Šumava a veřejný ochránce práv

Uveřejněno dne 26 března 2012 v 14:48

sumava3V tisku, rozhlase i televizi vystoupila v minulých dnech zástupkyně veřejného ochránce práv Dr. Jitka Seitlová.

K jejímu vystoupení bych chtěl uvést, že  před 2 lety, dne 8. března 1010, jsem se obrátil se žádostí o řešení situace v Národním parku Šumava na Dr. Otakara Motejla, když před tím po mých marných žádostech předsedovi vlády, ministrům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a Státním zastupitelstvím stále pokračovala rozsáhlá kůrovcová kalamita bez náležitých ochranných zásahů, které související správní a legislativní přepisy ukládají (plán péče, lesní hospodářský plán, lesní zákon). Z pověření Dr. Motejla řešila můj podnět jeho náměstkyně RNDr. Jitka Seitlová, která jej svým dopisem 14. dubna 2010, sp.zn.1609/ 2010/VOP/EV odmítla s odůvodněním, že veřejný ochránce práv nemůže ve věci hospodaření v Národním parku Šumava účinně zasáhnout, že nemůže rozhodovat, které odborné názory jsou správné, a že nedisponuje ani potřebným odborným aparátem. Před 9 lety jsem doprovázel Dr. Seitlovou ještě jako senátorku Šumavou.

Navštívili jsme klenot Šumavy – Plešné jezero, které tehdy bylo ještě obklopeno krásnými zelenými lesy a kde kalamita začínala. V důsledku nečinnosti a bezzásahovosti všech uvedených úřadů i Úřadu veřejného ochránce práv uhynulo v letech 2010 a 2011 na 2000 ha šumavského lesa, takže dnes je již čtvrtina lesů v Národním parku suchá. Trpí tím příroda,ovzduší ,voda, klima i obyvatelstvo a ztratili jsme desítky miliard korun. Všechny zelené stromy u Plešného jezera kůrovec již zahubil. Nyní však po dvou letech právě Úřad veřejného ochránce práv na návrh jiných osob a jiných organizací zaujímá ve vyjádření odlišné stanovisko, které je vyřizováno stejnou osobou. K působení nynějšího vedení Národního parku, které se snaží kalamitu zastavit, zaujímá kritické stanovisko. Nynější a v mediích mnohokrát zdůrazňovaná kritika ukazuje, že Úřad veřejného ochránce práv není nestranný ani objektivní. Vzniklými a doloženými škodami na přírodě a ekonomice se nezabývá.

Ing. Ivo Vicena, CSc.

soudní znalec a specialista na ochranu lesa

České Budějovice dne 8. března 2012

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist