Zachrání Green Deal svět? Ani omylem, prozrazují tvrdá data.

Uveřejněno dne 20 ledna 2023 000 13:09
V srpnu 2021 publikovalo GTK (Geological Survey of Finland) zprávu Posouzení požadované dodatečné kapacity elektrických napájecích systémů na alternativní energii k úplnému nahrazení fosilních paliv. Studie si zaslouží pozornost.

Geological Survey of Finland je respektované evropské centrum pro hodnocení a udržitelné využívání geologických zdrojů. Brizanci zjištěných skutečností v tisícistránkové zprávě tehdy poněkud otupil zuřící Covid.

Finští vědci totiž spočítali, že naše planeta nemá dost surovin (včetně vzácných kovů), abychom dokázali současné fosilní zdroje nahradit těmi obnovitelnými. A to ani do roku 2050, ale pravděpodobně nikdy. Jak na to přišli? Poctivou analýzou, kterou nedělali stejně jako autoři Zelené dohody pro Evropu, ze shora dolů, ale naopak zespoda nahoru. Dřívější odhady, týkající se podmínek přechodu k bezemisní ekonomice řešily, jak velkou kapacitu obnovitelných zdrojů potřebujeme k naplnění Green Dealu. Nezabývaly se tím, jaké množství a kterých konkrétních surovin by bylo potřeba k naplnění bezemisního cíle. A to je to, oč tu běží.

Radikální technologický (a zároveň ekonomický a sociální) switch, kterému se Evropa a nejen ona zavázala, musí být podle autorů Zelené dohody proveden v několika málo desetiletích, aby měla požadovaný efekt. Podle finských vědců to však není možné. „Autoři se domnívají, že tento plán je nereálný“, píší v závěru své studie. „Disponujeme relativně velmi drahou energií, náš finanční sytém je předlužený, nemáme dostatek nerostných surovin a zažíváme bezprecedentní populační růst,“ konstatují.

Věrozvěsti Green Dealu předpokládají, že za této situace dokážeme vyměnit vysoce koncentrovaná fosilní paliva za zdroje hůře dostupné a méně energeticky využitelné. Předpokládají prostě vznik nějakého energetického perpetua mobile, což, jak připomínají Finové, je samozřejmě utopie.

Jako jeden z mnoha příkladů uvádějí autoři elektromobilitu. Má-li být současný vozový park na planetě do roku 2050 nahrazen elektromobily, pak bude potřeba vyrobit cca 283 milionů tun lithium-iontových baterií. Surovina na jejich výrobu by se musela v naprosté většině nově vytěžit, protože recyklace přichází v úvahu až tehdy, až se budou vysloužilé baterie vracet ve velkém zpět k přepracování.

Předběžné výpočty však ukazují, že celosvětové zásoby, natož celosvětová produkce, nemusí stačit k zajištění potřebného množství baterií,“ píše se ve studii. I pokud by celosvětové zásoby vzácných kovů skutečně pokryly potřeby elektromobility, nesměly by se už používat k ničemu jinému než k výrobě elektromobilních baterií, tedy například ani k výrobě elektroniky, což by znamenalo faktický návrat někam před průmyslovou revoluci. „Tento výsledek naznačuje, že celé současné řešení baterií pro elektromobily bude možná nutné přehodnotit a vyvinout nové, které nebudou tak náročné na minerály,“ tvrdí autoři.

Baterie jsou samozřejmě klíčovým prvkem rovněž pro bezemisní obnovitelné zdroje energií. Nepravidelnost výroby elektřiny ve větrnících či solárech vyžaduje akumulační kapacitu pro její skladování, tedy baterie, protože možnosti stavby dalších přečerpávacích či vodních elektráren schopných ukládat přebytečnou energii jsou omezeny. Finové proto spočítali konzervativní odhad čtyřtýdenní akumulační rezervy pro solární a větrnou energii tak, aby bylo možné zvládnout zimu na severní polokouli. „Pokud by se tato vyrovnávací paměť elektrické energie dodávala pomocí lithium-iontových baterií, musela by hmotnost těchto baterií dosahovat 2,5 miliardy tun,“ konstatovali. Takové množství však výrazně převyšuje celosvětové zásoby.

Podle vědců z GTK není řešením ani „jádro“. I při ambiciózním (a zřejmě i nerealistickém plánu) na zahájení stavby 25 jaderných elektráren každý rok, by do roku 2050 jaderná energetika pokryla jen zlomek výroby dodávané dnes fosilními zdroji.

Finská geologická služba vlastně na tisícovce stran konstatuje, že Green Deal, tak jak je schválen, odporuje fyzikální zákonům. Studie GTK dokazuje, že k jeho naplnění nemáme dostatek surovin i energie. A jsou to tvrdá data. Ne naivní ideály zelených lunatiků.

Zdroj

Reakce
  1. 1 rokem ago

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist