Přepisování historie teplot 20. století

Uveřejněno dne 5 září 2012 000 15:10

kremlikPokaždé když klimatologové vyprávějí příběh teplot minulého století, říkají něco jiného.

Klimatologové provedli novou analýzu: „Jsme znepokojeni. Podle nové analýzy se ukázalo, že jsme oteplování podcenili – je to horší než jsme mysleli.“ Kolikrát už jsme tento scénář viděli? Stará data se ochladí, nová data se oteplí, třeba jen o zlomeček stupně. Jako by se klimatologové starali více o novinové titulky než o vědeckou přesnost.

HADCRUT4
Tým alarmistů nechvalně proslavený aférou Climategate se opět činil. Klimatologický ústav CRU z Anglie v roce 2012 vydal novou verzi svého grafu CRUTEM. Znovu se potvrdilo to z čeho byli klimatologové podezřívání. Cíleně přidali do dat jiné stanice z „teplejších regionů“, aby dosáhli předem zvoleného výsledku.  Dělá to dojem, jako kdyby bylo cílem  vygumovat ochlazení po roce 1998 a docílit, aby to z grafů vypadalo, že i po roce 1998 či 2003 se oteplovalo.

GRAF 1: Srovnání HadCRUT3 modře a HadCRUT 4 červeně. CRUTEM jsou jen pevniny. HadCRUT je kombinace teplot pevnin a teplot moří. Světové teploty.
http://www.skepticalscience.com/print.php?n=1452

Autoři se netají, že se opičí po svých amerických kolezích. Roky po 2000 oteplili tím, že schválně přidali více dat z Arktidy. Což je asi jediná část planety, kde se po roce 1998 oteplilo. Politická účelovost z toho čiší na sto honů.
Není to poprvé, co přepisují historii. Climate Research Unit se pustila  do vytváření grafů globálních teplot počátkem 80. let. V PPT prezentaci s vtipným názvem „A secret history of the observed surface temperature records“   (PPT, Boulder 2009) jejich šéf Phil Jones uvádí srovnání jednotlivých verzí těchto grafů. Je to vzácnost, jaká se na internetu těžko najde. Je tu vidět, jak postupně ochlazovali údaje před rokem 1950.

GRAF 2: Takhle se měnil příběh, který vyprávějí v CRU v Anglii. Černě původní verze. Období před 1950 postupně ochladili. Severní polokoule.

GRAF 3: A takhle teplotu severní polokoule postupně před rokem 1950 ochladil šéf klimatologů Goddardova ústavu NASA pan James Hansen. Černě původní data z článku„The Climate Impact of Increasing Carbon dioxide“ (1981). Červeně dnešní data. Minulost se ochladí, aby současnost ve srovnání s tím vypadala teplejší.

Steve McIntyre. Hansen then and now (Climateaudit.org 23.Feb 2007) (McIntyre se snažil pečlivě vyřešit otázku srovnávacího období, tzv. nulové hladiny, což je oříšek, protože v původním Hansenově článku není žádné referenční období uvedeno)

TEPLOTY  VE SPOJENÝCH STÁTECH

Spojené státy mají nejvyspělejší a nejhustší síť meteorologických stanic na světě. Pokud i tady jsou problémy, jak jsou na tom asi s kvalitou měření v Africe?

Nejprve se zjistilo, že oborníci omylem od roku 2000 používali pro USA několik let nekorigovaná (nehomogenizovaná), tedy teplejší data. Kontaminovaná tepelnými městskými ostrovy atd. Říká se tomu „Hansen Y2K Error“.

Když to klimaskeptik Steve McIntyre z Climateaudit.org odhalil, šéf klimatologů Hansen se neomluvil, ale vztekle láteřil.

A pak se navíc přišlo na to, že každý rok klimatologové mění teploty USA roků dávno minulých. Říkají tomu „reanalýza“. Původně v USA nejteplejší byl rok 1934 a rok 1998 byl trochu chladnější. Pak pořadí obrátili. Pak to vrátili po kritice zpátky. Pak ale znovu povýšili rok 1998 do pozice toho nejteplejšího.

Je to jako by v každém vydání učebnice dějepisu byly události líčené jinak. Kdykoli byste četli dějiny druhé světové, nikdy byste nevěděli, jak to skončí.

GRAF 4: Teploty USA dle GISS. Modře původní verze. Červeně ohřátá verze. Podrobnosti zde.

JAK VYMAZAT 30 LET OCHLAZOVÁNÍ

Zajímavé také je, že současné grafy už neukazují velké ochlazení 40-70.let, které klimatologové v 70.letech pokládali za realitu.

V časopise National Geographic z listopadu 1976 byl otištěn článek Samuela W Mathewse „What is happening to our climate“, který uvádí graf teplot, dle kterého se od roku 1940 do roku 1976 ochladilo o půl stupně Celsia. Podle toho v 70.letech bylo stejně chladno jako v letech 1900 – 1920. Dnešní grafy už ale nic takového neukazují. Historické záznamy byly změněny.

Až do roku 1960 je onen Mathewsův graf převzat z:
M.I.Budyko. The effect of solar radiation variations on the climate of the Earth. Tellus XXI (1969), 5

V boxu na str. 581 tento článek cituje i stanovisko U.S. National Science Board ze zprávy „Science And The Challenges Ahead” 1974: „Během posledních 20 až 30 let světové teploty klesaly, zprvu nepravidelně, avšak v posledním desetiletí ostřeji.“ V dnešních grafech jako GISSTEMP ale žádné „ostřejší“ ochlazování v 70.letech vidět není.

V 70. letech jednoznačně klimatologové měli v rukou jiná data a jiné grafy než máme dnes. O tom nemůže být sporu.

GRAF 5: Teplota severní polokoule dle National Geographic 1975

http://revolution2.us/content/docs/global_cooling/index.html (celé číslo online)
http://revolution2.us/content/docs/global_cooling/614-615.html

Graf z NCAR (National Center for Atmospheric Research) otištěný v časopise Newsweek v roce 1975 ukazuje totéž co National Geographic. Kolem roku 1970 teploty klesly na úroveň z let 1900 – 1920.

GRAF 6: Vývoj teplot dle Newsweeku 1975

Peter Gwynne. „The Cooling World“. Newsweek Magazine” April 28th 1975.

Z tehdejší doby pochází mediální panika kolem globálního ochlazování. Do té se zapojili i někteří přední vědci. Například zakladatel ústavu CRU v Anglii, Hubert Lamb (zdroj).
Climate Expert: Ice Age Coming. (Desert News of Salt Lake City – the edition of 8th September 1972)

Závěr
Nic z toho nemění fakt, že se od 19. století globálně oteplilo. To vidíme i na starých fotografiích alpských ledovců, že dnes jsou jinde. Ale přesnost těchto měření není nic moc. Historie vývoje teplot není nic pevného a daného. Nejsou to naměřená data. Jsou to naměřená data plus spousta statistických úprav a nikdo neumí říci, co z toho je blíže pravdě. Jde o pružný příběh, který při každém vyprávění zní trochu jinak. Jako rybářské historky.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

TOPlist