POKROK: Energie jako začátek i konec

Uveřejněno dne 14 listopadu 2022 000 11:53

Poznámka překladatele: V textu užitý výraz „obnovitelená energie“ či „obnovitelné zdroje energie“ jsem ponechal bez uvozovek, ačkoli dle fyzikálních zákonů nic takového neexistuje. Možná, že autor „obnovitelné energii“ věří anebo jednoduše používá zavedený pojem- ovšem akceptace slovníku protivníka akceptuje i základní princip, schovaný za ním.

Misantropové, kteří se lepí na asfalt v ulicích a nadávají nám za „hrůzu“ jaderné, uhelné a plynové energie, rozhodně nejsou nejzářivější svíčky v lustru. Žijí v zóně bez faktů a důsledků a nikdy se ani na okamžik nezamysleli nad tím, jaký by byl život bez světla, tepla a elektřiny.

Roli hraje mnoho faktorů: vzdělávací systém, zbavený jakéhokoli náročnějšího obsahu a plný rozhořčeného emocionálního tlachání; mainstreamová média, která jednoduše papouškují, co jim jejich kumpáni diktují a říkají; cynické elity těžící z kolektivního strachu a neznalosti tisku a politická třída, která si podle všeho (s jistým odůvodněním) myslí, že proletáři jsou prostě příliš hloupí na to, aby je znali nebo je to zajímalo.

Ale nechte statisíce zmrznout nebo vařit ve tmě a/nebo jim předložit účty za energie, které si prostě nemohou dovolit a nastupuje skepse. Zvídavé mysli netrvá dlouho, než zjistí, že jsme všichni považováni za pitomce.

Energetická moralizace popírá realitu lidského pokroku

The Australian, Gary Johns, 25. října 2022

„Nedávno jsem obdržel účet za elektřinu od Origin Energy Provider. Žádné překvapení – velký, tučný tarif – ale byl jsem ušetřen sloganu „100% dobrá zelená elektřina“ [volně přeloženo] na konci mého účtu.

Origin nedefinuje „dobrou“ energii, ale vše na jeho webu ukazuje na „obnovitelné zdroje energie“ (OZE), kde si zákazník připlatí. A já si myslel, že OZE jsou levnější… Každopádně předpokládejme, že dobrá energie Origin se týká OZE; cokoliv kromě fosilních paliv nebo jaderné energie.

Origin v tom není sám. AGL a Energy Australia nabízejí uhlíkové kompenzace. Alinta spoléhá na větrné, solární a lithiové baterie. Zastánci OZE jsou posedlí (ne tak negativními) účinky oxidu uhličitého na zemskou atmosféru, že jsou připraveni zničit vše ostatní. Tohle není dobré.

Jakékoli využití energie a její přeměna na elektřinu má dopad jak na lidi, tak na životní prostředí. Tvrdit, že OZE je pouze dobré (nevyhnutelné, s nízkým dopadem, levné, proveditelné i ve velkém měřítku, spolehlivé a strategicky správné) a že fosilní paliva jsou – implicitně – špatná, je vysoce zavádějící.

Australská komise pro ochranu spotřebitelů a hospodářskou soutěž [~Consumer Protection] by měla tuto morální nadsázku napadnout. Energetická společnost může říct, že X procent její energie pochází z OZE, ale „dobré“ je úplně jiný rozměr.

Pokud věříte, že OZE můžou nahradit vše dobré, co fosilní paliva představují a myslíte si, že uhlíkové emise jsou největším světovým problémem – a berete to jako samozřejmost – pak můžete dojít k závěru, že OZE jsou „dobrá“ energie a „velký přechod“ k OZE je proveditelný a nevyhnutelný. Ale abyste tomu věřili, musíte také věřit, že dvě nebo tři miliardy dalších lidí, kteří budou žít na planetě v příštích několika desetiletích, budou moci žít bez fosilních paliv. To je všechno, jen ne nevyhnutelné nebo proveditelné.

Proč tedy Austrálie popírá výhody levné, vysoce účinné energie, která nevyžaduje záložní napájení, když se zbytek nezápadního světa vysmívá všemu, co Západ „ušetří“ na emisích díky využívání OZE? To je špatná strategie.

Zdá se, že bludy zastánců „obnovitelných zdrojů za každou cenu“ jsou podpořeny zhroucením znalostí o tom, že lidé po velmi dlouhou dobu mění životní prostředí, aby bylo méně nebezpečné a více obyvatelné. Nejúčinnějším způsobem, jak toho dosáhnout, bylo využití fosilních paliv. Levná, hustá, bohatá, škálovatelná energie. Lidé ovládli životní prostředí používáním fosilních paliv.

Nejen rozvojové země hladoví po energii. „ Naše milované digitální telefony, notebooky a gadgety jsou nejsložitějšími produkty, jaké byly kdy vyrobeny ve velkém měřítku, jejich výroba vyžaduje přibližně 1000krát více energie než produkty, které dominovaly v minulém století, „ řekl Mark Mills, Senior Fellow z Manhattan Institute, který svou kariéru strávil analýzou globálních dodávek energie.

Šachový tah s „dobrými obnovitelnými zdroji“ ignoruje většinu života. Koksovatelné uhlí je pro výrobu oceli nepostradatelné. Ropa je nezbytná pro dopravu a všechny naše plasty, chemikálie a léčiva. Zemní plyn je nenahraditelnou chemickou surovinou pro průmysl a hnojiva.

Ale nyní mějte na paměti, že OZE vyžadují materiály, které konkurují jiným aplikacím a náklady na tyto zdroje se zákonitě zvýší. Zapomeňte na „levné“ OZE.

Elektromobily jsou vtip. Vjedu na čerpací stanici, abych natankoval. To, co nyní trvá pět minut, může trvat hodiny, pokud nenajdete přístup k rychlé nabíječce. A obrovské dodatečné náklady na zavedení „čerpacích stanic“ kvůli tomu, co již spolehlivě dostáváte téměř 100 let – auto s plnou nádrží. Elektromobily sežerou svět. Zapomeňte na obnovitelnou energii a její nízký dopad.

Moje oblíbená skupina fanatiků OZE je Net Zero Australia. Skupina vyvinula různé „cesty“ k dosažení čisté nuly, u každého nápadu je prý poptávka po „energii vyvážené [z Austrálie]“ udržována na konstantní úrovni. To je omyl. Další dvě až tři miliardy lidí chtějí fosilní paliva. Cesty k čisté nule ukazují úplné zastavení vývozu uhlí během několika let a prudký, strmý pokles domácích emisí. Skupina poznamenává, že „každá z těchto cest je více či méně pravděpodobná“, ale předpoklady o exportu a náhlém konci emisí během několika let naznačují, že tomu tak není.

Ekologové předpokládají, že životní prostředí a jeho ochrana je – jak si to myslí jen oni – primárním cílem života. Není to tak. Člověk je primárním předmětem života. Lidský život navíc prosperoval právě díky využívání fosilních paliv, nikoli navzdory. Představte si, že osm miliard lidí loví a sbírá. Dal bych jim tři týdny, než vypukne tisíc válek – ničí přitom životní prostředí.

Alex Epstein ve své neocenitelné knize Fossil Future: Why Global Humans Flourishing Requires More Coal, Oil, and Natural Gas – Not less (Proč rozvoj lidstva potřebuje více uhlí, ropy a plynu a ne méně) tvrdí, že bychom s tím měli přestat a vrátit důvěru lidem k využívání fosilních paliv k lidskému prospívání a nepovažovat lidský vliv na klima jako ze své podstaty nemorální“.

Jak Epstein výmluvně tvrdí, samotný příběh lidského pokroku spočívá v tom, že působí na životní prostředí, aby se lidem a ochraně přírody dařilo. Tak to ve světě zůstane. Jen dekadentní Západ chce ven.

Pouze v kontextu lidského rozkvětu lze provést úplné posouzení toho, co je dobrá energie. Energetické společnosti musí přestat s morálními nároky.“

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist