Tajný presidentův rozpočet

Uveřejněno dne 11 ledna 2012 000 15:31

obamaRozpočet, o němž Obama nechce, abyste věděli. Kongres navyšuje miliardy na postřik na lidi jako na šváby.

Geoinženýring je nyní definován jako: „Záměrná manipulace prostředí planety velkého rozsahu, aby se působilo proti antropogenické klimatické změně.“ – The Royal Society 2009. V poslední době se vnucuje otázka: Na co to sakra vlastně stříkají? Dokument stejného jména mnoho z těchto otázek zodpovídá. Otázka ale teď zní jinak: „Kdo na nás vlastně sprejuje ten postřik?“

V úvodu tohoto článku nejdříve nastíníme informace k obeznámení neinformovaných čtenářů co se týče podstatných fakt a informací tak, aby se jim i přes složitost tohoto problému umožnilo dost úplné pochopení.

nedávné zprávě od CBS Atlanta se rozvádí, jak jsou někteří místní občané pobouřeni tímto „zločinem proti lidskosti“, který se potajmu páchá přímo před našima očima.

V této zprávě se na otázky týkající se tématu chemtrails vyptávali senátora Johnny Isaksona, citujeme:

„Je to teorie zastávaná určitými lidmi, neexistuje však důkaz, že by se to dělo. A neděje se to.“

Vypadá to, že příslušníci vládní věrchušky a dokonce i členové Senátu jsou ochotni zajít hodně daleko, aby této životně důležité informaci zabránili dostat se k americkému lidu.

A to ani nemluvě o tom, že teď v ekonomické krizi odklepli multi-miliardový roční rozpočet, který je pro veřejnost jen málo transparentní, až zcela neprůhledný.

Podpora u Intel Hub – Berkeyským světelným filtrům na vodu, skladovatelným potravinám a dalším (Dodatky)

Co se týče nedávných aktualizací dat týkajících se rozstřikování aerosolů do atmosféry země shromážděným The Carnicom Institute, ta odhaluje, jaké chemikálie i s jejich odpovídajícími koncentracemi se při tom využívají. Ty toxické hladiny, které se v těchto aerosolech aplikují, přináší překvapení až za hranicí šoku – ukázalo se, že tyto koncentrace z hlediska norem EPA (US super-ministerstvo životního prostředí) jsou již opravdu zločinné.

Aktualizovaný přehled aerosolových toxinů – Část 1

By Dr. Ilya Sandra Perlingieri –
Copyright © 2011 – All Rights Reserved
February 3, 2011

(Výňatek ze zprávy)

Koncept nové předběžné zprávy od ArizonaSkyWatch ukazuje dramatický nárůst těžkých kovů, které jednoduše do našeho vzduchu nepatří. POZNÁMKA: Koncentrace manganu má tak šokující výši, že ArizonaSkyWatch o tom přidali i dodatečné informace (viz níže). Tato zpráva bude brzy vystavena on-line.

Jde o pouze předběžný přehled vzdušných částic v Arizoně.

2010 vzdušné částice

Tato čísla ukazují, jak velice často jsou nad přípustnými hranicemi toxicity:

Hliník: 15.8

Antimon: 63.3

Arsen: 418

Barium: 5.3

Kadmium: 6.0

Chrom: 6.4

Měď: 9.0

Železo: 43.5

Olovo: 15.7

Mangan: 513.8

Nikl: 10.7

Zinek: 7.5

Další výsledky výzkumů a videa jsou na CaliforniaSkyWatch.com & theAgricultureDefenseCoalition.org.

Dost je zajímavé i to, že Monsanto zrovna uvedla na trh semínka odolná vůči hliníku, která jsou geneticky modifikována k toleranci vůči hliníku v půdě i ve vysokých koncentracích. Je to jen souhra náhod nebo něco vědí?

„Kontroluj ropu a kontroluješ národy; kontroluj jídlo a kontroluješ lidi.“ – Henry Kissinger

Viz také: Henry Kissinger Studine o národní bezpečnosti – Memorandum 200

„Společným nepřítelem lidstva je člověk. Při hledání nového společného nepřítele, který by nás spojil, dospíváme k myšlence, že je to znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hlad a tak podobně tomuto požadavku vyhovují. Všechny tyto hrozby jsou způsobeny lidskými zásahy a lze je překonat jen změnou přístupů a chování. Skutečným nepřítelem je tudíž lidstvo samo.“Richard Haass- Římský klub

Další slavný citát:

Když se lidé bojí své vlády, je to tyranie; když se vláda bojí lidí, to je svoboda. Jedině když jsou lidé dobře informováni, mohou věřit své vlastní vládě.Thomas Jefferson

ODKAZY NA SOUČASNÉ ZDROJE

David Keith GeoEngineering

Fund for Innovative Climate and Energy Research (FICER)

Účel

Fond pro inovační výzkum klimatu a energie (FICER) existuje, aby urychlil inovační vývoj a zhodnocení vědy a technologií k řešení emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů a jejich dopadů na prostředí.

Tento neziskový výzkumný fond se zaměřuje na raná stadia inovačního výzkumu, při nichž i relativně malé a krátkodobé granty mohou významně přispět k pochopení, zvláště co se týče životaschopnosti a potřebného rozsahu u návrhů k řešení globálního oteplování.

Záměrem financovaných výzkumných projektů je tvorba peer-review vědeckých článků v uznávaných profesionálních vědeckých a technických žurnálech. Jakékoliv intelektuální vlastnictví, které během tohoto výzkumného procesu může vzniknout, zůstává výzkumníkům nebo jejich institucím.

Granty na výzkum poskytuje University of Calgary z darů poskytnutých panem Billem Gatesem z jeho osobních fondů.

Aktivity Fondu pro inovační výzkum klimatu a energie nespadají do působnosti aktivit Nadace Billa a Melindy Gatesových. FICER není projektem této Nadace a nemá k ní žádný vztah.

Fond podporoval výzkum v široké škále oblastí. K některým příkladům patří:

·         Pochopení emisí oxidu uhličitého spojených s mezinárodním obchodem ve zboží a službách;

·         Vývoj technologií z zachycení oxidu uhličitého ze vzduchu; a

·         Klimatické modelování k pochopení možných dopadů správy slunečního svitu na prostředí.

Zpráva o GeoInženýringu

Vybraná skupina ďábelských globalistických oligarchů a jejich loutkových kámošů usazených uvnitř vlády Spojených států se zapojila do toho, co někteří nazvali zločiny proti lidskosti. Tyto tyrany nic nezastaví, aby v plném rozsahu nezavedli tu svou globální agendu honem, honem aerosolujte.

Podle zprávy připravené pro Letectvo nadepsané „Počasí jako multiplikátor síly: Vlastnit počasí do roku 2025“ chce US Letectvo počasí na zemi plně kontrolovat do roku 2025.

Daleko překvapivějším a ještě děsivějším aktem terorismu (už reálného nebo teprve režírovaného) je to, že se doslovně staví do role bohů, tyto globalisty totiž nic ve snaze kontrolovat svět nezastaví, nejen přes kontrolu šejdířského bankovního systému, ale i přes vlastnictví počasí přes proces (odstínění tepla) zvaný Geoinženýring.

Pode globalisty sponzorovaných zpráv je naše planeta v neustálém ohrožení tím, že je bombardována radioaktivními slunečními paprsky, jež kvůli lidským emisím oxidu uhličitého zvyšují teplotu planety.

Nicméně nyní už ohromný objem výzkumů ukazuje, že tomu tak není, a že globální oteplování je jen další z globalistických mýtů, jen pyramidová hra k celosvětovému vybírání Uhlíkové daně, z níž bude kořistit ta samá skupina, co je za oponou.

Protlačovatelé mýtu o globálním oteplování „Uhlíkové daně“, co tohle chrlí, mlží, že to lze řešit jen rozstřikováním smrtících jedů do aerosolových částic, co se tvoří v atmosféře, za pomoci obrovských na postřikovače změněných letounů, určených k realizaci úkolů Geoinženýringu.

Aerosolové spreje (slangově: Chemtrails) jsou plněny rozmanitými chemickými a kovovými sloučeninami, o nichž se ví, že pro zdraví lidí, rostlin a živočichů celého světa představují značné nebezpečí. Toto nebezpečí pro zdraví rostlin a lidí bylo zadokumentováno ve filmech jako „Na co to sakra stříkají“ od Michael Murphyho & G. Edward Griffina, kteří se rovněž objevili v rozhlasové show Intel Hub spolu s Shepardem Ambellasem.

V podstatě byl tento problém původně záležitostí pro EPA, aby jej řídilo, uvážíme-li, že mají pravomoc aktivity geoinženýringu sankcionovat podle zákona o Národní politice životního prostředí z roku 1969. Ovšem jsou tu dokumenty, jako je zpráva předsedovi Komise pro vědu a technologii Sněmovny reprezentantů – „Klimatická změna“ – září 2010 od US vládní kanceláře pro působnost, která byla v roce 2010 předložena všem členům Kongresu, a zkouší tuto kontrolu přenést do rukou ještě menší skupinky lidí.

Tato zpráva je jasně zaujatá a angažovaná pro odebrání kontroly od EPA spolu i s dalšími regulačními opatřeními jako; Zákon o ohrožených druzích a Opatření slučitelnosti v zákoně o čistotě vzduchu – ten celý dezinformační materiál ke geoinženýringu byl předložen jak členům Kongresu, tak i jiným vládním složkám.

Klikni ke zvětšení PDF

Zdrojem většiny dezinformací je Obamův vědecký car v Bílém domě John P. Holdren.

Následující bylo napsáno v záhlaví USGCPR;

„Leden 2011,

Členům Kongresu:

V zastoupení Národní rady pro vědu a technologii předkládám kopii o Naše měnící se planeta: Výzkum US program globálních změn ve fiskálním roce 2011. Tato zpráva popisuje aktivity a plány o Programu US výzkumu globální změny (USGCRP) ustanoveného na základě Zákona o výzkumu globální změny (GCRA) z roku 1990. USGCRP koordinuje a integruje vědecký výzkum o klimatu a globální změně a je podporována 13 účastnícími se ministerstvy a agenturami US vlády. Vydání Naší měnící se planety pro Fiskální rok 2011 zdůrazňuje nedávné poznatky a pokroky učiněné účastnícími se agenturami včetně rozpočtových informací u každé přispívající agentury.

Tato zpráva popisuje program během přechodu. V souladu s GCRA, USGCRP agentury vyžadují vedení od Národní výzkumné rady o tom, jak nejlépe dosáhnout potřeby změny v národním pochopení klimatické změny a reakce na její dopad a NRC odpověděla zprávou z roku 2009 nadepsanou „Restrukturalizace federálního klimatického výzkumu, aby se vyrovnal s výzvami klimatické změny“. V souladu s doporučeními této zprávy USGCRP provádí strategické přednastavení, které zajistí, že vytvářená věda bude maximálně užitečná pro činitele rozhodnutí v jakémkoliv měřítku. Jak bylo popsáno v novém vydání Naší měnící se planety, program postupující vpřed bude dávat větší důraz na dopady, zranitelnosti a na pochopení voleb pro adaptaci na měnící se klima. Program bude rovněž pokračovat ve své dlouhodobé podpoře aktivit a přispěvatelů pomáhajících k lepšímu porozumění systému Země včetně pozorování, výzkumu a prediktivního modelování.

Všechny tyto záměry se budou odrážet v nové strategii plánování USGCRP a jeho Národní klimatické hodnocení.

USGCRP je oddáno své misi budovat znalostní bázi, která informuje o lidských reakcích na globální změnu během koordinovaných a integrovaných federálních výzkumných programů, vzdělávání, komunikací a podpory rozhodování. Oceňuji úzkou spolupráci s účastnícími se agenturami a těším se na práci s Kongresem během neustálého vývoje a implementace tohoto podstatného národního programu.

S pozdravem,

John P. Holdren ředitel, Úřad pro vědeckou a technologickou politiku asistující presidentovi pro Vědu a technologii“ – Naše měnící se planeta

Ještě více znepokojující než tohle, je skutečnost, že naši tzv. zástupci schvalovali roční rozpočty na geoinženýring o miliardy dolarů ročně výše (jak bylo naznačeno v dokumentu „Naše měnící se planeta – Program US výzkumu globální změny pro fiskální rok 2011, který je přílohou k presidentovu rozpočtu pro rok 2011, velká část z nichž není uvedena a není zahrnutá ani v možném rozpočtu, což může naznačovat ještě významněji nekalá spiknutí zahrnutá v určitých černých rozpočtech.

Při zpětném sledování do roku 2001 zvolený president George W. Bush ustanovil (CCRI) – Iniciativu výzkumu klimatické změny. O rok později bylo publikováno, že USGCRP neboli Program výzkumu klimatické změny Spojených států, tak i CCRI se stanou tím, co je známo jako (CCSP) Programem vědy o klimatické změně. Nyní za Obamovy administrativy se s tímto odkazem postupuje dále jako s USGCRP.

Zpráva nadepsaná “Dopad globální klimatické změny ve Spojených státech” vydaná v roce 2009 dokumentuje, jak USGCRP rozdělil US do devíti regionů podobných regionům FEMA. Do zprávy byla vloženo i prohlášení: „Ústředním zjištěním této zprávy bylo to, že velká většina klimatických vědců souhlasí, že globální oteplování je nepopiratelné a je převážně vyvoláno člověkem.“ – Zdroj: Naše měnící se planeta.

Tento dokument se dává do vyjmenování devastující účinků klimatické změny včetně účinků na úrodu, lidské zdraví a hospodářská zvířata.

Ovšem nejvíce zarážejícím faktem je sám skutečný rozpočet, téměř 2,7 miliardy na samotný rok 2011 (a to neobsahuje mnohé z nákladů) o 24% vyšší než rozpočet roku 2010.

Zákon o globálním výzkumu z roku 1990, SEC. 102, Komise o Zemi a vědách o prostředí uvádí;

a) ESTABLIŠMENT – President přes tento Výbor ustanoví Komisi o Zemi a vědách o prostředí. Komise bude pro Výbor provádět funkce podle části 401 Zákona o národních vědeckých a technologických politikách, organizacích a prioritách z roku 1976 (42 USC 6651) ve vztahu k výzkumu globální změny za účelem nárůstu celkové efektivity a produktivity federálního výzkumného úsilí globální změny.

b) ČLENSTVÍ. – Komise bude sestávat z neméně jednoho zástupce z –

1. the National Science Foundation;

2. the National Aeronautics and Space Administration;

3. the National Oceanic and Atmospheric Administration of the Department of Commerce;

4. the Environmental Protection Agency;

5. the Department of Energy;

6. the Department of State;

7. the Department of Defense;

8. the Department of the Interior;

9. the Department of Agriculture;

10. the Department of Transportation;

11. the Office of Management and Budget;

12. the Office of Science and Technology Policy;

13. the Council on Environmental Quality;

14. the National Institute of Environmental Health Sciences of the National Institutes of Health;

15. z dalších takových agentur a ministerstev Spojených států, které president či předseda tohoto Výboru považuje za vhodné.

Těmito zástupci by měli být vedoucí činitelé z těchto agentur či ministerstev, všude by to měl být šéf té části v agentuře nebo na ministerstvu, která nelépe odpovídá účelu z titulu popsaného v části 101(b).

c) PŘEDSEDA – Předseda Výboru po konzultaci s Komisí každé dva roky vybere jednoho člena Komise, aby sloužil jako Předseda. Předseda by měl mít znalosti a zkušenosti ohledně administrace vědeckých výzkumných programů a měl by být reprezentantem nějaké agentury, která podstatně přispívá k Programu z hlediska schopností vědeckého výzkumu a rozpočtu.

d) PODPŮRNÝ PERSONÁL – Výkonný sekretář bude jmenován předsedou z

Komise a se souhlasem Komise. Výkonný sekretář bude trvalým zaměstnancem jedné z agentur či ministerstev zastoupených v Komisi a zůstane zaměstnancem této agentury či ministerstva. Předseda Výboru bude mít pravomoc činit personální rozhodnutí ohledně jakýchkoliv zaměstnaneckých záležitostí za účelem práce pro Výbor na záležitostech Komise k prosazení části 401 Zákona o národních vědeckých a technologických politikách, organizacích a prioritách z roku 1976 (42 USC 6651).

e) FUNKCE VZTAHUJÍCÍ SE KE GLOBÁLNÍ ZMĚNĚ – Výbor bude prostřednictvím komise odpovídat za plánování a koordinaci Programu. Při uplatňování těchto odpovědností by Komise měla –

1. sloužit jako fórum k vypracování Plánu a k dohlížení na jeho realizaci;

2. zlepšení kooperace mezi federálními agenturami a ministerstvy s ohledem k aktivitám výzkumu globální změny;

3. poskytovat rozpočtové rady jak je specifikováno v části 105;

4. pracovat s akademiky, státem, průmyslem a ostatními skupinami realizujícími výzkum globální změny, aby

Zajistily Program periodických publikací a peer review;

5. kooperovat s Ministrem zahraničí k – (A) poskytování reprezentace při mezinárodních setkáních a konferencích o výzkumu globální změny, na nichž spolupracují Spojené státy; a

(B) koordinovat federální aktivity Spojených států s programy dalších národů a s aktivitami mezinárodního výzkumu globální změny, jako je Mezinárodní program geosféry-biosféry;

6. konzultovat se skutečnými a potenciálními uživateli výsledků Programu, aby se zajistilo, že tyto výsledky jsou využívány k rozvoji národní i mezinárodní politiky reakce na globální změnu; a

7. nejméně jednou ročně podávat presidentovi a Kongresu hlášení přes předsedu Výboru o prioritách, politikách a programech federálního výzkumu globální změny.“

Následuje seznam členů, kteří jsou v Subkomisi o výzkumu globální změny;

SUBKOMISE PRO VÝZKUM GLOBÁLNÍ ZMĚNY

Sestává z následujících členů:

 • Thomas Karl -Department of Commerce Chair
 • Thomas Armstrong – Department of the Interior Vice Chair, Adaptation Research
 • Mike Freilich – National Aeronautics and Space Administration Vice Chair, Integrated Observations
 • Timothy Killeen – National Science Foundation Vice Chair, Strategic Planning
 • William Breed -U.S. Agency for International Development
 • John Balbus – Department of Health and Human Services
 • William Hohenstein – Department of Agriculture
 • Jack Kaye – National Aeronautics and Space Administration
 • Chester Koblinsky – Department of Commerce
 • Linda Lawson – Department of Transportation
 • Leonard Hirsch – Smithsonian Institution
 • Anna Palmisano – Department of Energy

Popis subkomise na str. 2 Naší měnící se planety čteme;

USGCRP je směrována Subkomisí výzkumu globální změny (SGCR), který spadá pod Národní výbor pro vědu a technologii. SGCR obsahuje zástupce od 13 ministerstev a agentur a je vedena Předsedou z jedné z účastnících se agentur (v současnosti z Ministerstva obchodu, Národním úřadem pro oceány a atmosféru NOAA). Aby se sladila správa programu s potřebami předsedů, určí se místopředseda pro Strategické plánování, Integrované pozorování a Adaptační výzkum. Další místopředsedové se určí podle potřeby. Tento program je podporován Integrační a koordinační kanceláří USGCRP a mnoho ze svých aktivit realizuje prostřednictvím meziagenturních pracovních skupin, které plánují a provádí výzkum a společné aktivity jako komunikace, podpora rozhodování a informační a datovou správa. Kancelář pro vědeckou a technologickou politiku SGCR a Kancelář správy rozpočtu (OMB) úzce spolupracuj s SGCR, Kanceláří pro integraci a koordinaci pracuje s mezi-agenturními pracovními skupinami k určení výzkumných priorit a plánů na financování tak, aby se zajistilo, že tento program je v souladu s národními prioritami, odráží agenturní plánování a plní požadavky GCRA.“

Tato rozebíraná Subkomise nyní presidentovi dodala přílohu k fiskálnímu rozpočtu 2011, která byla členům Kongresu předložena v lednu 2011 v zastoupení za Národní vědeckou a technologickou politiku – asistenta presidenta pro vědu a technologii Johna P. Holdrena.

USGCRP spojuje dohromady celkem 13 různých agentur a sjednocuje je do jediného agenturního programu, který už pracuje od roku 1988 či déle.

V roce 1990 USGCRP obdržela od Kongresu štědrou podporu podle GCRA P.L. 101-606. Není žádnou záhadou, že operace postřiku aerosoly probíhají už od počátku 90. let. Před rokem 1990 si člověk mohl vychutnat skutečně modrou oblohu, výdobytkem nedávné minulosti je to, že v roce 2011 – už žádnou takovou oblohu nenajdete.

Tak jak až hluboko se nám ta díra do Země divů geoinženýringu a terraformingu zavrtala? Intel Hub se podařilo získat kopii závěrečné zprávy připravované na University of Calgary v rámci kontraktu s Aurora Flight Sciences nadepsané „Nákladová analýza geoinženýringu.“

V této zprávě je ten důkaz se závažností kouřící zbraně pro celou ságu s geoinženýringem od tajných základen přes užitečný náklad až po typy letounů či „vzducholodí“, které budou k rozprašování toxických částic po celé atmosféře nejrentabilnější.

Tato závěrečná zpráva rovněž obsahuje rozpočty pro různé aplikace rozprašovačů aerosolů do atmosféry.

„Hodnotila se existující letadla na základě nákladů na jejich opatření a provoz. Byla proveden i hloubková analýza rentability nových leteckých konstrukcí, aby se určily náklady na vývoj a provoz typů letounů určených pro geoinženýring. Podobně se prováděly i studie vzducholodí a jejich rentability. Nakonec se provedl přehled ne-letounových systémů, aby se určila jejich rentabilita v porovnání s letouny a vzducholoděmi.

Roční náklady na 1 megatunu geoinženýrských operací jsou pro všechny tyto zkoumané systémy prezentovány na Obrázku 2. Některé z těchto systémů lze snadno odepsat kvůli extrémně vysokým nákladům. Na raketách založené systémy nejsou schopno v nákladech konkurovat kvůli velikému počtu potřebných startů a dopadům občasných selhání raket na požadavky na velikost letové flotily. I systém založený na námořních 16?” dělech Mark 7 byly analyzována a srovnávány s předchozí prací od Národní výzkumné rady. Tyto systémy vyžadují velký počet výstřelů, což zvyšuje náklady na projektily a vyhání to roční náklady přes 100 miliard dolarů. Náklady na děla by byly daleko konkurenceschopnější, kdyby šlo podíl užitečného nákladu zvýšit z asi 10% u standardního granátu na 50%. S tímto a několika úpravami oproti dělu Mark 7 z období 40. let by náklady už byly v rozsahu 20 miliard dolarů … Primárně uvažovanými nosiči k vynesení částic do stratosférických výšek a jejich rozptylování předurčenou rychlostí uvolňování jsou letouny a vzducholodě; ovšem rakety a další neletounové metody jako děla a zavěšená potrubí jsou v přehledu také.“ – Aurora Flight Sciences: Geoengineering Final Report (p.5)

„Geoinženýring může poskytnout prostředky k vytvoření časového nárazníku proti katastrofickým klimatickým změnám, dokud nezačnou působit účinky dlouhodobých aktivit k omezení emisí. Jedním z možných přístupů je rozptylovat sloučeniny síry ve velkých výškách ke snížení středního slunečního toku vstupujícího do atmosféry. Tato zpráva specifikuje prostředky k dodání dostatečné hmotnosti tohoto nebo podobných materiálů k ovlivnění klimatické změny v globálním měřítku. Cílem této studie je využití inženýrských konstrukcí a nákladových analýz k určení průchodnosti a nákladů na dodání materiálu ke správě slunečního svitu (SRM) do stratosféry. Tato studie nezkoumá účinnost a rizikovost očkování těchto materiálů pro SRM do atmosféry. Jejím cíle je čistě srovnání rozsahu dodavatelských systémů jen na základě nákladů.“ Aurora Flight Sciences: Geoengineering Final Report (p.6)

Tato zpráva zmiňuje, že v odhadech nejsou zahrnuty náklady na užitečný náklad ani náklady na základny a infrastrukturu a na str. 8 pokračuje prohlášením;

„Tato studie se zaměřuje na operace letounů a vzducholodí ve stratosféře, aby zde vypustily geoinženýrský užitečný náklad s cílem snížit přicházející sluneční tok. Pro tyto mise se uvažuje i se vzducholoděmi. Abychom provedli porovnání s konvenčními operacemi letounů, zkoumali se i exotičtější koncepty jako rakety, děla a zavěšená potrubí… Aby to mělo maximálně chladivý dopad, ty užitečné náklady částic by bylo nejlépe umisťovat u rovníku. Tato studie předpokládá, že užitečný náklad se uvolňuje v zeměpisných šířkách 30°N až 30°S s domněnkou, že jestli severní či jižní umísťování, to už by na náklady mělo minimální účinek. Operace přeletů z východu na západ mezi rovnoměrně rozmístěnými základnami podél rovníku byly také zkoumány jako metoda k zajištění adekvátního rozptýlení užitečného nákladu kolem rovníku. Výhodo-západnímu rozptylování také pomohou globální větry, takže lze nasadit menší počet základen a systémy kratšího doletu (viz též Regionální operace) s jen minimálním dopadem na rozptyl. Regionální hliníkové operace umožňují, aby rozestupy rozptylových kroků mohly být diktovány žádoucí rychlostí vypouštění 0,03 kg/m letu. To znamená, že letouny nebudou létat dále, než musí, běžně 300-800 km a náklady na palivo jsou tak minimalizovány.“ – Aurora Flight Science: Závěrečná výroční zpráva o ročních nákladech na geoinženýring odhaduje z různých metod rozptylu rozsah větší než 1 miliardu dolarů ročně a u všech způsobů raketového rozptylu aerosolů v horní atmosféře na náklady vyšší než 100 miliard dolarů ročně.

Obrázek 42 ukazuje 11 potenciálních lokalit pro základny. Přehled satelitních snímků pro různé lokality umožnil ověřit, že na těchto místech je dost prostoru pro jakékoliv potřebné infrastrukturní vylepšení, aby se zabezpečila veliká geoinženýrská flotila.

[img]http://theintelhub.com/wp-content/uploads/2011/03/Base-Locations.gif[/img]

GeoEngineering Research 2011

California SkyWatch (pozorovatelé oblohy z Kalifornie)

Agriculture Defense Coalition  (Koalice k obraně zemědělství)

GeoEngineering Watch (Pozorovatelé geoinženýringu)

Arizona SkyWatch (Arizonští pozorovatelé oblohy)

Henry Kissinger’s 1974 Plan for Food Control Genocide (Kissingerův plán na genocidu kontrolou potravin)

Food Sovereignty (potravinová suverenita)

Dnes by byli Američané pobouřeni, kdyby vojska OSN vstoupila do Los Angeles, aby tu obnovila pořádek; zítra za to ale budou vděční! A to bude platit obzvláště, když se jim řekne, že tu působila vnější hrozba odjinud, ať už skutečná či jen propagandou vytvořená, která ohrožuje naši vlastní existenci. Pak to bude tak, že všichni lidé světa budou zavázáni vůdcům světa, aby jim pomohli proti tomuto zlu. Jedna věc, které se každý člověk bojí, je neznámo. Když se jim to bude prezentovat podle tohoto scénáře, budou ochotni se vzdát svých osobních práv za záruku svého dobrého živobytí, kterou jim poskytne světová vláda.“- Henry Kissinger 21. května 1992 v projevu k Bilderbergům v Evianu ve Francii.

Poznámka: Webové stránky a zpravodajské agentury jsou vítány, když vystaví 50% tohoto článku s odkazem zpět na nás nebo to po domluvě vystaví celé.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist