Vymáhali po ČR „boj za klima“. ČT je oslavila. Svatí ale nejsou

Uveřejněno dne 18 listopadu 2023 000 8:00

Žalují ministerstva, aby konala a stanovila konkrétní cíle k naplnění klimatických dohod. Jednou u soudu uspěli, pak je ale Nejvyšší správní soud poslal zpátky. Napodruhé už se úspěch neopakoval, takže chtějí celou záležitost hnát až k Ústavnímu soudu. Řeč je o spolku Klimatická žaloba, o kterém v mezičase ČT natočila dokument. Co víc, část dokumentu nechala aktivisty si natočit a zrežírovat samotné. Včetně známého aktivisty Arne Springoruma, který proslul blokováním ulic nebo pokusem posprejovat ministerstvo.

Vymáhali po ČR „boj za klima“. ČT je oslavila. Svatí ale nejsou
Foto: Repro ČT
Popisek: Aktivista Arne Springorum
Možná jste v médiích zaznamenali krátkou zprávu, že městský soud v Praze pravomocně zamítl žalobu spolku Klimatická žaloba. Ta běžela už nějakou dobu, podána byla v dubnu 2021. Jak spolek uvádí, žaloba vinila Vládu ČR a příslušná ministerstva za nedostatečnou mitigaci (omezování emisí) a adaptaci (přizpůsobení) na změnu klimatu a požadovala přijetí dodatečných opatření.Napoprvé se zdálo, že celkem 285členný spolek zvítězí. V červnu roku 2022 byl přijat rozsudek. „Nařídil ministerstvům přijmout ambicióznější klimatický cíl snížení emisí o 55 % do roku 2030 (což vychází z nařízení EU). V případě adaptace pak soud rozhodl, že nedošlo k porušení práva, současně také zprostil obžaloby Vládu ČR,“ uvádí spolek.

Jenže ministerstva si to nenechala líbit a podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Spolek si stěžuje, že také na rozhodnutí soudu vůbec nereagovala a žádná opatření přijata nebyla, čímž dle Klimatické žaloby porušila právní řád ČR. „Proti ignorování správního rozsudku ze strany ministerstev však v českém právním řádu není ochrany,“ podotýká.

Fotogalerie: – Klima nepočká…

NSS pak rozsudek zrušil a vrátil ho městskému soudu v únoru tohoto roku. Dle něho městský soud nepodložil dostatečně, proč by klimatická opatření měla vést právě k 55procentnímu snížení emisí do roku 2030. „Ačkoliv námi dodané odborné posudky ukazují, že české emisní cíle by měly být ještě vyšší pro efektivní mitigaci změny klimatu,“ namítá spolek a dodal: „Ve spolupráci s našimi advokáty jsme v reakci na rozsudek NSS žalobu doplnili tak, aby více zdůrazňovala dopad změny klimatu do lidských práv obyvatel ČR a vyzvali jsme soud, aby nařídil ministerstvům vyšší emisní cíle dle našich odborných posudků včetně dosažení klimatické neutrality do roku 2050.“

Ani to nestačilo. „Městský soud v Praze zamítl tzv. klimatickou žalobu, kterou společně podal stejnojmenný spolek, obec Svatý Jan pod Skalou a několik jednotlivců proti čtyřem ministerstvům. Ministerstva při jednání uvedla, že plní vše, co po nich vyžadují předpisy Evropské unie. Soud ponechal bez povšimnutí, že tak činí pozdě a bez jakékoliv snahy nastavit vlastní dostatečné závazky,“ uvedl spolek o jednání 25. října. A dodal, že se hodlá obrátit na Ústavní soud.

V mezičase ovšem o spolku a jeho žalobě stačil vzniknout dokument České televize s názvem Žalovat a chránit. Jedná se o participativní dokumentární film režisérky Terezy Reichové. Participativní v tom smyslu, že si ho z velké části účastníci žaloby točili a režírovali sami, což byl záměr režisérky.

Jedním z nich byl Jan Bouček, starosta obce Svatý Jan pod Skalou. „Klimažalobu, to téma přinesl domů náš syn Vincek,“ uvedl s tím, že to má mladá generace zažité. „Dokonce i ta klimatická úzkost, tak vnímám, že je tam zakořeněná,“ řekl starosta. Dodal, že každá generace měla potřebu se mít lépe než ta předchozí a že to vypadalo, že to může fungovat do nekonečna. „Teď se ukazuje, že na konečné planetě to do nekonečna nepůjde,“ podotkl. A to ho vedlo k tomu, aby téma začal brát vážně a vytvořil pro vládu „výzvu ze spoda“. V obci je jeho snaha přijímána různě. „Od obav z přílišného negativního zviditelnění, že žalovat někoho, notabene vládu, se nemá, že za to vláda nemůže, že za to může Václav Klaus, tak jsme se snažili vysvětlit, že nejde o tu konkrétní, současnou garnituru, ale aparát jako takový,“ vyjmenovával Bouček.

Právník Martin Abel se narodil v Havířově. O Karvinsku pak mluvil jako o regionu, do kterého je možné patřit, ale sám nikam nepatří. „Tam, kde jsem se narodil, byl jsem neustále obklopen těžebními jamami, které mi neustále připomínaly, že jenom pro to krátké období pracovních míst a zisku se ten celý region vytěží, poddoluje a zanese někam jinam,“ vypověděl. Karvinsko dle něho nejlépe ilustruje, jak se chováme k planetě. „A že to není normální, není to udržitelný,“ dodal.

Nechyběly ani záběry na protest hnutí Extinction Rebellion u ČNB či blokaci ulic. A jejich účastníka, aktivistu Arne Springoruma. Ten u soudu prohlásil, že prožívá „klimatický žal“, protože mu prý nečinnost ministerstev dopadá na život. „Tady jde o životy. Vy tady jako soudci řešíte jeden z nejdůležitějších soudních případů. I když se to nezdá. Já na vás apeluji, protože já věřím v liberální demokracii a právní stát,“ zaznělo od něho před soudem. A také jeho slova z demonstrací, kdy Springorum prohlašoval, že jeho činy jsou „nutná občanská neposlušnost“.

Fotogalerie: – Univerzity za klima

„Já dělám svoji práci, nechte mě tady to dokončit, pak mě můžete zajistit,“ apeloval Springorum na policisty. Načež chtěl sprejem pomalovat Ministerstvo financí. Nepodařilo se, policisté ho odtáhli, otočili a zaklekli.

„Furt se opakuje, že je to kontraproduktivní a že to nefunguje. Ale průzkum právě ukazuje, že to funguje. Kvůli tomu to dělám. Já nemám žádnou radost z toho, že blokuju někomu cestu do práce nebo do nemocnice, což se samozřejmě může stát. Já to dělám, protože to vnímám jako nutné,“ uvedl Springorum a právník Abel dodal, že mu věří a je rád, že Springorum byl u zrodu spolku Klimatická žaloba. Jeho důvody považuje za dobré, nicméně mohou být spory o efektivnosti prostředků. „Byl bych rád, kdyby si nikdo nespojoval Klimatickou žalobu s těmihle konkrétními prostředky,“ prohlásil.

Nicméně, Extinction Rebellion se ke Klimatické žalobě hlásí. Když měl mít dokument premiéru, dělal mu reklamu.

Stejně tak po premiéře, když se spolek chlubil, jaký to byl „doják“ plný emocí a pocitu sounáležitosti.

Pro ParlamentníListy.cz se k faktu, že o spolku žalujícím stát točí Česká televize dokument, vyjádřil předseda Motoristů sobě Petr Macinka.

„Veřejnoprávní Česká televize natočila již druhý mimořádně neobjektivní dokument o zelené antisystémové sektě, jejíž hlavní činností je šikanovat občany, páchat obrovské materiální škody a opakovaně ohrožovat veřejnou bezpečnost. Nedávno to byl propagandistický a jednostranně zaměřený snímek dokumentující snahy extremistů o násilné prosazení plošného snížení rychlostního limitu v Praze na 30 km/hod, nyní se jedná o stejné osoby, které žalují Českou republiku a Vládu ČR u soudu kvůli – z jejich pohledu – nedostatečnému tempu omezování možností produkce skleníkových plynů,“ připomíná spolupracovník prezidenta Klause.

Je podle něj třeba připomenout, že se jedná o mezinárodně organizovanou skupinu, která vědomě porušuje zákony České republiky, ale i ostatních zemí, v nichž působí. „Jedná se o skupinu vzájemně propojených osob, jejichž aktivita dlouhodobě směřuje přímo proti hlavním ekonomickým zájmům České republiky. V dokumentu zazní, že ‚naše generace žije na dluh těch ostatních‘, které přijdou po nás. Domnívám se, že právě fanatické požadavky podobných zelených sekt, z nichž řada je podporována Evropskou komisí a evropskou byrokracií a skutečně realizována, budou znamenat gigantické zadlužení nejen naší generace, ale i generací lidí, kteří se ještě nenarodili,“ poznamenává politolog.

Úroky z dnešních nepotřebných zelených dluhů budou podle Macinky platit děti, které spatří světlo světa teprve za desítky let.

Fotogalerie: – Klima nepočká…

„Zelení fanatici napříč všemi institucemi a jejich propaganda vyrábí nejzadluženější generaci světa, která bude obtěžkána závazky, které nemohla sama ovlivnit. Těmito extremisty deklarovaná starost o budoucnost bude fakticky znamenat, že budoucnost několika příštích generací bude naopak značně a nevratně poškozena,“ vzkazuje.

Na pováženou ale podle předsedy strany Motoristé sobě je, jaké osoby dostávají prostor na veřejnoprávní obrazovce. „Česká televize natočila dojemnou reklamu na rodinu nebezpečného extremisty Arne Springoruma, který je pravomocně odsouzeným zločincem ve Velké Británii a pro podobné aktivity souzen a vyšetřován i v Německu. Svoji kriminální aktivitu se snaží ospravedlňovat jakýmsi subjektivním stavem mysli, který nazývá ‚klimatický žal‘,“ připomíná.

Macinka se domnívá, že namísto tvůrčí skupiny veřejnoprávní televize by se o analýzu této nemocné osoby měl pokusit spíše lékař – psychiatr z oddělení poliklinických služeb některé z našich věznic.

„Na druhou stranu se ale velice těším, že Česká televize nepochybně natočí i vážný dokument o probíhající seriózní vědecké diskusi, která jasně zpochybňuje klimatickými extremisty opakovaně zmiňovaný konsenzus o výlučném antropogenním vlivu na klimatické změny,“ těší se.

„Žádný takový konsenzus neexistuje, jakož není ani žádná klimatická krize. Ale i kdyby existovala, nemůže sloužit skupince náboženských fanatiků jako ospravedlnění pro aktivity na úrovni organizovaného zločinu,“ zdůrazňuje Macinka.

K tomu je třeba dodat, že dokument nazvaný Kampaň proti klimatu už Česká televize odvysílala ve středu 8. 11. odpoledne. „Věda versus lobby. Jak funguje popírání klimatických změn ve veřejném prostoru?“ ptá se veřejnoprávní televize na svém webu a dokument i antiklimatickou „kampaň“ představuje anotací: „Jejími představiteli jsou pochopitelně největší hráči ropného průmyslu. Jejich cílem je, aby běžný občan ‚pochopil‘, že ve vědě o klimatu existuje mnoho pochybností, že je stále vše nejasné, nepodložené. Podle dokumentů chce ropný průmysl, aby veřejnost pochybovala o vědeckých nálezech týkajících se klimatických změn“.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist