Příliš drahá podpora obnovitelných zdrojů

Uveřejněno dne 24 července 2012 v 16:22

zdrojEnergetický regulační úřad opakovaně navrhuje zastavit finanční podporu pro nové obnovitelné zdroje od roku 2014. Je zcela bez pochyb, že zrušením podpory obnovitelných zdrojů v příštích letech se uleví ekonomice, spotřebitelům a ušetří se stovky miliard korun.

Pro splnění cíle je však nezbytná změna zákonodárci totálně zpackané legislativy. Stávající podpora obnovitelných zdrojů je za hranicí ekonomických možností České republiky. Obnovitelné zdroje jako ekonomicky neúnosné kritizuje také prezident republiky V.Klaus. Přesto však nedávno Poslanecká sněmovna parlamentu opětovně přehlasovala veto prezidenta republiky k novele zákona o podporovaných zdrojích energie.

Nad podnětnými připomínkami se ani nezamysleli a zřejmě si neuvědomili na jak mediálně vratké straně stojí. Nepovšimli si ani zvyšujících cen energií, především elektřiny, snižujících konkurenceschopnost průmyslu a životní úroveň občanů připlácejících ve fakturách již dnes za jednu megawatthodinu přes 420 korun. Bez vládních dotací, které rozhodně zde nebudou dlouho, by občané platili až 625 korun za megawatthodinu. Vzhledem k tomu, že v rámci úsporných opatření hodlá vláda v příštím roce snížit podporu ke snížení cen o asi 2 miliardy, nemusí být devastující hranice 600 korun nevěrohodná. .

Podle posledních propočtů Energetického regulačního úřadu se v roce 2013 malým podnikatelům elektřina zdraží asi o 4,3 procenta a ceny pro velkoodběratele vzrostou o šest až osm procent. Ceny se budou lišit podle regionu. Hlavní vliv na zdražení má loňský prudký rozvoj fotovoltaických elektráren, růst výroby z bioplynových stanic a zdrojů spalujících biomasu.

Tak zvané obnovitelné zdroje nejsou bez dotací životaschopné. Do roku 2020 budeme muset prakticky zbytečně na jejich podporu vynaložit kolem 45 miliard korun. Je to vůbec reálné? K tomu připomínám, že v případě prohraných arbitráží k následně sníženým podporám u převážně „rozhněvaných“ zahraničních investorů fotovoltaiky, se mohou ceny elektřiny opět rapidně zvýšit. Ekonomická podpora všech i diskutabilních zdrojů dosáhla neúnosně vysokého stupně. Nepřináší státu úspory a úměrnou výrobu potřebné energie, ale pouze nové náklady pro veřejné rozpočty a zvyšování cen energií. Právě neustále zvyšování cen elektřiny, plynu, vedle nárůstu cen vody, odvozu odpadu a dalších komodit značně zajímá v současných úsporných opatřeních občany. Od podpory tak zvaných obnovitelných zdrojů začíná řada států, přes neustálou zaslepenost zelených v orgánech Evropské unie ustupovat.

Neměla by se proto vláda a zákonodárci vážně zamyslet, jak ve zpackaném zákoně na podporu těchto zatím ekonomicky i ekologicky nevýhodných zdrojů, vedle občanů a podnikatelů, i pro státní rozpočet alespoň dočasně dotace v uvozovkách legislativně zastavit.?

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist