Nejvyšší správní soud zrušil část verdiktu o klimatické žalobě

Uveřejněno dne 27 února 2023 000 9:08

Nejvyšší správní soud zčásti zrušil loňský rozsudek Městského soudu v Praze, jenž částečně vyhověl tzv. klimatické žalobě. Ministerstvům životního prostředí, průmyslu a obchodu, zemědělství a dopravy bylo žalobou vytýkáno, že nestanovila konkrétní opatření ke snížení emisí skleníkových plynů.

Městský soud svým verdiktem uznal, že nestanovení konkrétních opatření vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030 ve srovnání s úrovní v roce 1990 bylo nezákonné a ministerstvům v tom zakázal pokračovat.

„Tyto výroky Nejvyšší správní soud dnešním rozsudkem zrušil, neboť nenašel v mezinárodním, unijním ani vnitrostátním právu oporu pro závěr městského soudu, že české orgány veřejné moci mají již nyní jasně stanovenou povinnost činit uvedená opatření,“ uvedl NSS.

Na ministerstva si stěžovaly spolek Klimatická žaloba ČR, obec Svatý Jan pod Skalou, Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka a čtyři fyzické osoby.

NSS zdůvodnil své rozhodnutí faktem, že kolektivní závazek ke snížení emisí dosud nebyl plně promítnut do práva EU. Není proto možné určit, „jaká úroveň snížení emisí skleníkových plynů plyne z tohoto unijního závazku právě pro Českou republiku“.

Snížení emisí o 55 procent je závazkem EU a má kolektivní povahu, jejímž smyslem je to, že „členské státy EU mohou na unijní úrovni dohodnout, jak tento závazek společnými silami realizují“. Konkrétní rozdělení závazků nechce soud s poukazem na „zdrženlivost soudní moci“ předjímat.

Soudci zdůraznili, že globální oteplování je závažnou hrozbou, nicméně i soudní rozhodování má své limity. „NSS nijak nepodceňuje závažnost hrozeb, jimž ČR i svět v důsledku globálního oteplování čelí a budou čelit. Je legitimní požadovat po žalovaných ministerstvech, aby v rámci své působnosti na současnou situaci i hrozící nebezpečí adekvátně reagovala. Správním soudům však nepřísluší, aby si samy stanovovaly měřítka, podle nichž by posuzovaly nezákonnost tvrzeného zásahu,“ vysvětlili soudci.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist