Zelené pokrytectví jménem CSRD

Uveřejněno dne 28 ledna 2023 000 8:02
Evropská komise zveřejnila 21. 4. 2021 v rámci balíku Udržitelné finance a taxonomie EU návrh na směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků.

Návrh eviduje a posiluje stávající pravidla zavedená směrnicí o vykazování nefinančních informací 2014/95/EU. Co „nefinanční reporting“ vlastně znamená? Nic dobrého.

Německo už od letoška vyžaduje, aby firmy nad 3 000 zaměstnanců vyžadovaly od svých dodavatelů tzv. nefinanční parametry. A Němci to také dělají. I české firmy musejí svým odběratelům hlásit parametry udržitelnosti, včetně toho, kolik energie odebírají z obnovitelných zdrojů. Pokud nesplní daná kritéria, může to být důvod, že s nimi německý odběratel ukončí spolupráci.

Už od příštího roku bude mít nefinanční reporting, v evropském „newspeeku“ CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directiove, jednotné parametry, stejně jako klasické finanční reporty. Výše zmíněnou směrnici musejí během letoška členské státy, tedy i Česká republika, zavést do své legislativy. Od příštího roku se má nefinanční reporting týkat firem s více než 500 zaměstnanci, o rok později to budou firmy s více než 250 zaměstnanci a od roku 2028 budou muset hlásit svou „uhlíkovou stopu“ i dceřinky firem sídlících mimo EU.

Komentátoři upozorňují na to, že jde jen o další administrativní komplikaci, která neúměrně zatíží už tak přetížené firmy. Situace bude po zavedení směrnice do legislativy ještě mnohem horší než v případě GDPR. V celé Unii postihne nový buzerační balíček přes 50 000 firem, jen v České republice jich bude kolem 1 200 a každý další rok přibydou další. Jeho cílem má být podle Bruselu přesměrovat investice firem k „zelenějším“ dodavatelům nebo třeba umožnit bankám zdražit půjčky a úvěry těm společnostem, které budou přičinlivě reportovat, že lépe než konkurence pečují o přírodu.

Když se podíváte na to, jak EU vykládá výhody CSRD pro jednotlivé firmy, zjistíte, že hovoří kupodivu otevřenou řečí. Výhody mají být zejména ve vylepšení PR jednotlivých společností. O skutečném dopadu nových opatření na ekologii můžeme úspěšně pochybovat, ale PR bude super. Existuje pro to jedno slovo, které sedí jako hrnec na příslovečnou prdel – pokrytectví.

Místo motoru růstu, tedy konkurenceschopnosti, tak nastupuje ideologický dohled, který bude stejně jako kdykoli v minulosti generovat svazácké a hujerovské manýry. EU vytváří novou společnost, kde má více než na výkonu a schopnostech záležet na jediné správné myšlence. Nezbývá než doufat, že podobně, jako GDPR smetl covid, respektive lockdowny a požadavky na všudypřítomné lustrace kohokoli kýmkoliv, shodí i CSRD nějaká přírodní síla. Nebo revoluce.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist