidat další dávku nejistoty do již tak nespolehlivého obchodního systému. Ale snad nejvíc ze všeho je škodlivá politická korupce a vliv centrálních banek.

Great Reset“ agenda globalistů vyžaduje podstatnou destabilizaci společnosti. Jinak řečeno, potřebují kontrolovanou demolici určitých pilířů naší ekonomie, aby mohli zpracovat populaci natolik, že přijme (komunistickou) společnou ekonomii, kdy nevlastníme nic a jsme šťastni. K tomu je nutná podstatná chaotická tragedie. Lidé budou muset být ohrožení naprostou ztrátou spolehlivosti zásobování a každý den trpět hrůzou, jestli vůbec seženou něco k jídlu, nebo ne.

Pak předloží globalisté to správné řešení – jejich řešení! – a my, zdecimovaní nejistotou, je přijmeme. Nekontrolovatelná stagflace a nedostatek povedou k vládním kontrolám cen a rozdělování potřeb na příděl. (Stagflace je spojení slov „stagnace“ a „inflace.“ Je to situace, kdy je vysoká nezaměstnanost, neúměrné zvyšování cen a žádný progres.) Pak přijde znárodnění veškeré výroby a zabavování zásob, které by lidé měli. Tyto budou rozdělovány „spravedlivým dílem“ mezi všecky. Podmínka toho bude povinné očkování a universální základní příjem.

Je hodně institucí, vládních a korporačních, které všemu tomu mohly zabránit, ale rozhodly se to neudělat. Zde je nutné si uvědomit, že tato krize není výplod hlouposti a nerozumu. Je to výplod podlých záměrů a zákeřných cílů. Je to normální, nízká sabotáž celé lidské společnosti.

V Británii již začínají

Britská vláda nabídla sedlákům nový program, kdy jim vyplatí peníze v hotovosti za jejich pozemky s tím, že tito si najdou jiné zaměstnání, které vláda schválí. Často se jedná o pozemky, které byly v rodině celé generace, ale britští sedláci (stejně jako američtí) jsou touto dobou tak zadluženi, kvůli vládní a tržní korupci, že mnozí z nich nebudou mít na vybranou než prodat, i když se zde jedná naprosto zjevně o krádež hodnot. Za solidní kus země dostanou pár papírových tisícovek, které za týden nemusí mít žádnou cenu.

Proč jinak Gates, Amazon a mnoho jiných skupují pozemky kde mohou?

Prý to celé je pro úspěch „zelené“ agendy, cokoliv je tím myšleno a noví sedláci, kteří možná tyto pozemky dostanou, budou používat jiné zemědělské metody, které šetří životní prostředí. Co tyto metody jsou, není řečeno. Zřejmě nebudou hospodařit vůbec a Angličané přijdou o jídlo. Říká se, že na těch úrodných polích budou stavěna nová města pro oportunistické migranty.

Covid způsobil značnou škodu na britském zemědělství a v současné době, kvůli inflaci a kvůli tržní korupci, mnozí sedláci to prostě nezvládají. Stále se zvyšující ceny umělých hnojiv a dieselu do zemědělských strojů nutí tyto lidi opustit své statky a stát se městskou chudinou. Podle hlášení BBC má asi 75% britských sedláků zájem o tuto vládní nabídku. Možná je to pravda, možná ne – BBC rádo a často lže.

Plyn a ropa na tom nejsou o moc lépe

Tak, jak Evropská unie zkouší sehnat náhradu za ruský zemní plyn, i to má svá úskalí. Tekutý plyn, zakoupený z Británie se ukázal jedovatý. Obsahuje nebezpečné znečištění ve formě radioaktivních prvků a ještě má tendenci se sám o sobě vznítit při styku se vzduchem.

Údajně je znečištění plynu, nazývané „prach“ běžné, ale v poslední době je množství toho prachu příliš vysoké. Britská firma „National Grid“ údajně požadovala zvýšení dodávek plynu do Evropy, skrze plynovod do Holandska. Ale firma, která tento plynovod obhospodařuje, se tomu velice divila, protože všechen plyn je letos velice znečištěný a způsobil, že plynovod musel být už dvakrát zastaven a opravován.

Britové převádí tekutý plyn ze Spojených států a z Qataru na plynové skupenství a pak ho transportují podmořským plynovodem do Holandska.

Anebo ropa z Ruska, která je dodávána do Maďarska a do České republiky skrze potrubí „Družba,“ které vede přes Ukrajinu, byla začátkem srpna zastavena. Důvodem byl 7. balíček sankcí proti Rusku, který bláznivá Evropská unie na ně uvalila. Zřejmě si řekli, když první sankce nefungovaly, použijeme další, a další, a další … třeba to jednou vyjde!

Důvodem pro zastavení dodávek ropy byla platba za cestu přes Ukrajinu, kterou Rusko sice v pořádku uhradilo, ale Ukrajinci ji přece nemohli kvůli novým sankcím přijmout a tak ji vrátili zpátky. Maďarská ropná a plynová společnost MOL se rozhodla přepravní poplatek za Rusko zaplatit a dodávky ropy brzy na to pokračovaly. Ukrajinci použijí jakýkoliv důvod, aby mohli dodávky plynu, nebo ropy, které jdou přes jejich zemi buď zastavit, nebo krást.

Odpor narůstá

Někteří lidé už začínají mít cirkusu na Ukrajině dost, ale EU je ochotna nadále podporovat to peklo, které Zelenský a spol. vytvořili, i když kvůli tomu nebudou mít co jíst, v zimě budou zmrzat, teplá koupel bude zakázána a auta budou rezivět v garážích, protože nebude benzin.

V Německu se skupina řemeslníků z Halle-Saale rozhodla protestovat. Žádali Kancléře Scholze, aby zrušil všecky sankce proti Rusku. V dopise, který mu poslali se ptali, jestli opravdu chce být tím kancléřem, který zničil Německo a jestli opravdu chce (kvůli Ukrajině) obětovat vlastní zemi. Stěžovali si, že jestli ceny budou kvůli sankcím pouze stoupat, že si brzy nebude moci průměrný člověk v Německu dovolit základní výdaje pro přežití.

Jak řekl již dříve ruský President Vladimír Putin – a nikdo mu nevěřil – že sankce proti Rusku ublíží přesně těm, kteří je na Rusko uvrhli, tak teď se ukazuje, jak moc měl pravdu.

Klaus Ernst, vedoucí německého Parlamentárního výboru pro ekonomii a energii prohlásil, že je namístě začít domlouvat dodávky plynu s Ruskem. To spolehlivě sníží ceny a zabrání tomu, abychom nesli následky svých vlastních sankcí. A dodal, že hlavní politikové vládnoucích stran Německa s ním souhlasí.

Ernst podporoval spolupráci Německa s Ruskem dávno před ruským tažením na Ukrajinu. Již v červnu navrhoval zrušení sankci na ruskou energii a tvrdil, že poškodí německý průmysl.

Zástupce mluvčího Bundestagu, Wolfgang Kubicki zase volal po okamžitém spuštění nového potrubí, Nord Stream 2, aby byly zaručeny dodávky plynu do Německa.

Kvůli sankcím, veškeré ceny vystoupily do neuvěřitelných výšek a inflace ničí celé národy a jejich finance. Jen tak informativně, v únoru byla inflace v eurozóně 5,9%, zato v květnu 7,9%, v červnu 7,5% a červenci 8,9%. Pokud bude tato tendence dodržována, neboli – pokud budou sankce proti Rusku nadále uznávány, pak inflace půjde pouze nahoru.

Německý průmysl před zničením

Není divu, že němečtí politikové bojují proti nesmyslným sankcím. Jejich průmysl je současným nedostatkem velice ohrožen. Ralf Stoffels, hlavní ředitel firmy BIW Isolierstoffe řekl, že energetická inflace je v Německu mnohem dramatičtější, než kde jinde. Bojí se, že se blíží postupná deindustrializace německé ekonomie.

A zatím opravená turbína pro Nord Stream 1 stále ještě sedí v Siemensově tovární hale v Mülheimu a kvůli tomu funguje NS1 na pouhých 20%. Po Siemensově urážlivém obviňování Ruska, že turbínu nechtějí přijmout a po naznačování, že doručení tohoto zařízení sabotují, se ukázalo, že Siemens je ten, kdo turbínu nemůže poslat – kvůli sankcím, přesně jak Rusové říkali!

Takže bychom se mohli ptát, stejně jak se ptá Paul Craig Roberts: Jsou sankce opravdu zaměřeny proti Rusku, anebo jsou proti Evropě? Rusku sankce pouze prospěly! Rusko se konečně přestalo zabývat snahou přátelit se se Západem a spojilo se s jinými, mnohem přátelštějšími zeměmi. Za energii jsou placeni v rublech, což podporuje jejich vlastní měnu. Oproti tomu v Evropě stoupají ceny naprosto všeho závratnou rychlostí. Za poslední tři měsíce vzrostlo množství bankrotů.

 

Jeden ze čtenářů mého (jiného) článku, který si říká Pepa, napsal 31.7.2022 opravdu vynikající komentář, který je nutno zveřejnit:

Zelenskyj je nejlepší agent Kremlu. Jen za 3 měsíce dokázal nemožné: 1. Rekordně posílil rubl a vymanil ho ze závislosti na dolaru. 2. Aktivně obral Západ o neuvěřitelné peníze. 3. Mimo Krymu věnoval Rusku i Donbas a Azovské moře. 4. Vypnul plyn celé Evropě a s Moskvou koordinovanými kroky donutil platit za plyn v rublech. 5. Rusko opustili takřka všichni významní cizí konkurenti a uvolnili místo ruským podnikatelům. 6. Podojil Západ o téměř všechny zbraně. 7. Shromáždil celou spodinu neonacistů, potetovaných nájemných žoldáků, snad z celého světa na jedno místo, kde je Rusové snadno pochytali. 8. Sjednotil ruský lid okolo Putina. 9. Svými kroky upevnil spojenectví Ruska s Čínou. 10. Zasloužil se o rozvrat sociálního a zdravotního systému zemí EU zevnitř, prostřednictvím svých uprchlíků.“

Je něco takového možné?

Zato polský President Andrzej Duda volal po rozmontování plynovodu Nord Stream 2. Při návštěvě Kyjeva prohlásil, že když Rusko válčí s Ukrajinou, když tam útočí a okupuje, pak změna přístupu Západu vyžaduje nejen zastavení NS2, ale jeho kompletní rozmontování.

Duda by asi neměl nikam jezdit a už vůbec by neměl moc mluvit, aby nebylo poznat co je zač. Někdo by mu měl navrhnout, aby to stejné opakoval v lednu, až všem budou omrzat ruce a nohy a zápal plic, způsobený vdechováním studeného vzduchu zařídí další epidemii „korony.“

Oproti tomu Wolfgang Kubicki, zástupce presidenta německého Bundestagu volal po aktivaci plynovodu jak nejdříve to půjde. „Plyn skrze Nord Stream 2 není o nic víc nemorální než ten, který jde skrze Nord Stream 1. Je to pouze jiné potrubí. Tady není žádný rozumný důvod neotevřít Nord Stream 2,“ řekl, a má naprostou pravdu.

Ukrajinci se zase uchýlili ke své staré písničce, že by měli ruský plyn krást, že na to mají plné právo a prodávat ho, aby vyřešili ekonomické problémy své země. Prý podle zákona mají plné právo ten plyn konfiskovat, protože je to ruský plyn! A pak by ho Evropanům prodali, čímž by Evropa platila za plyn dvakrát. Dřívější předseda ukrajinského parlamentu, Dimitrij Razumkov prohlásil, že konfiskace ruského majetku je „právní povinnost.“

Zdroj

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist