CO BUDEME JÍST, KDYŽ NEBUDOU POTRAVINY?

Uveřejněno dne 12 září 2022 000 10:57

Hromadné zabírání holandských, britských, amerických a jiných zemědělských hospodářství má celkem dva důvody. Jednak je snaha na těchto pozemcích vybudovat obrovská města pro stále přicházející migranty z chudých zemí. Těchto jsou očekávány miliony a snad i miliardy.

Ten druhý důvod je způsobit hlad. Hlad, spolu s nevycválanými hordami těchto pochybných elementů vyprodukuje zcela řádný chaos a vážné civilní konflikty. Je očekáváno, že aspoň jedna miliarda lidí zemře hlady.

Holandský Premiér Mark Rutte má v úmyslu vyhnat rodiny zemědělců, kteří obdělávali rodinnou půdu celá staletí do měst, vytvořit z nich městskou chudinu a jejich úrodná pole použít na výstavbu pro hnědou a černou Afriku. Rutte je nejen Bilderberg, ale zkouší se za každou zavděčit WEF (World Economic Forum) a jedná přímo podle jejich plánů. Asi si myslí, že za to bude pochválen! Jenže – čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.

Výmluvy na kysličník uhličitý a dusík jsou velice neohrabané výmysly, kterým může věřit pouze ten, kdo vůbec nepřemýšlí. Jinak základní školské znalosti nám nedovolí tyto látky podezřívat ze škodlivosti, ba právě naopak. Zde je rovněž nutno přidat tak zvaný zdravý selský rozum, protože když se podíváte nahoru, na ten obrovský prostor nad námi, jak by asi mohlo stádo krav, které shora není vůbec ani vidět, uškodit naší atmosféře? Absolutně nijak, to je jasné.

Globalisté si o nás musí myslet, že jsme řádně praštění a nevzdělaní, když nám takové nesmysly předkládají k uvěření.

Kolik je skutečně těch nesmírně nebezpečných látek v ovzduší?

Tim Ball, Profesor z university ve Winnipegu, v Kanadě v penzi říká, že pouze 2% všech plynů v naší atmosféře mohou být nazývány skleníkovými plyny. Údajně, tyto plyny dovolují slunci dopadnout na zemský povrch, ale nedovolí teplu, aby uniklo. 95% všech ostatních skleníkových plynů jsou vodní výpary.

Co se týče kysličníku uhličitého, ten tvoří 4% všech skleníkových plynů. Ale pouze 3,4% z těchto 4% kysličníku uhličitého, jsou způsobeny lidskou činností. To je samozřejmě naprosto zanedbatelné množství. A my kvůli tomu budeme zavírat zemědělské podnikání a zdaňovat lidstvo nesmyslnou daní z uhlíku? To se příčí zdravému rozumu!

Amish populace v Americe

Amish (Amiš) populace je asi 251 000 lidí, kteří jsou roztroušeni po několika amerických státech. Jejich životní styl je velice prostý: nepodléhají moderním změnám, nepřizpůsobují se modernímu způsobu života. Skoro všichni se věnují zemědělství, kde stále ještě orají s použitím koňů, krávy dojí ručně, nepoužívají žádná umělá hnojiva, hnojí pouze hnojem a ani pesticidy a herbicidy u nich nenajdeme. Většinou nepoužívají elektřinu a nejezdí auty.

Tito lidé přišli do Ameriky kdysi dávno odněkud ze švýcarsko-německé části světa, z Alsaska. Ale postupem času se k nim přidali i jiní, kterým tento styl života vyhovoval.

Amish jsou nábožensky založení, jsou to Anabaptisté, někteří Menonité, což je skoro to stejné. Jsou velmi mírumilovní, oblékají se stroze a staromódně a jejich populace je asi ta jediná na světě, která vzrůstá. Viz obrázek, moderních Amishů.

Jedna z těchto rodin, rodina Amose Millera má nejen statek a pole, které obdělávají, ale ještě si otevřeli obchod s jejich zbožím, kde prodávají všecko, od zeleniny, až po maso z dobytka, který se volně pase venku. Mají značný úspěch, protože obchod zásobuje asi 4000 pravidelných zákazníků.

A k těmto lidem vpadli federální agenti, ozbrojení až po zuby a zkoušeli statek zavřít, protože prý nemá federální povolení k porážení dobytka. Vznikl z toho soud, vláda chtěla poslat na statek inspektory, což Miller nedovolil a řekl, že se radši vzdá prodeje dobytka, než by se podřídil vládním příkazům, které nepovažoval za správné. Jedno řešení se zdálo, nechat dobytek porážet na státních jatkách, ale cesta tam je 5 hodin jízdy a Miller prohlásil, že používají chemikálie, které by jeho zákazníky znechutily.

Tyto třenice vyústily ve 300 000 dolarů pokut a výdajů, což Miller odmítá zaplatit, odvolávaje se na to, že je svéprávný občan, což mu dává možnost rozhodnout se sám, co je správné a co ne. To ovšem není v dnešním zkoruptovaném světě uznáváno a tak hádka pokračuje.

Je to zjevná snaha vyřídit tyto lidi, kteří hospodaří tradičním způsobem, zbavit je jejich polností, zakázat jim prodávat hodnotné potraviny. Jakmile se rozneslo, že je sedlák v rozporu se zákonem, banka mu uzavřela účet. A jakmile se jeho zákazníci a ostatní lidé dověděli o jeho potížích, tak mu začali posílat peníze, na pomoc.

To je americký přístup. V Americe každý ví, že je sám na svých, žádná státní ochrana neexistuje a tak si lidé zvykli pomáhat jeden druhému.

Evropská unie chce, abychom jedli brouky a hmyz

Spolu s OSN a WEF (World Economic Forum) nás EU zkouší všemi možnými způsoby donutit, abychom jedli brouky a hmyz. Prý pěstování hmyzu vyprodukuje mnohem méně skleníkových plynů, na 1 kg váhy je také potřeba mnohem méně krmiva a velice málo území a stejně tak vody, než co potřebují slepice, prasata a krávy. Hmyz také nevytváří hnůj a špínu a na jeho ošetřování a zpracování nejsou zapotřebí velké a těžké stroje.

Evropská unie vydala příkaz jíž v lednu 2018 (EU-2015/2238), kdy přidala mezi poživatelné potraviny hmyz a to hlavně moučné červy (Tenebrio molitor), cvrčky (Acheta domesticus), šváby (Blattodea) a sarančata (Locusta migrants).

OSN na jejich stránce přímo říká, že „jíst hmyz může zabránit nedostatku potravy.“ Vyzdvihují výživnost takové stravy a výhody pěstování hmyzu namísto běžného dobytka.

K propagátorům se přidal také Hollywood a pod vedením CIA teď vyrábí filmy, kde hlavní chod jsou cvrčci a jiný hmyz. Bill Gates samozřejmě nesměl chybět a určitě rád přidal jídelníček s brouky ke svými smrtícím injekcím a rakovinotvornému sójovému „masu.“

Zde je nutno se začít ptát, proč globalistům tak moc záleží na tom, abychom se živili něčím, co lidé nikdy nejedli, co je přímo jedovaté a co je i v Bibli zakázáno požívat?

Možné vysvětlení

Hmyz obsahuje ve svém pevném krytí těla přírodní látku, zvanou chitin. Tento vláknitý polysacharid je pro člověka velice jedovatý. Způsobuje alergie a celkovou zánětlivost, která vyvolává panickou reakci imunitního systému. V jistém směru jsou vlivy chitinu podobné vlivům hrotové bílkoviny (spike protein), který je obsažen v tak zvaných očkováních.

Nejde pouze o vliv chytinu, ale také o vliv chitinází a bílkovin, podobných chitinázi, z nichž každá má jiný vliv na imunitní systém, což ještě není plně prozkoumáno.

Při pokusech s krysami, kdy bylo zkoumáno, jestli chitosan, což je linerání polysacharid, vytvořený z chitinu, je bezpečná potrava, bylo zjištěno, že tato látka způsobuje podstatné snížení obsahu různých vitamínů v těle, čímž způsobuje nevyrovnanost a podvýživu. Také zabraňuje vstřebání potřebných látek z potravy, což je provázeno žaludečními a střevními potížemi. Ničí vitamín A a vitamín E, které živý organismus nutně potřebuje. Nedostatek vitaminu E způsobuje anemii, poruchy růstu u dětí, trvalé infekce a ohrožuje těhotenství. Vitamin A je naprosto nutný v nesčetných biologických procesech, včetně růstu dětí, funkce imunitního systému a metabolismu. Nedostatek vitamínu A způsobuje slepotu, anemii a může vyústit v úmrtí.

Potrava, bohatá na chitin rovněž způsobuje zmenšení brzlíku, který je nesmírně citlivý na jedy a jiné stresory. Brzlík je žlázka mladosti a imunity proti nemocem. Se stářím se zmenšuje.

Živit se stravou, která obsahuje chitin, nebo chitosan vede k pomalému odumírání orgánů. Také byly pozorovány záchvaty, alergické záněty vzduchových trubic, které vyústily v astma.

Chitin a létání?

Za zmínku stojí výzkum ruského vědce Viktora Stepanoviče Grebennikova, který sice pracoval ve Výzkumném ústavu zemědělském, ale dále se zajímal o biologii, entomologii a paranormální záležitosti. Propagoval myšlenku, že s pomocí chytinu je možno se vznášet. Postavil si malou plošinu, ke které přidělal řídítka na tyči a zespodu připevnil části brouků, kteří obsahují velké množství chytinu, snad chrousty. Údajně se na tomto stupátku dokázal vznášet.

Grebennikov napsal o svých pokusech knihu s názvem „Můj svět“ (Мой Мир). V ní také popsal jeho pozorování paranormálních příhod, které se většinou týkaly hmyzu. Pamatujete si, jak jsme ve škole sbírali chrousty na „chinin?“ Chrousti žádný chinin neobsahují. Chinin se získává z kůry stromu, cinchona. Tam šlo o „chytin.“ Tím se podařilo chrousty prakticky vyhubit.

A ještě ke všemu paraziti a mikroorganismy

Jakoby to nebylo dost, bylo zjištěno, že hmyz na sobě má velké množství parazitů, z nichž značná část jsou pro člověka nebezpečné. Údajně je hmyz jedna obrovská, vysoce podceněná zásobárna parazitů, kteří se takto dostanou do domácích zvířat, když se hmyzem živí (drůbež). Vyčíslení nalezených parazitů, kteří jsou pro člověka nebezpeční, je na stránce.

Nesmíme zapomínat, že parazity nezničí běžné teploty vaření a ani pečení.

Někteří zkoušeli péct chléb z namletých cvrčků a zjistili, že takový chléb obsahuje ještě navíc obrovské množství nebezpečných bakterií.

Protože hmyz se množí daleko rychleji než jiné druhy tvorů, stejnou rychlostí se mohou mezi ním šířit i epidemie nemocí. Na farmách, kde je hmyz pěstován, je ho příliš velké množství, takže kontrola šíření nemocí není snadná. Když taková farma pěstuje miliony na miliony hmyzu na celkem malém prostoru, při vyšších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu, ledacos se mezi nimi může rozšířit. A kontrola pro něco takového není žádná.

Další studie zjistila, že kvůli svým životním cyklům, parazit Toxoplasma gondii je velmi dobrý kandidát na rozšíření v populaci hromadně pěstovaného hmyzu. Toxoplasma byla nalezena jak v živém hmyzu, tak ve vysušených vzorcích. Je to parazit, který mění nejen povahové vlastnosti člověka, ale do jisté míry i jeho vzhled. Kromě toho také způsobuje zánět srdečního svalu, záněty plic a očí, bolesti svalů, horečky, bolesti hlavy. Kromě brouků ho můžeme dostat z koček a psů.

Paraziti mají silný vliv na střevní funkci a na náš mikrobiom, což jsou pomocné mikroorganismy ve střevech. Dovedou si upravit prostředí tak, aby vyhovovalo jim samotným a to, že potřebné mikroorganismy a bakterie strádají a nemohou vykonávat svoji funkci, jim vůbec nevadí.

Nahrazení masa zeleninovými výrobky

Ani to není žádné řešení, ani kdyby výrobci přidali prasečí, nebo kravské geny do brambor a do cibule. Porovnání umělého masa, vyrobeného ze zeleniny s masem ze zvířat ukazuje obrovské rozdíly v metabolické hodnotě.

Některé látky, které maso obsahuje ve značném množství, jako jsou vitamin B3, glukosamin, hydroxyprolin a antioxidanty allantoin, anserin, cysteamin, spermin a squalene, se v umělém mase zeleninové podstaty vůbec nevyskytují. To znamená, že při odstranění masa z naší stravy nemají být čím nahrazeny.

Zelenina zase obsahuje jiné látky, ale tyto rozhodně nejsou s tím, co nám dává maso, zaměnitelné. Už to, že vzorek pro laboratorní zkoušky musí být 113 g umělého, zeleninového „masa“ a pouhých 14 g skutečného masa, aby byly docíleny stejné výživné faktory, říká hodně. Zeleniny bychom museli jíst daleko víc, aby byla schopna pouze částečně nahradit maso.

Jenže my nejsme uzpůsobeni na konzumování takového množství zeleniny. Na příklad, kráva je na to vybavena tím, že má dva žaludky, aby to vůbec zvládla a ještě trpí nadměrnou plynatostí, což jí zelení zastánci přírody nemohou odpustit.

Asie, Afrika a cvrčci

V mnoha částech Asie a Afriky jsou prý cvrčci považováni za běžnou stravu. Místní lidé věří tomu, že je to bohatý zdroj bílkovin a jiných výživných látek. Což o to, v těch částech světa dovedou lidé sníst všecko, co před nimi nestačí dost rychle utéct.

Japonská letecká společnost ZIPAIR začala nahrazovat část jídel, která servírují na letadle, pomletými cvrčky, což nazývají gryllus prášek. Prý od 1. července t.r. už dali 60 objednávek na tento prášek, který přidávají do mletého masa typu hamburger, anebo po italsku, s nudlemi a zatím prý nebyly vůbec žádné stížnosti.

Tresty pro ty, kteří jí maso

Nechvalně známý Klaus Schwab z WEF dokonce navrhuje, aby byly zmraženy bankovní účty těm, kteří jí maso. Má v úmyslu vydat zvláštní kredit karty, které budou zaznamenávat množství spotřebovaného uhlíku a při docílení jakéhosi limitu, karta nedovolí další nákupy. To je samozřejmě velmi problematické, protože často nakupuje jeden člověk pro celou rodinu a co pak ti ostatní budou jíst, když jeho osobní CO2 kredit je vyčerpán?

MasterCard se prý k němu přidala a zkouší zavést to stejné při použití jejich kredit karet. Jak to tak člověk slyší a čte, tak neví, jestli se má smát, nebo plakat.

Je to ještě horší

To všecko ještě pořád nic není. Kam se hrabou cvrčci a švábi proti tomu, dát si k obědu souseda. V poslední době se příliš mnoho veřejných sdělovacích prostředků zaobírá kanibalismem a prohlašují, že i něco takového „má svůj čas a své místo,“ jak napsali v prestižních amerických novinách „New York Times,“ v článku „Chuť na kanibalismus?“ Autor článku napsal otevřeně, že „ … nikdy předtím jsme neviděli jeden druhého jako takové dobroty.“

Hollywood se ihned dral do popředí a vytvořil film nazvaný „Žluté bundy“ (Yellowjackets), který popisuje skupinu děvčat, které se dostanou do kanadské divočiny a nakonec skončí tím, že pojídají některé z nich. (Nevím, jestli je překlad „Žluté bundy“ správný. Film jsem neviděla a ani vidět nechci. Slovo „yellowjackets“ totiž také znamená hovorově „vosáci“).

Vynořily se i další filmy a knihy na toto téma. Například kniha s názvem „Měkké je lidské tělo“ (Tender is the Flesh), popisuje budoucí společnost, která pěstuje lidi na jídlo, tak jako dnes pěstujeme dobytek. Jistý student, v knize popisován, byl původně vegetarián, který snědl nějaké syrové vnitřnosti a tím propadl touze po lidském masu.

Vrchol tomu dá samozřejmě starší film, z r. 1973, nazvaný „Soylent Green,“ který popisuje, jak v r. 2022 přežívá lidská společnost na továrně vyrobených jídlech, nazvaných „soylent green,“ které se postupně ukážou být vyráběny z lidského masa.

Kanibalismus a jeho úskalí

Je to zjevná snaha propagovat kanibalismus i když něco takového je řádně nebezpečný způsob obživy. Požívání lidského masa totiž způsobuje „spongiform encefalopatii,“ což je tak zvaná prionová nemoc, neboli nemoc šílených krav. Začne to nenápadně, bolestmi hlavy, bolestmi v kloubech, třesotem, ztrátou rovnováhy a neschopností mluvit. Následuje ztráta koordinace, citová nevyrovnanost, deprese a výbuchy nekontrolovatelného smíchu. Nemoc končí smrtí.

To je zajímavé, protože co když se kvůli tomu americká vice-presidentka Kamala Harris stále tak nekontrolovatelně směje a to ne při příliš vhodných příležitostech?

Takže skoro se zdá, že kanibalismus je v současné době propagován. Proč jinak by časopis „The Present“ napsal ve svém vydání ze září 2019, že „Švédští vědci doporučují jíst lidské maso za účelem boje proti změně klima.“

The Atlantic“ píše ve své části pro vědu, v říjnu 2017: „Jak se kanibalismus stal tabu.“ Anebo „New York Post“ z června 2022 píše: „Veganský hamburger vychvalován, protože chutná jako lidské maso, vyhrál soutěž.“

A ještě horší, nová americká firma Ambrosia prodává krevní plasma dospívajících dětí starším zákazníkům, 2,5 litru za 8000 dolarů. Údajně jsou mnozí odběratelé miliardáři ze Silicon Valley (počítače, IT). Je dokonce propagováno, že k dlouhému a zdravému životu člověk potřebuje dobrou stravu a pohyb – všecko s mírou – a k tomu krev mladých lidí. Prý tímto způsobem je možno prodloužit život. Není řečeno jakým způsobem tu krev používají; nejspíš ji pijí.

Takže naši mladí lidé jsou všichni velice ohroženi. Nejen adrenochrom, ale teď i krev, krevní plasma, kanibalství … Perverti na Západě už neví, co dalšího by si vymysleli.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist