Podle průzkumů jsou klimaskeptici vzdělanější

Uveřejněno dne 24 září 2012 000 12:44

kremlikKe klimatickému alarmismu tíhnou levicově smýšlející lidé s nižším vzděláním. I řada skeptiků bývali věřící. Dokud si nezjistili fakta. Čím více toho totiž znáte, začnete si všímat děr a slabých míst v oficiálních dogmatech.

(Foto: Předseda Světové federace vědců, Antonio Zichichi. Klimaskeptik)

V článku „Jak se stát českým klimaskeptikem“ (únor 2007) a později v aktualizované verzi z roku 2011 klimatolog Metelka z ČHMÚ radil, co dělat, když se člověk chce stát známým klimaskeptikem. Prý stačí být negramotný.

„Zásadně ale nečtěte odbornou klimatologickou literaturu a už vůbec se nesnažte porozumět tomu, co je tam psáno… Nikdy se nenechte zatáhnout do toho, čemu někteří říkají odborná diskuse.“

Pan Metelka říká, že „budete-li se držet těchto pravidel, můžete se i Vy stát jedním ze slavných českých klimaskeptiků.“

Podobný názor projevil jednou i pan Hollan, mluvčí ústavu CzechGlobe, v interview pro Ekolist. Co prý mu vadí na klimaskepticích? Prý to, že – podle jeho mínění – nic nečtou a nevzdělávají se.

Názor, že klimaskepticismus je projevem negramotnosti, je pro alarmisty samozřejmě lákavý. Má jen tu drobnou vadu, není to pravda. Nedávná studie Kahana a kol. ukázala, že obecné vědecké znalosti klimaskeptiků jsou vyšší než znalosti alarmistů. Čím vyšší vzdělanost, tím menší obavy z klimatických změn.

As respondents’ science-literacy scores increased, concern with climate change decreased (r=−0.05, P=0.05).

Pruzkum.jpg

Dan M.Kahan et al. The polarizing impact of science literacy and numeracy on perceived climate change risks (Nature Climate Change 2012)

Co tedy z člověka dělá klimatického alarmistu? Znalosti to nejsou. Podle průzkumu ke klimatickému alarmismu tíhnou levicově smýšlející lidé (egalitarian communitarian) s nižším vzděláním.

To vlastně sedí i na některé badatele, kteří žijí z dotací na výzkum nějaké pitomosti, kterou by normálně nikdo nefinancoval. Představa menšího přerozdělování je musí děsit.

K obdobným závěrům o nízkých znalostech alarmistů dospěli i jiní badatelé. V létě 2010 proběhl průzkum na cca 2000 dospělých respondentech z USA.  (viz)

Leiserowitz, A & Smith N. „Knowledge of Climate Change Across Global Warming’s Six Americas“. Yale University 2010 http://www.environment.yale.edu/climate/files/Knowledge_Across_Six_Americas.pdf

Environmentální žurnalista Andy Revkin v New York Times v článku  „Climate, Communication and the ‘Nerd Loop’„( NYT 14.dubna 2011) informoval o této studii takto: „Poslední odkaz je zvláště důležitý, protože ukazuje mimo jiné, že lidé, kteří odmítají ideu lidmi zaviněného globálního oteplování mají zpravidla přesnější přehled o vědeckých základech než lidé, kteří jsou klimatem znepokojeni.“

Revkin ale záhy tuto „nepříjemnou pravdu“ z článku vymazal.

Anthony Watts: Another inconvenient web posting disappeared. WUWT 18.dubna 2011

Studie konkrétně zdokumentovala, že mezi alarmisty jsou rozšířené některé prapodivné představy:

Ozonová díra: 63% Vyděšených (Alarmed) a 49% Znepokojených (Concerned) věří, že ozónová díra přispívá ke globálnímu oteplování. Tomuto nesmyslu věří jen 6% Pochybovačů (Doubtful) a 7% Odmítačů (Dismissive). /strana 3 studie/.

Jaderné elektrárny: 45% Vyděšených (Alarmed) věří, že jaderné elektrárny přispívají ke globálnímu oteplování. Věří tomu také 31% Znepokojených (Concerned), ale jen 3% Odmítačů (Dismissive) a 4% Pochybovačů (Doubtful). /strana 32 studie/. Jaderné elektrárny samozřejmě nemají žádné emise skleníkových plynů, tedy k oteplování nepřispívají.

Čím menší znalosti historické klimatologie máte, tím větší je pravděpodobnost, že se stanete alarmistou. Prostý smrtelník netuší, jaké bylo počasí před padesáti či třemi sty lety, nezná staré kroniky. A tak si myslí, že tak poblázněné počasí jako dnes nikdy nebylo.

Velice poučné jsou Goddardovy stránky: http://stevengoddard.wordpress.com/bad-weather/

Jasným důkazem neznalosti historické klimatologie jsou články, kde alarmisté tvrdí, že klima se prý UŽ mění, klimatická změna se prý UŽ UŽ blíží, UŽ vidíme první známky změny. (already happening, already occurring). Z toho vyplývá, že podle jejich představ se dříve klima neměnilo, až teprve nyní změna začne.

Vzdělaní lidé (tj. klimaskeptici) ale vědí, že klimatická změna se nemůže blížit. Protože tu s námi je, byla a bude – odjakživa. Je to jako psát, že planeta se už už začíná otáčet kolem své osy.

Někteří méně vzdělaní lidé jsou znepokojeni, když slyší, že za sto let roztál ledovec nebo se oteplilo klima na vinicích a mrkají na vás: „To jste netušili, co? Tak už přiznáváte, že klima se mění?“ Jsou úplně mimo. Neznají historii a nevědí, že ledovce tají a pak zase přibývají celé dějiny a je to normální. A nechápou, že debata je úplně o něčem jiném.

Alarmisté dokonce nechápou ani své skleníkové plyny. Hlavní publikace hlavního popularizátora alarmismu Johna Cooka „Vědecký průvodce po klimatickém skepticismu“ (viz) na desítkách stránek zbytečně dokazuje, že skleníkový efekt zesílil. A myslí, že to je otisk prstů člověka! Nechápe, že to nic o vině lidí nedokazuje. Skleníkový efekt může růst i z přírodních příčin, ostatně hlavní skleníkový plyn je vodní pára a ne (lidmi přidávaný) CO2.

Alarmisté zpravidla nemají ani základní přehled o tom, jaké mají názory jejich oponenti. Domnívají se mylně, že klimaskeptici popírají, že se oteplilo nebo že popírají změny klimatu. Touto neznalostí trpí i pan Metelka z ČHMÚ, který skeptiky označuje ve svých textech za popírače a denialisty. Když si tihle lidé nedovedou zjistit, ani co jsou teze jejich protivníků, jaké asi mohou mít znalosti o klimatu? Je to asi jako by „expert“ na náboženství tvrdil, že Mohamed hlásal víru v boha moří Poseidona.

Na klimaskeptických webech zpravidla najdete přesnější, odbornější a podrobnější informace o změnách klimatu. Můžete například porovnat informačně hubenou sekci webu ČHMÚ „Změna klimatu – základní informace“ s klimaskeptickým vzdělávacím portálem www.klimaskeptik.cz

Ono je pochopitelné, že když něčemu věřím, moc se v tom nešťourám a beru, co mi řeknou. Naopak mám-li pochybnosti, rozebírám každou věc do detailu a hledám, kde je zakopaný pes.

Dá se také snadno dokázat, že alarmisté mají horší znalost odborné literatury. Rádi se ohánějí studií Naomi Oreskes, která tvrdila, že žádná vědecká literatura podporující klimaskeptické názory, neexistuje.  Neznalost do nebe volající. Ve skutečnosti přehled vědecké literatury uvádějící argumenty pro přirozený charakter změn klimatu je dost dlouhý:

Anthony Watts. 450 Peer Reviewed Papers Supporting Skepticism of AGW-Caused Global Warming. SPPI 16 November 2009

900+ Peer-Reviewed Papers Supporting Skeptic Arguments Against ACC/AGW Alarm (PopularTechnology.net 13.duben 2011)

www.co2science.org a další

Nízkou znalost odborné literatury má i alarmistický panel OSN (tzv. IPCC). Je to vidět z toho, že klíčovou vědeckou literaturu ve svých zprávách zapomínají uvést.  Předpokládejme na okamžik optimisticky, že to není cílená politická cenzura, ale jen jejich nevzdělanost a hloupost.

To, co IPCC nezná, to pak museli kvalitnější vědci nezávisle dopracovat mimo ve zprávě NIPCC „Climate Change Reconsidered“.

Climate Change Reconsidered. 2009 Report of the Nongovernmental International Panel on Climate Change. Červen 2009

IGNORANCE.jpg

NEVĚDOMOST JE SÍLA

Nevědomost je síla, to psal už Orwell. Jestliže se alarmismus opírá o neznalost, právě v tom tkví jeho úspěch. V každém oboru platí, že lidí, kteří o tom nevědí nic, je v populaci více než těch, kdo tomu rozumí. Kolik procent Čechů umí latinsky? Kolik z nich ovládá kvantovou fyziku?

Většina lidí, kteří vyučují o změnách klimatu, netuší, jaké slabiny oficiální teorie má. Učitel se jen řídí tím, co mu napovídaly výukové materiály – zpravidla druhořadý literární odpad (Už jsem o tom psal zde a zde). Vymývají dětem mozek, ale většinou to nejsou zlí lidé, nevědí, že dělají něco špatně. Máme se na ně zlobit? Spousta dnešních klimaskeptiků na tom kdysi byla stejně. Také věřili.

Dokud si nezjistili fakta.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist