NOSITEL NOBELOVY CENY ZA KVANTOVOU FYZIKU JOHN CLAUSER: „ŽÁDNÁ KLIMATICKÁ KRIZE NEEXISTUJE“

Uveřejněno dne 19 července 2023 000 12:01

Americký kvantový fyzik  John Clauser, nositel Nobelovy ceny za objev že částice se chovají jako jeden objekt i přes neuvěřitelné vzdálenosti několika světelných let (neboli  co udělám jedné na zemi, to se stane i té obrovsky vzdálené ve vesmíru), což povede k nové éře superrychlých kvantových počítačů, prohlásil na konferenci o klimatu COOP27, že „žádná klimatická krize neexistuje.“ Samozřejmě média po celé EU, pokud dají o konferenci vůbec zprávu, uvádějí raději názor nevzdělané záškolačky Gréty že „Planeta hoří“.  Podle profesora Clausera „tento Grétin populární narativ o změně klimatu odráží nebezpečnou korupci vědy, která ohrožuje světovou ekonomiku a blahobyt miliard lidí na planetě.“  Kde je tedy pravda?


Kdo jen trochu studoval dějiny lidstva, tak ví, že věda nakonec vždy zvítězila nad pověrami a nevědeckými výklady. I když to občas neměla díky nevzdělaným protivníkům lehké. Ovšem skutečná věda! A rovněž ví, že dosud všechny vědecké výsledky oceněné Nobelovou cenou přinesly lidstvu pokrok a lepší život. Je proto opravdu nedůstojné pro Evropu pokládanou po staletí za nejvzělanější kolébku civilizace pokládat jako protiváhu člověku, který celý život zasvětil opravdové a v současnosti nejprestižnější fyzikální vědě – kvantové fyzice – jakousi záškolačku nemající ještě ani vystudovanou žádnouvvysokou školu, natož pak matematicko fyzikální universitu.

Když v klidu, bez politiky, dáte na váhu záškoláčku papouškující slogan svých PR agentů , že Země hoří a Johna Clausera za objev velmi zvláštního až přímo neuvěřitelného kvantově fyzického  jevu, s jehož pomocí je možné prokázat daleko silnější interakce a provázání mezi dvěma nebo více částicemi, než je tomu dosud známo v klasické fyzice. Osobnost, jejíž výzkumy ukázaly, že to, co se v kvantově provázaném stavu děje jedné z částic, určuje také vlastnosti druhé částice, i když jsou od sebe vzdáleny třeba světelné roky. Jednoduše řečeno, částice se chovají jako jeden objekt i přes tyto neuvěřitelné vzdálenosti. (Když jsem o tom četla poprvé napadla mne myšlenka, že  člověk sahá již na jablko ze stromu poznání, protože to by mohlo v budoucnu vést k pochopení jak mohl Bůh vytvořit něco tak neskutečně  obrovského jako vesmír. A také, že by to mohlo vést změnami v jeho částicích k zániku toho současného vesmíru či k vyrobení nového.) Ale pojďme do reality. Poznatky profesora Clausera nejsou jen hříčkou teoretických fyziků, ale mají významné praktické uplatnění, protože toto objevené kvantové provázání částic hraje důležitou roli v oblasti kvantových počítačů, které by mohly dalece překonat počítače klasické v kvantovém šifrování či dokonce v kvantové kryptografii. Což přinese novou éru kvantových tecnologií. 

Být na místě předsedy konference „Pomoc zemím, které zasáhly změny klimatu, a válka v Evropě. Řešení hledá klimatická konference COP 27“, která začala v neděli 18.7.2023 v  egyptském letovisku u Rudého moře za účasti 120 politiků včetně našeho prmiéra a nahlášených desítek tisíc účastníků, tak se hanbou propadnu dávat na jednu misku vah osobnosti jako profesor Clauser a záškolačku Grétu. 

ZÁVĚR

Odpověď na otázku Komu věřit? zní,  že má z globálního hledista pravdu profesor Clauser. Klimatická krize planetě nehrozí. To ovšem neznamená, že místy si některé země ničí svou přírodu a tím i kosky planety vysoce, a takřka nevratně. A to díky špatně připraveným zákonům na ministerstvech obsazených pyšnými a mocichtivými ministry.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist