EVROPSKÉ NOVINKY, EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI A NAKONEC BÍDA A HLAD

Uveřejněno dne 12 srpna 2023 000 12:57

Je to těžké uvěřit, ale německý politik Johannes Wagner, člen Bundestagu (parlament) za stranu „zelených“ prohlásil, že Němci mají morální povinnost vzdát se svého majetku. Řekl: „Je to smutné, že tolik lidí nevidí (anebo vidět nechtějí?) jak neuvěřitelnou prosperitu máme v Německu. My jsme jedna z nejbohatších zemí světa. My můžeme ještě mnohem víc dát (druhým). A taky máme morální povinnost to učinit.“

Za takové řeči by ho správně měli z Bundestagu vyloučit, protože hloupé lidi tam nepotřebují. Tento člověk buď nevidí, nevnímá, necítí s národem, anebo pouze pohoršuje. Sám shrábne každý měsíc víc než 10 000 Euro a ještě řádné množství přídavných výhod k tomu, tak ať začne rozdávat. Ať se činí! Ať začne sám od sebe a nenutí druhé.

Podle statistických údajů, počet chudých lidí v Německu stoupá úměrně s tím, jak inflace ničí jejich finanční základnu, již tak narušenou opatřeními proti Covidu, která Němci brali smrtelně vážně. Asi 13,8 milionů Němců musí vyžít z poloviny toho, co je považováno za průměrný plat. Dříve to bylo 9 milionů. Jenže tato informace byla vydána koncem r. 2021, dávno před tím, než došlo ke zdražení plynu, vystěhování německého průmyslu ze země, zhoršení inflačního vlivu, přílivu dalších nezákonných emigrantů a všeho ostatního.

Jen odpojení Německa od ruského plynu bude znamenat ztrátu 5 milionů zaměstnání. Penzisté jsou ohroženi nejvíc a 28 procentům z nich hrozí bída. To je víc, než celkový evropský průměr, který je 27,4%. Na příklad sousední Francie má 19,1% penzistů ohrožených bídou, Belgie 17,4% a Luxembourg 9,3%.

Německo prý padne jako první

Mezinárodní finanční fond (IMF), tato lichvářská organizace se vyjádřila, že Německo si povede nejhůř ze všech států Evropské unie. Potvrdil to i výzkum 9 000 německých firem který zjistil značný pokles obchodní činnosti. Cenově výhodný a spolehlivý plyn z Ruska byl stěžejní pro německý průmysl a Němci se ho ve své neprozíravosti záměrně zřekli. Snad aby se zavděčili Spojeným státům, aby jim dali najevo jak poslušní otroci jsou?

Možná je to víc pravda než se na první pohled zdá. Po 2. válce podepsali zastupitelé Německa smlouvu se Spojenými státy, že budou sledovat stejnou politiku a budou vždy poslouchat diktát ze zámoří. Jakým právem si Amerika něco takového vynucuje?

Gunnar Beck, člen německého parlamentu za stranu ‚Alternative für Deutschland (AfD) se vyjádřil, že zničení plynovodů Nord Stream a to, že se vedení státu přidalo k sankcím na Rusko jsou ty jediné důvody pro upadající německou ekonomii. K tomu nepřispěla ‚zelená‘ agenda, kterou prosazovala bývalá kancléřka Merkelová. Tehdy došlo k odstranění všech jaderných elektráren a k vrcholně nerozumné snaze nahradit tak zvaná ‚fosilní‘ paliva větrnými a slunečními elektrárnami.

Politická strana AfD začíná stále častěji mluvit o opakování Brexitu DExitem, kdy by Deutschland (Německo) opustilo Evropskou unii. Afd začíná nabývat na významu a na vlivu až do té míry, že německý „Institut pro lidská práva“ navrhuje, aby tato strana byla zakázána! Podle nich, Afd představuje ohrožení německé demokracie – je tam nějaká demokracie? Asi ne, když chtějí zakázat politickou stranu, s jejímiž názory nesouhlasí.

Ovšem už proto, že vládní tlampač, konformistický Institut pro lidská práva je s Afd nespokojen, není radno brát AfD názory na lehkou váhu. Při jejich nedávném sjezdu v Magdeburgu se s vystoupením z Unie nijak netajili na což lidé reagovali velice kladně.

Jedna ze dvou vedoucích AfD, Alice Weidel se vyjádřila, že Evropská unie je nesmírně nedemokratická a odtud přichází všecek ten jed. Její strana se chce věnovat německým zájmům, které upřednostňuje před zájmy všech ostatních. Podle ní, EU musí zaniknout, protože otravuje Německo (a všecky ostatní země také – moje poznámka).

Ovšem jestli Německo vystoupí z EU, pak EU přestane existovat, protože Německo je EU.

Lagleize“ zákon ve Francii

Jak píše významný ekonom, Martin Armstrong, ve Francii zase zkoušejí uvést v platnost ‚Lagleize zákon,‘ který by jim umožnil do r. 2025 zabavit veškeré pozemky. Takže když někdo vlastní dům, tak by mu sice dům zůstal, ale z pozemku by platil nájem agentuře, která tyto pozemky bude obhospodařovat a možná i vlastnit.

Podle Armstronga, něco takového je čistě komunisticko-Marxistický přístup. Zabavit všecko, co lidé vlastní, okrást je a přitom jim vykládat, že to zabrání inflaci, nebo čemukoliv jinému.

Když zapátráme v historii, už známý dokument „Magna Karta“ (r. 1215) v části 38 říkal, že „žádná země (pozemek) nesmí být sebrána bez nějakého druhu spravedlivého procesu.“ Ve Francii může být ovšem přídavný problém v tom, že jejich Ústava nezahrnuje žádné zábrany proti konfiskaci majetku. Osvědčilo se to již před Francouzskou revolucí, kdy zadlužená monarchie nevěděla kde získat finance na placení dluhů. Tehdy navrhl Charles Maurice de Talleyrand, sám biskup, aby vláda zabavila majetky katolické církve, což se také stalo. Tehdy si to vyzkoušeli, dnes ví jak na to a chtějí to opakovat.

Holandsko a hlad

Ve snaze vyhladovět Evropu a vylidnit ji hladomorem, holandská vláda, pod vedením premiéra Marka Rutte, odchovance a slouhy WEF, jednoho z nejvíc zkoruptovaných a nepopulárních politiků co kdy byli, začala zabavovat statky holandských zemědělců. Už asi 3000 jich údajně zabavili. Někteří sedláci to možná vzali jako úlevu, jiní spáchali sebevraždu. Je jisté, že mnohem víc jich protestovalo, viz obrázek.

Rutte zabavoval zemědělskou půdu, aby mohl tyto pozemky použít na sídliště pro nezákonné emigranty z Afriky a ze Středního východu. Jenže ten odpor proti něčemu takovému byl tak obrovský, že nakonec podal resignaci a odstoupil. Jako důvod udal neshody ohledně příchozích emigrantů, ale mohlo to být něco zcela jiného. Holanďané si zhluboka oddechli.

Bohužel, stejné záměry jsou v Británii. Tam už také začali se zabíráním statků místních sedláků. Británie je podle mnohých naprosto zničena, viz krátké video ZDE.

Uhlík a tak zvaná inflace

Inflace neexistuje. Není žádná inflace. To zvyšování cen, co dnes všude vidíme je přirozený následek zvyšování cen energie. Jednotlivé státy si hrály na hrdinné Jánošíky a dobrovolně se vzdaly levného ruského plynu a ropy. Pak musí kupovat předražené energie z Ameriky a odjinud a to všecko se promítá do cen výrobků.

Veškerá prosperita závisí na energii. Energie je nutná jak na výrobu produktu, tak na jeho doručení na místo prodeje. Dokonce i zdravotnictví, media, zábava a finance – to všecko závisí na levné energii. Když bude energie drahá, nic z toho nebude prosperovat. Vysoké ceny energie zničí jednotlivé státy ještě rychleji než karantény z období Covidu.

Globalisté se zříkají plynu a tak zvaných ‚fosilních‘ paliv údajně proto, že tyto vydávají kysličník uhličitý, který prý je nesmírně škodlivý. Je to trik, kysličník uhličitý zní pro mnohé z nás, kteří nepřemýšlí, zaměnitelně s kysličníkem uhelnatým, který je životu nebezpečný a tito pak nadšeně volají po jeho zákazu.

Jenže kysličník uhličitý je pro nás nesmírně důležitý. Podporuje růst rostlin, takže v poslední době došlo k nárůstu zeleně, jak zjistily různé studie. Dokonce dochází i k zelenání pouští a to celosvětově. Za to všecko možná vděčíme z velké části výfukovým plynům ze spalovacích motorů, které jsou pro rostliny totéž, co hnojivo.

Toto všecko chtějí političtí manipulátoři zakázat. Ještě k tomu jsou na jednotlivé země uvalovány ‚uhlíkové daně,‘ kdy jsou národy celkem nepochopitelně pokutovány za to, že produkují příliš mnoho kysličníku uhličitého. Něco takového nás může všecky hromadně zničit. Přes tak barbarské zásahy se lidé těžko dostanou.

Chudoba se hlásí k životu

To všecko se promítá do celkového stavu lidské populace. Jestli to tak půjde dál, tak za chvilku se budeme moci ptát: budeme zítra mít co jíst, anebo ne? V r. 2022 bylo 95,3 milionů občanů Evropské unie, což činí 22% celkového počtu, ohroženo chudobou. Jaké jsou údaje na r. 2023 zatím nevíme, ale s ohledem na vývoj situace je možno předpokládat, že budou daleko horší.

Mnohé Evropské státy jsou na tom velice špatně. Na příklad, v Německu je chudobou ohroženo 20,9% populace, ve Francii 21,0%, Skandinávie má 18,6%. Nejhůře na tom je Rumunsko 34%, Bulharsko 32%, Řecko a Španělsko, obojí 26%.

Možná se budete divit, ale nejlépe ze všech je na tom Česká republika, kde je 12% lidí ohroženo chudobou. Další je Slovinsko 13% (ne Slovensko, to má 15,9%) a Polsko 16%.

Zatím co jsme se starali …

A jak jsme měli mysl odvedenou zdražováním a válkou na Ukrajině, ve Francii se ve vší tichosti a bez jakéhokoliv mediálního kraválu sešli koncem června zástupci 50 států, aby projednali ‚Nový globální finanční pakt.‘ Byl to snad poslední pokus znovu nastavit (reset) mezinárodní finanční systém, aby odpovídal cílům Agendy 2030 (tj. vyhubení lidstva) a plánu na ‚čistou nulu‘ (net-zero, nulový obsah kysličníku uhličitého v ovzduší).

Francouzská vláda se vyjádřila, že šlo o vybudování nové spolupráce mezi severem a jihem, která by ještě lépe vybavila národy světa pro boj proti chudobě a změně klima. Předně a hlavně, žádná změna klima neexistuje. Všecko je, jako to bylo vždycky až na to, že chemtrails globalistů způsobily značné škody na našem ovzduší a zničily ochrannou ozonovou vrstvu a s ní mnoho jiného.

Druhá věc je, že jakmile proti něčemu bojujeme, výsledek toho je válka. Takže proti chudobě a proti ničemu jinému se nebojuje. Tyto problémy se řeší. Chudobu způsobují vlády samy, svými hloupými rozhodnutími a nepromyšlenými nařízeními. Chudoba začala už s Covidem, když byla nařízená protilidská, protispolečenská a vrcholně škodlivá karanténa a s ní neméně škodlivé roušky, později očkování a nefunkční, smrtící léky, jako na příklad Remdesivir (Veklury). Dnes je těžké vyhodnotit, co zabilo více lidí: očkování, nebo Remdesivir?

Zmíněné setkání ve Francii bylo financováno – jak se dalo čekat – Sorosovou nadací ‚Open Society,‘ Nadací Billa a Melindy Gates a také Rockefellerovou nadací, mezi jinými.

Shromáždění plánovali jak přeměnit globální finance aby harmonovaly s činností IMF a Světové banky. Shodli se na tom, že je potřeba zorganizovat další ‚Bretton Woods,‘ což byla neslavná schůze globalistů v r. 1944 v Americe, kdy se dohodli na podmínkách pro finanční zákony nezávislých států a na zajištění směnitelnosti jejich financí na americký dolar. Zároveň byl ustanoven IMF jako světová finanční instituce.

Výsledky současné schůze ve Francii byly podle očekávání: zvýšení daní těm, co ‚zamořují ovzduší‘, hlavně firmám, zpracujícím ‚fosilní‘ paliva. Také lodě, tyto materiály převážející mají být přídavně zdaňovány. Pro nás to znamená vyšší ceny za energii a za všecko ostatní.

Nějaké neziskové firmy navrhovaly odpuštění dluhů chudých zemí, které nemají na splácení kvůli změně klima. Zřejmě se jedná o pár předem vybraných národů, kde mají globalisté nějaké oportunistické zájmy a postupně tyto státy vykrádají.

Shromáždění se později vyjádřili v časopise Le Monde, jak moc jsou odhodláni táhnout do boje proti chudobě a nerovnosti (tím myslí LGBTQ). Podle nich, současný ‚Nový globální finanční pakt‘ byl inspirován dřívější dohodou z r. 2022 z kanadského Montrealu (text ZDE), která se zabývala uvedením lidské společnosti do souladu s biologickou rozmanitostí do r. 2030, zároveň s Agendou 2030 a to za účelem ‚udržitelného‘ (sustainable!) vývoje.

Tito lidé se neustále holedbají snahou o lidská práva, rovnoprávnost, svobodu slova a kladou přírodu nad všecky potřeby člověka. To je, co říkají ústy. Jejich činy ale dokazují pravý opak. Svoboda slova je jim trnem v oku, rovnoprávnost chtějí pouze pro LGBTQ, vrahy, pedofily a podobné zrůdy a za lidská práva uznávají jen ta svoje.

Je zjevné, že se globalisté budou snažit vnutit výsledky tohoto shromáždění konferenci G20, která se bude konat letos v září v Indii. OSN se snaží donutit členské státy aby plnily plány SDG (Sustainable Development Goals) a Agendu 2030, což jsou oba plány na vyhubení lidstva. Konference SDG se bude konat v září, ve městě New York.

Také ‚Konference pro budoucnost‘ (Summit for the Future) v září 2024 je důležitá, protože tam je plánováno přimět členské státy OSN k dodržení slibů, které během času učinily. Když odsuneme stranou celé hory nesmyslného klábosení, ke kterému na všech těchto schůzích a konferencích dojde, tak všecka tato setkání budou mít obrovský vliv na nás a na naši budoucnost, která právě tam bude domlouvána. Je doporučováno tyto události sledovat.

Co proti těmto intrikám udělat?

Skoro se zdá, že bude nejlepší se postupně od všech těchto globalisticko-lichvářských spolků jako je IMF, Světová banka, OSN, WHO, EU a jim podobných odtrhnout a přidat se k systému  BRICS. Je odhadováno, že během dalších 2-3 let předčí BRICS státy svým společným HDP to, co dají dohromady všecky státy G7. ‚Velká sedmička‘ je souhrn těch nejbohatších ekonomií světa a patří mezi ně: Německo, Francie Británie, Itálie, Spojené státy, Kanada a Japonsko. Většinou se mezi ně vetře ještě Evropská unie. A BRICS, pouhých pět států, je převyšuje!

Tím pádem G7 ekonomie přestanou být ty největší a nejbohatší. BRICS (Brazilie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika) převládnou a to přes veškeré sankce proti Rusku, Číně a jiným zemím. V současné době je společný HDP všech BRICS států na 30% ($32,5 bilionů), což je pouze o 7-8% méně než HDP Velké sedmy, které je $34,7 bilionů. A to přese všecky sankce, válku a obchodní útoky!

Podle hlášení OSN z letošního roku, průměrný výdělek ve BRICS ekonomiích byl v r. 2021 $7 666 a to v době, kdy byl celkový globální průměr $18 721. Jenže když vezmeme v úvahu co si za tyto peníze můžeme v té oné zemi koupit (purchasing power), pak se průměrný výdělek BRICS národů rovná $17 990, což není tak daleko od globálního průměru.

Vývoz z těchto zemí v r. 2022 byl následující:

 

 

Země

Export

Zvýšení proti minulému roku

Populace

Brazilie

$334 miliard

+19,1%

251,3 milionů

Rusko (2021)

$492 miliard

+46%

146,45 milionů

Indie

$452 miliard

+14,6%

1,425 miliard

Čína

$3,59 bilionů

+6,87%

1,412 miliard

Jižní Afrika

$121 miliard

+0,243%

59,89 milionů

Z finančního hlediska, BRICS banka, zvaná The New Development Bank (NDB, neboli Banka nového vývoje) dokazuje mocný vliv této skupiny. Jejich fond na výpomoc vývojovým zemím obnáší $50 miliard základních investic. Oproti globalistickým bankám, jako je World Bank, všechny členské země mají stejný počet podílů a rozhodují o všech záležitostech společně.

Mezi lety 2017-2021 poskytla SDB půjčky vývojovým zemím v hodnotě $29 miliard, z čehož většina byla na zlepšení vnitřní struktury státu.

Jiná organizace BRICS, což je CRA (Contingent Reserve Arrangement), je další fond, který má pomáhat členským státům vyrovnávat platby jeden druhému v nejistých dobách. Tento fond obsahuje $100 miliard.

Je jisté, že jejich letošní schůze, která se má konat tento měsíc v Jižní Africe, bude přísně sledována všemi.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist