Jsou biopaliva jen drahým omylem?

Uveřejněno dne 27 dubna 2012 000 13:16

actanonverbaPraha, 19. 4. 2012 – V posledních letech byla zpochybněna celá řada předpokladů, které stály u zrodu koncepce biopaliv. Množí se hlasy, že biopaliva mnohem více škodí, než prospívají. Přesto není koncept biopaliv opouštěn nebo revidován. Naopak do roku 2020 je plánováno jeho objem zdvojnásobit. Obecně prospěšná organizace Acta non verba (ANV) si myslí, že státní orgány nereflektují novou situaci. Proto vyzvala vládu, aby se problémem začala vážně zabývat.


Cílem ANV je přimět vládu, aby nechala zpracovat studii, která vyhodnotí přínos biopaliv. Prokáže-li se, že biopaliva jsou jen nesmyslným plýtváním, chce přimět stát, aby toto plýtvání zastavil. Podle ANV je zpochybněna hned základní hypotéza, která tvrdí, že globální oteplování je důsledkem produkce CO2.

Evropská unie si v roce 2003 stanovila, že v roce 2020 budou automobilová paliva obsahovat 10 % biosložky. Deklarovanými důvody pro toto opatření bylo snížení dovozu ropy do EU, tvorba nových pracovních míst a snížení emisí CO2. Je velmi pravděpodobné, že žádného z těchto cílů dosaženo nebylo a ani nikdy nebude. Zdá se, že dovoz ropy neklesá, nová pracovní místa vytvořena nebyla a konečně, při produkci biopaliv nejspíš vzniká ještě více CO2, než kdyby se používala nafta a benzín.

I u nás mají výrobci paliv od roku 2007 povinnost tyto složky přimíchávat. Od 1. 6. 2010 je tento podíl zákonem stanoven na 4,1 % pro benzín a 6,0 %  pro naftu. Je nanejvýš pravděpodobné, že biopaliva jen zbytečně zvyšují cenu pohonných hmot. Benzín je díky nim dražší asi o 40 haléřů a nafta dokonce o 60 haléřů na litr. Průměrný motorista tak každoročně na údajnou záchranu ledních medvědů povinně vydá až 600 korun. Ročně přijdou biopaliva motoristy na téměř 4 miliardry korun. A pokud se nic nestane, bude ještě hůř. V roce 2020 by nás měla biopaliva stát přibližně dvakrát tolik, protože podle EU budou muset automobilová paliva v roce 2020 obsahovat 10 % biosložky.

ANV vyzvala dopisem předsedu vlády Nečase(1), ministra průmyslu a obchodu Kubu a ministra životního prostředí Chalupu, aby Vláda ČR nechala vypracovat komplexní studii na téma užitečnost biopaliv. ANV společně s týmem spolupracovníků formulovala otázky, na které by veřejnost měla znát odpovědi. Ředitel obecně prospěšné organizace Acta non verba, Vojtěch Razima, dodává: Životní prostředí je totéž co prostředí k životu. Je třeba se do omrzení ptát, kolika lidem na světě a především v České republice biopaliva prospěla. Jak se zlepšil jejich a náš každodenní život. A kolika lidem naopak biopaliva uškodila. Zatím to vypadá, že biopaliva ve světě způsobila velké zdražení potravin a škodí i 6ti milionům motoristů v ČR. S jistotou prospívá jen Andrejovi Babišovi, který je vyrábí. S kverulantskou vytrvalostí je třeba trvat na doložení skutečných důsledků a nákladů zavedení biopaliv a požadovat tomu odpovídající reakci. Je třeba vyhodnotit pětileté povinné přimíchávání biopaliv v ČR a ukáže-li se jako nesmyslné, pak je třeba tento koncept opustit.“

Ing. Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s.
mobil: 602 547 235
e-mail: vojtech.razima@kverulnat.org

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist