IDEOLOGIE OTEPLOVÁNÍ JE PODVOD NA LIDI

Uveřejněno dne 27 listopadu 2023 000 8:00

Jestliže atmosféra obsahuje 0,04 procenta CO2, člověk z těchto 0,04% vypustí do atmosféry 12%, a víme, že CO2 je stavebním kamenem v rostlinné říši, takže příroda sama vyrovnává množství CO2 v ovzduší, co je navíc se ukládá do těla rostlin a živočichů. Tak jaký má vliv CO2 na oteplování? A matematicky, kolik je 12% z 0,04%?


Nejvýznamnějším skleníkovým plynem je H2O, tedy vodní páry, přesněji. Přesto vodní páry nejsou zahrnuty jako faktor ovlivňující klima, protože z toho neplynou peníze na granty, dotace a přitom každá uhelná či jaderná elektrárna vypouští vodní páry. V případě uhelných by se dalo říci, že jejich vliv je významnější než vypuštěný oxid uhlíku.

Z výpočtů je vypuštěn i vliv sopek a tlení ať už rostlin či živočichů. Je paradox, že se tvrdí, že člověk má vliv na globálním oteplování, ale……..složení vzduchu se nemění. Kdybychom se bavili o prachových částicích, tak tam by se dalo mluvit o ovlivňování klimatu, protože prachové částice nepropouští sluneční světlo, ale díky tomu by se planeta spíše ochlazovala.

Do výpočtů se nebere ani sluneční aktivita. Přitom je známo, že při zvýšené sluneční aktivitě na planetu dopadá více slunečního záření a tím dochází k oteplování. Naopak při snížené aktivitě dochází k ochlazování.

Mluví se o tajících ledovcích, jako přímém úkazu změny klimatu. Nemluví se, že v 15. století kněží modlili na úpatí hor a snažili se zabránit rozšiřování ledovce, který pohlcoval lidská obydlí. Což značí, že když se dnes pod ledovcem objevují pozůstatky lidské činnosti a staveb, tak ten ledovec tam prostě nebyl, takže ani není tragedie, že dnes ustupuje, ale jde o normální periodický úkaz.

Evropu za posledních dva tisíce let zasáhly dvě katastrofické klimatické vlny. Jedna byla cca od čtvrtého do devátého století našeho letopočtu, kdy padla i Západořímská říše. Nebyli to jen barbaři, ale také klima a s tím související neúroda. Čím více na sever, tím byly podmínky pro život horší, proto docházelo ke stěhování germánských kmenů na jih. Pak přišlo období cca 9-13 století, kdy se teplota v Evropě zvyšovala, nastal rozvoj měst, evropské kultury, zemědělství, kdy se i tehdy jižní ovoce začalo pěstovat nejen ve střední Evropě, ale i dál na sever.

Od 14. století do cca roku 1850 v Evropě nastalo období zvané Malá doba ledová. Od roku 1850 dochází opět k oteplování. Všimněte si period ochlazení od roku Nula. První tisíciletí cca pět staletí. Druhé tisíciletí cca pět staletí. Vždy po tomto období přišlo období příznivého klimatu.

Co myslíte, že lidé dělali v minulosti se změnou klimatu? Bojovali proti tomu? Ne, snažili se přizpůsobit. Když se klima měnilo k horšímu, tak společnost chudla. Když se oteplovalo, bohatla. My jsme první společnost na světě, která chce zchudnout v období, kdy naše předci bohatli. První společnost v historii lidstva, která chce bojovat s něčím co nemůže změnit. První společnost v historii, kdy místo, aby celá společnost využila klimatických podmínek a bohatla, tak je zde snaha, aby zbohatli jen někteří a zbytek společnosti zchudnul.

Co se týče počasí, tak žijeme v superlativech. Nejteplejší podzim, nejteplejší léto. Dokonce jsem někde četl, že nejteplejší léto za posledních 120 tisíc let. Ta doba ledová co skončila před dvanácti tisíci lety je asi nic. Co bylo před sto dvaceti léty nevíme. Nějak se nám nedochovaly kroniky. Vlastně se nám nedochovaly kroniky ani z doby před dvanácti tisíci léty. Ale bezpečně víme, že ve dvanáctém století v našich podmínkách byly zimy bez sněhu a většinou i bez velkých mrazů, kdy byly roky, kdy lidé sklízeli i dvě úrody obilí. Bezpečně víme, že v šestnáctém, sedmnáctém, osmnáctém a na začátku devatenáctého století byly období, kdy léto bylo velmi krátké, kdy léto přicházelo po zimě a po létu zima. Kdy ještě v červnu byly mrazy a padal sníh.

Vlastně jsem zapomněl, víte, že to bylo také období, kdy byl také obviňován člověk? Konkrétně čarodějnice, protože období šestnáctého a sedmnáctého století, jde říci i začátek osmnáctého století, bylo období čarodějnických procesů. Protože někdo za to musel nést zodpovědnost.

Tak mě napadlo. Čarodějnice se upalovaly. Při pálení vzniká CO2, ten podle dnešních ideologů je vinen za oteplování planety. Upalování čarodějnic ukončilo Malou dobu ledovou.

Co mi to dnešní zelenou a klimaticko-aktivistickou ideologii jen připomíná? Naštěstí asi dnes čarodějnice nebudou upalovat bo CO2, horší však je, že stejně jako tehdy nechtějí slyšet tribunály soudců argumenty. Je zde však pokrok, dnes už se neříká čarodějnice, ale dezinformátor. Občas i klimaskeptik. Jo a také se říká, že jde o vědecký konsensus. Nejpádnější argumentem je, že většina vědců. To, že ta většina je deset procent už se nehodí.

Když půjdete ke kartářce, tak jí vždy vyjde to, čím by vás potěšila. Svojí budoucnost nezná, ale druhým jí určuje.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist