Jak ve Skotsku bojují s klimatickou změnou

Uveřejněno dne 19 září 2023 000 12:31

Skotským větrným elektrárnám padly za oběť miliony stromů. Nově vysazované stromy ničí původní rašeliniště, která zadržují více skleníkových plynů než všechny stromy v Británii dohromady.

Výběr ze skotského tisku. Kompletní zdrojová informace na konci článku.

(1) Miliony stromů padly ve Skotsku za oběť větrným elektrárnám

Skotové se diví, neboť podle dostupných informací nechala vláda pokácet téměř 16 milinů stromů, aby mohla postavit větrné elektrárny, které mají pomoci dosáhnout Skotsku uhlíkové neutrality. Vládní ministr potvrdil počty pokácených stromů, což podle opozičních poslanců znamená, že za dvacet let, kdy projekt běží, padlo každý den v průměru 1 700 stromů, aby uvolnily místo zdrojům obnovitelné energie.

Skotský poslanec uvedl: „Mnohokrát mě kontaktovali zástupci dotčených venkovských lokalit a vyjadřovali svoje pochyby o umístění větrných parků, které budou mít negativní vliv na místní ekosystémy. Nyní se dozvídáme, že došlo i k závažným škodám na lesním porostu.”

Skotská vláda argumentovala, že jako kompenzace byly vysázeny nové stromy v počtu mnohonásobně převyšujícím počet vykácených stromů. Nicméně není jasné, jaká část z nové výsadby byly vzrostlé dospělé stromy. 

Ve Skotsku se nachází největší evropský větrný park na pevnině, který tvoří 215 turbín. 

(2) Sázení stromů zvyšuje uhlíkovou stopu

Vláda utrácí miliony liber na osázení tisíců hektarů půdy jehličnany. Za jeden osázený hektar vyplácí až 4 tisíce liber. Ale nová zpráva uvádí, že vysázené lesy zvyšují riziko klimatické změny.

Vlhká rašeliništní půda, do které jsou stromy po odvodnění vysazovány, uchovává více oxidu uhličitého než nově vysázené stromy. Navíc způsobuje odvodnění rašelinišť okyselení říčních toků, ze kterých následně mizí veškerý život.

(3) Zkušenost z minulosti

Skotský region Flow Country se rozkládá na nejsevernějším cípu Skotska a jedná se o jedinečný ekosystém rašelinišť a bažin, ve kterém žije řada jinde vzácných ptáků a rostlin. Podle vědců zadržuje Flow Country obrovské množství oxidu uhličitého, více než všechny stromy a lesy v celé Británii.

V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století rozdávala britská vláda daňové úlevy na zalesnění rašelinišť ve Flow Country. Firmy vykopaly odvodňovací příkopy a vysušené území osázely borovicemi a smrky, které jsou pro místní ekosystém cizími druhy.

Bylo osázeno více než šedesát tisíc hektarů s katastrofálními následky pro rašeliniště a jejich ekosystém. Kampaň za záchranu Flow Country začala v osmdesátých letech a donutila vládu, aby zrušila daňové úlevy a dotace. Nově vysázené mladé stromy byly pokáceny a ponechány na místě. Lidé doufají, že se v průběhu příštích let rašeliniště přirozeně obnoví. 

(4) Větrné elektrárny jely na dieselové agregáty

Největší provozovatel skotských větrných parků, firma Scottish Power, přiznala, že desítky větrných elektráren byly poháněny dieselovými agregáty. Důvodem byla porucha na přenosové síti a nutnost udržet elektrárny v chodu během velmi chladného počasí v prosinci, neboť by v opačném případě zamrzly.

Zaměstnanec Scottish Power pro noviny anonymně uvedl, že to není jediný problém. Dochází k úniku tisíců litrů hydraulického oleje, který je potom rozprášen do krajiny. Mluvčí Scottish Power k tomu uvedl, že technický stav turbín je monitorován a závady technici pravidelně odstraňují.

Pozn. redakce: Zcela očekávatelný výsledek, když není možné z ideologických důvodů svobodně diskutovat o tom, jaké řešení by bylo nejlepší.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist