Je jaderná energetika v krizi, nebo zažívá oživení?

Uveřejněno dne 18 listopadu 2011 000 14:04

jadroStarosti Francie, jestli by neměla svůj energetický mix změnit ve prospěch obnovitelných zdrojů podle vzoru Německa, které útlum jaderné energetiky už ohlásilo. Rozvoj jaderné energetiky ve světě – Argentina, Brazílie, Írán, Čína a další země.

To vyvolává logickou otázku, co je lepší, kterou cestou se má pokrokový svět vydat. Havárie v Černobylu a Fukušimě svět vyděsily. Na druhou stranu je ovšem elektrická energie vyrobená v jaderných elektrárnách nejčistčí. Žádné CO2, žádné SO2, žádné prachové částice, dehty a podobně. Pouze vodní pára z chladicích věží sekundárního okruhu. Odstavení jaderných elektráren v Německu navíc znamená odložení dekarbonizace německé energetiky o nejméně 10 let a zvýšení cen elektřiny pro domácnosti nejen v Německu, ale v celé EU.

Pro bezpečnost moderních jaderných elektráren se v poslední době dělá hodně. Jedním z nejdůležitějších pasívních prvků ochrany je kontejment. Je to ochranná obálka reaktoru. V kontejmentu jsou umístěny – celý primární okruh (reaktor, parogenerátor, kompenzátor objemu, hlavní cirkulační čerpadla, hlavní cirkulační potrubí) a část bezpečnostních a pomocných systémů včetně zařízení na spalování vodíku.

Kontejment moderního evropského reaktoru EPR je složen ze tří částí. Vnitřní obálka z předpjatého betonu je odolná proti vnitřnímu přetlaku a letícím předmětům při explozi. Vnější betonová obálka je odolná proti vnějším vlivům. V prostoru mezi oběma obálkami je udržován podtlak.

Kontejment pokrokového reaktoru americké firmy Westinghouse je tvořen vnější betonovou obálkou a vnitřní ocelovou. Při havárii s únikem chladiva je meziprostor mezi obálkami profukován vzduchem zvenčí a tím ochlazována vnitřní ocelová obálka. K dalšímu ochlazování obálky a tím snižování tlaku pod kontejmentem přispívá voda z nádrže na vrchlíku kontejmentu. Tato zásoba stačí na 72 hod.

Kontejmenty jsou navržené tak, aby odolaly jak vnějším vlivům (zemětřesení, požár, vichřice, zátopy, pád letadla, výbuchy, tlaková vlna, diverzní akce), tak vnitřním vlivům (natlakování prostoru pod kontejmentem parou při prasknutí primárního potrubí, požár, vývin vodíku s nebezpečím exploze, letící části zařízení při explozi a únik radiace).

V USA byly dokonce podniknuty testy nárazem stíhačky F4 Phantom rychlostí 755 km/hod do vnější betonové obálky kontejmentu. Při testu byly palivové nádrže reaktoru naplněny jen vodou, k porušení obálky ale nedošlo.

Zajištění správné funkce kontejmentu jednoduché není. Je nutné do něho vstupovat, provádět výměnu paliva, údržbu a kontrolu. Na potrubí procházející kontejmentem jsou montovány hermetické průchodky a trojice rychločinných armatur, které se automaticky uzavírají do 5-ti sek. obvykle při signálu zemětřesení, nebo zvýšeného tlaku pod obálkou. Dveře a uzávěry jsou dvoubariérové, hermetické a otevírají se vždy dovnitř. Transportní chodba, při výměně paliva a zařízení, je uzavřená transportním poklopem a hermetickými vraty. Do transportní chodby se vstupuje hermetickými uzávěry.

Velmi bych navrhoval, aby se pokrokový svět definitivně vydal cestou jaderné energetiky. Jaderné palivo je prakticky v každém prvku (určitá podobnost atomů) a využitelnost je pouze otázkou času (při dnešním tempu technického pokroku). Otázkou času je i problém likvidace vyhořelého paliva. Významným aktivem této cesty je výroba nejlacinější elektřiny, nekonečné zásoby paliv a žádné zatížení životního prostředí.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist