Zdraží elektřina v r. 2012 až o 30%?

Uveřejněno dne 26 října 2011 000 15:49

elektrina2Na pozadí událostí, které válcují mediální scénu – schvalování eurovalu Slovenskem, záchrana banky Nexia zatížené bezcenými řeckými dluhopisy, řešení krize eurozóny, které má v rukou osvědčený tandem Sarkozi – Merkelová, nám uniká, mediálně zcela nepovšimnutá, událost, která nepochybně provětrá naše peněženky.

Už koncem května hovořil Petr Nečas, při návštěvě Německa, o možnosti 30% nárůstu ceny elektřiny. Připomenu, že cena elektřiny pro domácnosti stoupla počátkem letošního roku o přibližně 5%. Podstatně vyššímu nárustu zabránilo zavedení „solární daně“. Zdražení pro příští rok bude mít na svědomí nejistota v oblasti jaderné energetiky, která už dnes způsobila nárůst cen o 10% na energetických burzách. Po odpojení sedmi jaderných bloků v Německu došlo ke skokovému nárůstu cen elektřiny. Ceny na burzách poté mírně klesly, ale ke starým číslům už se ani náhodou nevrátily. Petr Nečas později připustil, že nárůst 30% odpovídá spíše katastrofickému scénáři, přesto Tomáš Huner, náměstek ministra průmyslu a obchodu, vystoupil na konferenci Jaderný summit s odhadem nárůstu ceny o 20-30% v následujících 5-6 letech. Energetické společnosti to vidí poněkud optimističtěji, ale např. Pražská energetika počítá se zdražením o 10%. Energetický regulační úřad – ERÚ očekává zdražení pro domácnosti o 3-6%, pro podniky o 6-9%. Cena elektřiny je z poloviny tvořena cenou silové elektřiny na burze, zbytek tvoří distribuce a příplatky na OZE, OTE a systémové služby.

Proč vlastně má elektrická energie v r. 2012 zdražit? Může za to už zmíněné skokové zdražení po odstavení sedmi jaderných bloků v Německu, dále pak pomalé, ale trvalé zdražování hlavních energetických surovin – uhlí a plynu. Jan Hlaváč z České fotovoltaické společnosti argumentuje, že fotovoltaika tentokrát na vině není. Jak není se dá lehce posoudit. Podle odhadů ERÚ by bez zavedení daně činil příspěvek státu na zelenou elektřinu 500 Kč/MWh. Po zavedení daně tento příspěvek klesl na 370 Kč/MWh. Ušetřil-li stát takto 12 miliard Kč (zdroj ERÚ), doplácí přesto na příspěvcích cca 20 miliard Kč. Tato suma je následně zúčtována na položce „příspěvek OZE“ na faktuře každého z nás. Další položka na faktuře „systémové služby“, podchycuje problémy přenosové soustavy se zachycením a zpracováním nevyžádané a v dodávkách nespolehlivé elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Ve vlnách se přelévající elektrická energie vyrobená ve větrných parcích na severu Německa, do naší přenosové soustavy si vyžádá do budoucna technické zabezpečení energetické sítě ČEPSu za cca 50 miliard Kč. Podpora elektráren na biomasu. Podle odhadu ministra Kocourka může biomasa už v letošním roce zvýšit ceny o 2-3%. V následujících letech to může být podstatně více.

Jak elektřinu zlevnit? Podle Zelených přejít zcela na obnovitelné zdroje. Nesmysl, který netřeba komentovat. Podle ČEZu budeme potřebovat plnou kapacitu energetického mixu – vodních, uhelných a jaderných elektráren s rozvojem plynových elektráren a nových bloků v Temelíně. Zásadní roli v dalším vývoji cen elektřiny v ČR ovšem sehraje Německo. Jestli-že uskuteční svůj plán likvidace jaderných elektráren, bude muset přijít s návrhem, jak výpadek nahradit. Uvažuje o mixu slunce + vítr + plyn s hlavním důrazem na plyn. Německo je ovšem odkázáno na dovoz plynu z Ruska a to si nenechá ujít příležitost pro prosazování své politiky (jenom cenové?). Zlevnit elektřinu může samozřejmě i nová ekonomická recese. Propad průmyslové výroby by znamenal sníženou poptávku po elektřině a tím by došlo k jejímu zlevnění. To si snad ale přát nebudeme.

Co tedy zbývá nám, domácnostem nevěřícně zírajícím na stále se zvyšující čísla na fakturách za elektřinu? Zřejmě dál jenom zírat. Odtrhnout se od energeticky propojené Evropy nelze, pravidla EU to zakazují, toto ale opravdu není cesta. Cestou pro nás je dostat pod kontrolu výrobu elektřiny z OZE a plně se soustředit na energetickou soběstačnost výrobou elektřiny z jádra. V rámci EU je složení energetického mixu v plné pravomoci každého členského státu Unie.

A média, hlavně ta veřejnoprávní, by měla kauze s názvem „Zvyšování cen elektřiny“ věnovat mimořádně velkou pozornost. Tím by totiž plnila své veřejnoprávní poslání – totiž vykonávat službu svým koncesionářům.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist