KLIMA: EU zakazuje stavět klasické rodinné domy od roku 2030

Uveřejněno dne 3 listopadu 2022 000 11:26

Vzpomínáte na rok 1989, jak se cinkalo klíči, abychom byli jako na Západě? A jeden z nejsilnějších argumentů byla bezesporu DOSTUPNOST BYDLENÍ. Pokud v nynější těžké době občané doufali v rozumnější přístup ze strany evropských elit k plnění ambiciózních klimatických cílů, šeredně se mýlili. Bruselští a západoevropští představitelé i v době obrovských finančních propadů rozpočtů v důsledku covidových opatření a probíhající války na Ukrajině ve své klimatické posedlosti v boji s CO2 neustávají, naopak své úsilí ještě stupňují.

O co jde přesně?

Ministři energetiky členských zemí EU (nevymlouvejme se jen na EU) se shodli na přísném omezení nové výstavby rodinných domů od roku 2030 v rámci balíčku FIT for 55. Všechny novostavby na území Evropské unie mají být od tohoto data povinně bezemisní!

Nových nerezidenčních budov se zákaz týká už od konce roku 2026. Navíc mají také povinně umožňovat vhodnou instalaci solárních panelů.

Všimněte si, že se všichni ministři energetiky zemí EU shodli.

Podívejme se na základní princip bezemisního domu, klima stoupenci jej nazývají „odborným termínem“ aktivní dům (v terminologii a s tím souvisejícím pí ár marketingem jsou klima aktivisté opravdoví machři).

Má se jednat o stavbu využívající v maximální možné míře energii z obnovitelných zdrojů mající pokrýt své energetické nároky z vlastních zdrojů.

U těchto staveb je zcela klíčové využití sluneční energie.

Tím pádem záleží na tom, kde je dům umístěný, zda-li na severní nebo jižní straně. V případě jižního svahu voláte hurá, na sever orientovaném pozemku se na vyšší procentuální zastoupení fotovoltaiky dostáváte jen stěží. Bude výstavba domů na severních svazích zakázána?

Zbytek (leckde udávají 65%) mají obstarat v bezemisních domech obnovitelné zdroje, tj. tepelná čerpadla, dálkové vytápění (např.výroba tepla z biomasy).

Klima nevládní organizace jásají

„Součástí směrnice (EU-pozn. autora) by měla být i komplexní nabídka finančních pobídek pro instalaci obnovitelných zdrojů energie v budovách nebo zákaz vytápění fosilními palivy,“ vyjádření Klimatické koalice sdružující ekologické organizace v Česku.
A další perla:
„Nevládní organizace napříč Evropou vnímají probíhající revizi směrnice o budovách jako jedinečnou možnost implementovat ambiciózní klimatické cíle pro rok 2030 a zároveň pozvednout miliony lidí z energetické chudoby.“
Obě vyjádření jsou důkazem naprosto odtrženého vnímání reality a hlavně fyzikálních a ekonomických souvislostí, které spolu velice úzce souvisí.

Výroba solárních panelů je neekologická

Předně již jenom výroba obnovitelných zdrojů jako jsou solární panely je sama o sobě energeticky náročná, na výrobu solárních panelů se spotřebovává již dnes velké množství světových kapacit hliníku. Zpracování tohoto kovu je energeticky velice náročné (rudy se pomocí elektřiny zahřívají na 950 stupňů) a uvolňuje se při tom mnoho škodlivých odpadních látek.

Navíc 75% instalovaných solárních panelů v EU pochází z Číny, schválená směrnice EU nás tak mimoděk (nebo záměrně?) vhání do silné závislosti na Číně.

Bavíme-li se o fotovoltaice a tepelných čerpadlech, jejich pořizovací hodnoty jsou jednak drahé (někdy i v řádu miliónů Kč), ale zároveň je potřeba v chladnějších obdobích doplňovat plynovým kotlem nebo elektrokotli (jedná se o nízkoteplotní systémy vytápění, nežijeme v subtropickém pásu).

FIT for 55 znamená zdražení novostaveb

Implementace (zavedení) samotné směrnice EU diktující povinnost výstavby bezemisních domů povede určitě ke zdražení novostaveb a omezuje tak výstavbu nových domů již při nynějších poměrně vysokých cenách pozemků. A to nezmiňujeme omezení svobody výběru materiálu i volby architektonického řešení. Ale to je cílem klimatické politiky, stavět co nejméně domů, klima aktivisté po celé Evropě se těmito cíli nijak netají.
Jen pro upřesnění, není nic špatného na vývoji a uplatnění praxe nízkoenergetických domů, již dnes jsou oblíbenou variantou na stavebním trhu (menší provozní náklady), dokonce i tepelná čerpadla v důsledku dotací se stávají čím dál častější variantou, ale hlavním problémem EU a celého Green dealu jsou jeho zákazy a násilné protlačování namísto přirozeného vývoje na trhu. Jinými slovy pokud budou bezemisní domy domy tak výhodné, určitě si cestu k zákazníkovi najdou.

Dotace, pokřivení trhu, velký business

A dostáváme k dalšímu eufemismu hovořící o tom, že „součástí směrnice mají být finanční pobídky“. Takže ne efektivita, ekonomičnost, ale zase dotované peníze, které se „odněkud“ vezmou, přesněji od daňových poplatníků, přerozdělí, a zvýší se již tak šílené zadlužování. A velký business pro pro firmy zajišťující instalaci a přeprodej fotovoltaiky a dalších obnovitelných zdrojů.
Pokud si zoufáte nebo máte finanční obava z možných zvýšených nákladů na pořízení budoucího vysněného domu, pak vězte, že se nemusíte bát, podle některých médiích bude záležet na implementaci dotyčné směrnice EU v konkrétních zemích.

To už je opravdu k pláči, namísto pevného postoje naší vládní reprezentace sledujeme pokorné odhlasování ideologicky motivované směrnice a nakonec se máme konejšit tím, že ten právní bič nad našimi zákony nebude tak tvrdý?

Anebo se máme utěšovat tím, že nás vedení EU tentokráte nezažaluje u Evropského soudního dvora za absenci implementace této pokrokové směrnice?

Každopádně si můžeme odškrtnout další ideologicky motivovanou směrnici EU schválenou našimi vládními představiteli, která nám zase ukrojí kus svobody v kombinaci se zdražením vstupních nákladů na výstavbu rodinného domu.

Nenastal už čas si o těchto klíčových aspektech našeho života rozhodovat samostatně a racionálně?

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist