Odlidňování: Po energiích teď válka proti zemědělství. V čele opět OSN, Davos, Gates a G2O. Vznešený cíl: Globální hladomor. Vymlátí dobytek? Stravujete se klimaticky odolně? Dobrou chuť, pokud zrovna večeříte červy…

Uveřejněno dne 5 prosince 2022 000 12:55

WILLIAM ENGDAHL líčí první konkrétní kroky zabijáckých politických a finančních elit na vyvolání globálního hladomoru, jenž po „úspěšné“ umělé energetické chudobě bude dalším nástrojem na „odlidnění“ – které má nadále většina zmanipulovaných podvolených za „bláznivé konspirační teorie“

V uplynulých týdnech začal koordinovaný útok na naše zemědělství a naši schopnost produkovat potraviny pro lidskou existenci. Nedávné zasedání OSN Agendy 2030, Cop27 v Egyptě, zasedání vlád G20 na Bali, Světové ekonomické fórum v Davosu a Bill Gates se na tom podílejí. Obvykle používají dystopické jazykové rámce, aby vytvořili iluzi, že mají dobré úmysly, zatímco ve skutečnosti prosazují agendu, která povede k hladomoru a smrti miliard lidí, pokud bude pokračovat.

Řídí ji koalice velkých peněz.

Co znamená udržitelné? „Zdržte se jídla!“

13. listopadu se skupina G20 – zástupci 20 nejvlivnějších zemí včetně USA, Velké Británie, Evropské unie (i když to není žádný národ, tak to předstírají), Německa, Itálie, Francie, Japonska, Jižní Koreje a několika rozvojových zemí včetně Číny, Indie, Indonésie a Brazílie – dohodla na závěrečném prohlášení.

Prvním významným bodem je „Výzva k urychlené transformaci směrem k udržitelnému a odolnému zemědělství a potravinovým systémům a dodavatelským řetězcům“. Dále „spolupracovat na udržitelné produkci a distribuci potravin, zajistit, aby potravinové systémy lépe přispívaly k adaptaci na změnu klimatu a jejímu zmírňování, a zastavit a zvrátit ztrátu biologické rozmanitosti, diverzifikovat zdroje potravin…“. Dále vyzvali k „inkluzivnímu, předvídatelnému a nediskriminačnímu zemědělskému obchodu založenému na pravidlech WTO“. Rovněž „jsme odhodláni podporovat zavádění inovativních postupů a technologií, včetně digitálních inovací v zemědělství a potravinových systémech, s cílem zvýšit produktivitu a udržitelnost v souladu s přírodou…“.

Pak následuje odhalující prohlášení: „Opakujeme svůj závazek dosáhnout globálně nulových čistých emisí skleníkových plynů/uhlíkové neutrality do poloviny století nebo přibližně v polovině století.“

Čtěte ZDE: Eurosoudruzi perlí: Budeme platit prdné? Ani psychiatr s poslanci mnoho nezmůže. Krávy, ovce, prasata a plynovod. Na výběr hlad nebo přechod k veganství. Co když po fazolovce překročíme emisní limity?

„Udržitelné zemědělství“ s „nulovými čistými emisemi skleníkových plynů“ je orwellovský dvojsmysl. Pro člověka, který se nezabývá lingvistikou OSN, znějí tato slova příliš dobře. To, co se ve skutečnosti prosazuje, je nejradikálnější destrukce farmaření a zemědělství na celém světě pod názvem „udržitelné zemědělství“.

Po konferenci G20 na Bali následovalo o pouhých několik dní výroční zasedání klimatického summitu OSN COP27 Green Agenda v Egyptě. Tam účastníci z většiny zemí OSN spolu s nevládními organizacemi, jako je Greenpeace a stovky dalších zelených nevládních organizací, vypracovali druhou výzvu. COP27 zahájila něco, čemu říkají objevně FAST – novou iniciativu OSN Potraviny a zemědělství pro udržitelnou transformaci (FAST). Fast, jako „zdržet se jídla…“.

Podle časopisu Forbes bude FAST podporovat „posun k udržitelnému, klimaticky odolnému a zdravému stravování, pomohla by snížit náklady na zdraví a klimatické změny až o 1,3 bilionu dolarů a zároveň by podpořila potravinovou bezpečnost tváří v tvář klimatickým změnám“. Mluvíme o velkých číslech. Díky přechodu na „udržitelnou, vůči klimatu odolnou a zdravou stravu“, by se snížily náklady na změnu klimatu o 1,3 bilionu USD. Co se za všemi těmito slovy skutečně skrývá?

Rockeffeller, Rotschild a spol: Vybijte dobytek!

Podle vyjádření představitele Organizace OSN pro výživu a zemědělství pro agenturu Reuters během COP27 FAO do roka představí „zlatý standard“ pro snižování tzv. skleníkových plynů ze zemědělství.

Podnět k této válce proti zemědělství přichází nepřekvapivě od velkých peněz, iniciativy FAIRR, britské koalice mezinárodních investičních manažerů, která se zaměřuje na „podstatná ESG rizika a příležitosti způsobené intenzivní živočišnou výrobou“. Jejími členy jsou nejvlivnější hráči v globálním finančnictví, včetně společností BlackRock, JP Morgan Edmond de Rothschild Asset Management, Credit Suisse, Rockefeller Asset Management, UBS Bank. S mnoha dalšími bankami a penzijními fondy s celkovým objemem spravovaných aktiv ve výši 25 bilionů dolarů, nyní zahajují válku proti zemědělství – podobně jako proti energetice. 

Čtěte ZDE: Holandsko: Vzpoura pokračuje a šíří se do dalších zemí. Hnůj před vládní úřady. Brusel přes vakcinaci a válku na Ukrajině přichází s vyvlastňováním půdy. Green Deal jako metoda jak vyhubit Evropany. Nikdo by nebyl tak trpělivý jako Putin

FAIRR bez jakýchkoli důkazů tvrdí, že „produkce potravin představuje přibližně třetinu celosvětových emisí skleníkových plynů a je hlavní hrozbou pro 86 % světových druhů ohrožených vyhynutím, zatímco chov dobytka je zodpovědný za tři čtvrtiny úbytku amazonských deštných pralesů“.

FAO plánuje navrhnout drastické omezení celosvětové živočišné výroby, zejména chovu skotu, který je podle FAIRR zodpovědný za „téměř třetinu celosvětových emisí metanu spojených s lidskou činností, které se uvolňují ve formě říhání skotu, hnoje a pěstování krmných plodin.“ Podle nich jediným způsobem, jak zastavit říhání krav a kejdu je – dobytek vymlátit.

Zlatý důl pro nejzkorumpovanější zločince

Skutečnost, že FAO OSN se chystá vydat plán na drastické snížení takzvaných skleníkových plynů z globálního zemědělství pod falešným označením „udržitelné zemědělství“, za kterým stojí největší světoví správci majetku včetně společností BlackRock, JP Morgan, AXA a podobně, vypovídá o skutečném programu. Jde o nejzkorumpovanější finanční instituce na planetě. Nikdy nevloží ani cent tam, kde nemají zaručen obrovský zisk. Jejich dalším zlatým dolem se nyní má stát válka proti zemědělství.

Termín „udržitelný“ vytvořil David Rockefeller v Římském malthusiánském klubu. Ve své zprávě z roku 1974 Lidstvo v bodě zlomu Římský klub tvrdil:

Národy nemohou být vzájemně závislé, aniž by se každý z nich vzdal části své nezávislosti nebo alespoň uznal její omezení. Nyní nastal čas vypracovat hlavní plán organického udržitelného růstu a světového rozvoje založený na globálním rozdělení všech omezených zdrojů a novém globálním ekonomickém systému.

Právě podle toho vzoru byly formulovány počáteční návrhy Agendy 21 OSN, Agendy 2030 a Velkého resetu v Davosu v roce 2020. V roce 2015 členské státy OSN přijaly takzvané Cíle udržitelného rozvoje neboli SDGs: 17 cílů, které mají změnit náš svět. Jako vždy „pro dobro“. Ačkoli chtějí udělat pravý opak, lživě Cíl 2 zní: „Skoncovat s hladem, dosáhnout potravinové bezpečnosti a lepší výživy a podporovat udržitelné zemědělství“.

Čtěte ZDE: Nedejme se zmást: Otrokáři Velkého resetu se dál snaží tvářit jako vítězi. Ve skutečnosti jim dochází dech. Hladové hry už jsou příliš. Umělá komplexní krize jim zlomí vaz. Rusko a Čína řekli jasné NE! Poženeme je svinským krokem

Pokud se však podrobně začteme do návrhů COP27, G20 a davoského WEF Klause Schwaba, zjistíme, co se pod těmito hezky znějícími slovy skrývá. Proto jsme zaplavováni neověřenými tvrzeními mnoha vládních a soukromě financovaných think tanků, že naše zemědělské systémy jsou hlavní příčinou – no ano, jak jinak – globálního oteplování! Nejen CO2, ale i metan a dusík.

Přitom celý argument o globálních skleníkových plynech, že naše planeta je na pokraji nezvratné katastrofy, pokud do roku 2030 radikálně nezměníme své emise, je ověřitelný nesmysl vytvořený z neprůhledných počítačových modelů. Přesto na základě těchto vědecky vyvrácených modelů IPCC OSN trvá na tom, že pokud nezastavíme růst globální teploty o 1,5 °C nad úroveň roku 1850, do roku 2050 svět v podstatě skončí.

Vybít dobytek, jíst mravence či rakovinotvorné „umělé maso“ 

OSN a WEF v Davosu se v roce 2019 spojily, aby společně prosazovaly cíle udržitelného rozvoje OSN Agendy 2030. Na webových stránkách WEF se otevřeně přiznává, že to znamená zbavit se zdrojů masných bílkovin, zavést propagaci nevyzkoušeného falešného masa, obhajovat alternativní bílkoviny, jako jsou solení mravenci nebo mletí cvrčci či červi, kteří mají nahradit kuřecí, hovězí nebo jehněčí maso. Na konferenci COP27 se diskutovalo o „stravování, které může zůstat v mezích planety, včetně snižování spotřeby masa, vývoje alternativ a podněcování přechodu k většímu množství původních rostlin, plodin a obilovin (čímž se sníží současná závislost na pšenici, kukuřici, rýži, bramborách)“.

WEF propaguje přechod od stravy založené na masových bílkovinách k veganské stravě s tím, že by to bylo „udržitelnější“. Propagují také laboratorně pěstované nebo rostlinné alternativy laboratorního masa, jako je například masový výrobek Impossible Burgers financovaný Billem Gatesem, jehož vlastní testy FDA ukazují, že je karcinogenní, protože se vyrábí z GMO sóji a dalších produktů nasycených glyfosátem. Generální ředitelka Air Protein, další společnosti vyrábějící falešné maso, Lisa Lyonsová, je zvláštní poradkyní WEF. WEF rovněž propaguje hmyzí bílkoviny jako alternativu masa. Všimněte si také, že Al Gore je správcem WEF. 

Čtěte ZDE: Velká krize teprv přijde: Potraviny budou vzácnost i u nás? Likvidace farmářů nejen v Nizozemí? Kdo stojí za požáry v potravinářských firmách po celých USA? Rockefelleři vědí své. Myslí si, že jsme jen ovce vedené na porážku?

Válka proti chovu zvířat pro maso právě začíná být smrtelně vážná. Nizozemská vláda, jejíž premiér Mark Rutte, bývalý zaměstnanec společnosti Unilever, je spolupracovníkem WEF pro agendu, vytvořila speciální ministryni pro životní prostředí a dusík Christianne van der Wal. S využitím nikdy nevyhlášených a zastaralých směrnic EU pro ochranu přírody Natura 2000, které byly údajně vytvořeny na „ochranu mechu a jetele“, a na základě podvodných údajů z testů, vláda oznámila, že násilně uzavře 2 500 farem s chovem skotu v celém Holandsku. Cílem je donutit k uzavření 30 % farem s chovem skotu, jinak jim bude hrozit vyvlastnění.

Poženeme je, jako hnali prezidenta Srí Lanky?

Německý svaz masného průmyslu (VDF) tvrdí, že v příštích čtyřech až šesti měsících bude Německo čelit nedostatku masa a ceny prudce vzrostou. Hubert Kelliger, člen představenstva VDF, řekl: „Za čtyři, pět, šest měsíců budeme mít na pultech nedostatek.“ Největší nedostatek se očekává u vepřového masa. Problémy s prodejem masa jsou způsobeny tím, že Berlín trvá na snížení počtu hospodářských zvířat o 50 %, aby se snížily emise způsobující globální oteplování. V Kanadě Trudeauova vláda, další produkt WEF v Davosu, podle Financial Post z 27. července plánuje snížit emise z hnojiv o 30 % do roku 2030 v rámci plánu, jak se v příštích třech desetiletích dostat na čistou nulu. Pěstitelé však tvrdí, že aby toho dosáhli, budou muset výrazně snížit produkci obilí.

Když autokratický prezident Srí Lanky v dubnu 2021 zakázal dovoz dusíkatých hnojiv v brutální snaze vrátit se k minulosti „udržitelného“ zemědělství, úroda se během sedmi měsíců zhroutila a hladomor a zruinování zemědělců a masové protesty ho donutily k útěku ze země. Nařídil, aby celá země okamžitě přešla na ekologické zemědělství, ale zemědělcům k tomu nic neposkytl.

Začalo to katastrofálním politickým rozhodnutím EU zakázat levný ruský zemní plyn nezbytný k výrobě dusíkatých hnojiv. To si vynutí uzavření továren na výrobu hnojiv v celé EU a způsobí celosvětové snížení výnosů plodin. Připočtěme třeba falešnou vlnou ptačí chřipky, kvůli níž zločinně nutí farmáře v Severní Americe a EU vyvraždit desítky milionů kuřat a krůt. A je mnoho takových dalších příkladů. Sumasumárum: Je jasné, že náš svět bude brzy konfrontován s umělou potravinovou krizí, která nemá v dějinách obdoby. Jejím smyslem je (po dobytku) vybít většinu lidstva – jako dobytek.

To vše kvůli údajné změně klimatu?

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist