Lidstvo od října 2014 vypustilo přes 230 miliard tun emisí CO2, ale teploty atmosféry nestoupají

Uveřejněno dne 17 září 2022 000 10:39

Podle „konsensuální“ vědy o klimatických modelech – a podle jejích věrných apoštolů – má onen gigantický oblak emisí CO2 produkovaný civilizací prý zvyšovat globální teploty, a to zejména v nižších vrstvách atmosféry.

Ale za posledních 7 let a 9 měsíců probíhal pravý opak, i když se spalováním fosilních paliv vypustilo asi 230 miliard tun CO2.Přesněji řečeno, v globální spodní troposféře je od října 2014 patrný velmi mírný trend ochlazování; a v atmosféře nad tropy to trvá asi o rok déle.

Pomocí kombinace průměrů dvou hlavních sad globálních dat (RSS a UAH) zhotovený a níže uvedený graf ukazuje v kontrastu s růstem hladin atmosférického CO2 hlášeným NOAA mírně klesající trend teplot. (Koeficient determinace R2 teplotních odchylek a úrovní CO2 ppm nepřesahuje +0,01, což naznačuje, že CO2 má nanejvýš malý, pokud vůbec nějaký, vliv na nedávné průběhy globálního oteplování a ochlazování.) 

S využitím stejného kombinovaného průměrného souboru dat lze vypočítat pohybující se 5leté klouzavé změny teplotních odchylek, stejně jako 5leté změny v souboru o koncentracích CO2 podle dat NOAA. Níže uvedený graf velmi jasně ukazuje zřetelný klesající trend 5letých klouzavých teplotních změn, zatímco trend 5letých klouzavých změn koncentrací CO2 je rostoucí. (Koeficient determinace R2 pro 5leté změny není příliš robustní +0,20.) 

A konečně, další graf ukazuje jak pro teplotní odchylky, tak pro úrovně CO2 klouzavé 5leté trendy. Teplotní graf v podstatě vykazuje trend, který pokračuje v poklesu po drtivou většinu měsíců od roku 2014. A je velmi zřejmé, že klouzavý se 5letý trend koncentrací CO2 během 7 let a 9 měsíců teplotní trend absolutně neřídí. (Koeficient determinace R2 mezi těmito dvěma veličinami je mizerných +0,05.) 

Nic z výše uvedeného nám neříká, že současné globální ochlazování bude pokračovat. Stejně jako cokoli jiného v globálním klimatu má i tento současný stav vysokou pravděpodobnost, že se změní, neboť tak to vždy chodí.

Ale výše uvedené nám říká, že zeměkoule a civilizace nejsou na nějakém nekontrolovaném nákladním vlaku mířícím k útesu hrozícího soudného dne celo-systémového zhroucení. To, že není šance, aby k něčemu takovému došlo, je sázka na jistotu, aniž by člověk musel držet palce, aby to vyšlo.

Závěr: Politiky a byrokraty, kteří prohlašují, že existuje bezprostřední existenční hrozba globálního oteplování způsobeného CO2, které mění klima, je na základě skutečných vědeckých údajů o klimatu nejlépe považovat za prosté lháře.

Poznámka: Zdroje dat o teplotě jsou RSS a UAH; zdroj údajů o CO2 je NOAA. K výpočtu kombinovaného průměru měsíčních teplotních odchylek RSS/UAH a trendů a k nakreslení grafů z dat se používá Excel.

Zdroj

 

 
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist