Polští konzervativci zlořečí pokusu EU uchvátit kontrolu nad lesy

Uveřejněno dne 9 února 2023 000 14:29

EU se ve svém posledním uchvacování moci pokouší převzít kontrolu nad lesy všech zemí.

Komise Evropského parlamentu pro životní prostředí navrhla, že členské státy by měly přijít o své kompetence při správě lesů. Tato europarlamentní komise navrhuje změnu smluv, která tyto pravomoci převede z působnosti členských států tak, aby se na nich podílel Brusel. Jakákoliv taková změna smluv by musela být ratifikována všemi členskými státy a odsouhlasena Evropskou radou.

Bývalá ministryně práce a současná konzervativní europoslankyně Elźbieta Rafalska v Interview pro portál wPolityce.pl řekla, že lesy jsou jak klíčovou součástí polského dědictví, tak ekonomiky a Brusel je nemá co kontrolovat. Řekla, že si myslí, že tento z Bruselu přicházející návrh je jen zase dalším příkladem pokusů institucí EU rozšiřovat svoji moc na úkor členských států a je v rozporu se současnými smlouvami o EU.

Rafalska řekla, že polský model, kdy lesy spravuje státní korporace, se ukázal být úspěšný a pomohl veřejnosti udržet kontrolu nad klíčovými zdroji. Tato zjištění potvrdil i průzkum od Social Changes pro wPolityce.pl, který ukazuje, že 77 procent lidí chce, aby lesy zůstaly v rukou veřejnosti a ne, aby se předávaly do EU.

To už je to už podruhé, kdy polská veřejnost reagovala nervózně na návrhy změnit zavedené poměry ohledně lesů v zemi a lesní politiky. Poprvé Poláci projevili odpor ke změnám lesní politiky země, když liberálové v zemi uvažovali o privatizaci zalesněných pozemků.

Vládnoucí strana Práva a spravedlnosti (PiS) hájila model veřejného vlastnictví lesů tvrzením, že vysoká zalesněnost Polska pomáhá absorbovat emise CO2. Avšak někteří environmentalisté na konzervativce útočili kvůli nadměrnému kácení v chráněných lesech.

Elźbieta Rafalska poukázala, že Evropský parlament představuje avantgardu evropského federalismu a pokusů převést všechny oblastí politiky do působnosti institucí EU místo členských států EU. Prohlásila, že tendencím překračovat hranice smluv o EU se musí vzdorovat a že každý takový návrh ohrožuje jednotu Evropy, která je v době Ukrajinské krize tak zoufale potřebná.

Uvedená konzervativní europoslankyně říká, že u ní by vzbudilo obavy, pokud by EU pod dominancí environmentalistických lobby uchvátila více moci. Obvinila EU, že z klimatické změny a z environmentalismu dělá novou náboženskou ideologii, v níž Zelená agenda zastiňuje zdravý rozum.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist