EU upřednostní obnovitelné zdroje před ochranou investic. Vypovězení klíčové mezinárodní smlouvy je prý nevyhnutelné

Uveřejněno dne 10 února 2023 000 15:07

Evropská komise považuje za nevyhnutelné, aby EU jako celek vypověděla tzv. Smlouvu o energetické chartě. Tato smlouva – jejímž účelem je ochrana investic v energetice – dlouhodobě neodpovídá směřování energetiky v EU k obnovitelným zdrojům. 

Na Evropské úrovni se začíná zvažovat, zda si Evropská unie jako celek může dovolit být i nadále signatářem Smlouvy o energetické chartě. Tato smlouva je podle členských států nekompatibilní se současnou proměnou energetiky k obnovitelným zdrojům. Nejpravděpodobnější možností proto nyní je, že smlouvu vypoví celá Evropská unie.

Již v průběhu minulého roku oznámilo celkem 5 členských států EU, že smlouvy vypoví. Jedná se přitom o podstatné hráče evropské energetiky – záměr oznámilo Německo, Francie, Nizozemsko, Polsko a Španělsko.

Signatářské státy se v průběhu loňského roku snažily smlouvu upravit tak, aby novému pojetí energetiky odpovídala. Společné jednání ovšem nikam nevedlo. V jednání byl také návrh změn, které ale nebyly přijaty, a smlouva je proto stále nerevidovaná.

Smlouva o energetické chartě z roku 1998, která má přibližně 50 signatářů včetně zemí Evropské unie, má v zásadě relativně jednoduchý účel – má chránit investory v energetice před regulatorními zásahy členských států, které mohou negativně ovlivnit jejich investice. Za účelem ochrany investic pak mohou poškození investoři podat žalobu a domáhat se náhrady.

Otázkou zůstává, jak smlouvu vypovědět

Zatímco záměr vypovědět smlouvu o energetické chartě se zdá být daný, o formě a způsobu jejího vypovězení je mnohem více neznámých.

Pro případ, že bude smlouva některým státem vypovězena, totiž smlouva obsahuje speciální ustanovení o skončení platnosti smlouvy  (v angličtině tzv. „sunset clause“). Podle tohoto ustanovení se totiž smlouva uplatní ještě dvacet let po jejím vypovězení.

Zatímco země EU by se mezi sebou mohly dohodnout, že se tímto ustanovením nebudou řídit, u zemí mimo EU by to mohl být problém. Podle dokumentu totiž prozatím žádná smluvní strana, která není členem EU, nenaznačila, že by byla takovému řešení otevřená.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist