Válka proti lidstvu a vznik globální ekologické civilizace

Uveřejněno dne 23 října 2012 000 15:51

valka„Stali jsme se pohromou pro nás samotné a pro Zemi… Do té doby, dokud se Homo sapiens nerozhodne připojit se znovu k přírodě, mohou někteří z nás pouze doufat, že se brzy objeví ten správný virus“. – David M. Graber, Los Angeles Times, 22.října 1989

Svoboda, pravda, právo, demokracie, kapitalismus svobodného trhu, zákonné normy, národní suverenita a světy rozličných civilizací, proti tomu všemu je nyní veden útok. Nicméně skutečným terčem je lidstvo. Útok je veden proti lidstvu.

Oligarchičtí globalisté, eugenici a fašisté, spolu s totalitními vůdci radikálního environmentalismu, islámského fundamentalismu a sionismu, jsou naprosto odhodláni vyhladit většinu lidstva prostřednictvím válek, nemocí, prostřednictvím ekonomického kolapsu a pomocí dalších prostředků.

Utvářejí nyní rovněž autoritářskou globální vládu, jejímž základem se stalo nové náboženství, v jehož rámci nemá člověk žádnou hodnotu a na Zemi je nahlíženo s posvátnou zbožností.

Tito choří proponenti depopulace lidstva a globální genocidy hovoří o svých názorech a cílech překvapivě nahlas a otevřeně. Robert J. Smith, badatel z Institutu kompetitivního podnikatelství, objasnil tento zvrácený postoj ve svém proslovu, jenž byl nazván: Projekt Pleistocene Park – odstranění civilizace ze Severní Ameriky. V tomto proslovu Smith prohlásil:

„V této době téměř všechny radikální environmentální skupiny podporují nulový, nebo vlastně negativní populační růst. Nyní je nás 6 miliard. Vedoucí těchto environmentálních hnutí se pravděpodobně shodnou na tom, že populace na planetě by měla být redukována na úroveň dvou, či jedné miliardy. Ti, kteří tvoří tvrdé jádro tohoto hnutí se dokonce domnívají, že pokud má být planeta funkční v ekologickém, či v jakémkoli jiném smyslu, nemělo by na ní žít víc, než několik set milionů lidí. Mnoho velmi vlivných lidí hovoří o tom, že je nezbytné, aby vláda konečně přišla s povoleními pro plození dětí. Tito lidé o těchto plánech napsali do časopisů, které běžní lidé nečtou. V těchto článcích se zmiňují o rodinách ve Spojených státech s jedním, maximálně s dvěma dětmi.“

Pokud se domníváte, že politika jednoho dítěte nemůže být v Americe nikdy zavedena, protože režim ve Washingtonu není tak radikální a extrémní, pak jste asi ještě neslyšeli o politických převýchovných táborech, které vojensko-průmyslový komplex chystá po celých Spojených státech. Tyto vězeňské tábory jsou součástí většího programu politické transformace a sociální reorganizace.

Ve svém článku „Ekofašisté požadují vytvoření vězeňských měst“, objasňuje Paul Joseph Watson politické a ekologické vize radikálních environmentalistů a jejich fašistických, oligarchických bosů:

„Lidé, kteří se budou bránit tomu, aby stát kontroloval každý aspekt jejich života, budou nuceni žít ve zchátralých ghettech. Zbytek populace bude pod přísnou kontrolou high-tech vězeňských měst – toto je budoucnost, s níž počítají ekofašisté, kteří využívají zinscenovaného podvodu globálního oteplování, aby se mohli otevřeně chvástat svým plánem úplného zotročení lidstva“.

Pokud se budete bránit vůči jejich totalitní ekofašistické agendě, zastřelí vás a vaše tělo vhodí do masového hrobu. Tak je to jednoduché. Obětem bude dána nálepka „domácí terorista“ a stát, jenž se prohlásí bohem, přijde s tisíci důvody pro to, aby ospravedlnil tyto útoky destrukce a tyranie.

Jak jsem již napsal v jednom z minulých článků, „holokaust pravdy, způsobený vládními gangstery, vede vždy k holokaustu lidských bytostí“. Je to pouze technická záležitost. Jakmile společnost akceptuje velké lži, jako je oficiální verze o 9/11 a globální oteplování, jde to s ní od tohoto okamžiku z kopce.

Další velkou lží je to, že íránský šáh byl loutkou Západu a nelítostným tyranem, jenž byl svržen lidovým povstáním Íránců. Zkoumání dějin jasně prokázalo, že pokrytečtí vůdci Ameriky a Anglie usilovali společnými silami o to, aby došlo k odstranění šáha, snažili se pošpinit jeho pověst v západním tisku, zastrašovali v zákulisí íránskou armádu a poté dosadili k moci Ajatolláha Chomejního. Jak vyplývá ze článku: En Epic Deception: America‘s Overthrow of The Shah and the Secret Quest For A One World Government (Impozantní podvod: svržení šáha Amerikou a tajné hledání jedné světové vlády ), nebyl Mohammed Reza Pahlavi ničí loutkou.

Pokud dáme všechny tyto velké lži dohromady do jedné velké skládačky velkých lží a rozložíme je na stole pravdy, objeví se před námi zneklidňující a ďábelský obraz. Jak Západ, tak Východ byl podveden a je manipulován do třetí světové války.

Radikální politické školy jak na Západě, tak na Východě si přejí, aby Amerika a Izrael zaútočily na Írán a iniciovaly tak globální apokalyptickou válku, v níž nebudou platit žádné hranice, ani žádná pravidla, která by omezovala jednání soupeřících sil.

Jak se nazývají tato totalitní politická hnutí, která dychtí po válce, terorismu a destrukci? Ekofašismus, islámský fundamentalismus, sionismus, neokonzervatismus a internacionalismus/globalismus. Realisté a „konspirační teoretici“ byli v rámci tohoto bizarního kosmického dramatu odstrčeni na stranu.

Všechna totalitní politická hnutí, která obdivují válku, spolu vycházejí dobře, protože jsou ve vzájemném souladu v mnoha věcech. Fašističtí environmentalisté na Západě a muslimští fundamentalisté sdílejí společnou nenávist vůči industriální civilizaci, vůči demokracii, vůči dialogu, vůči ekonomickému rozvoji, vůči svobodě tisku, jakož i vůči základním hodnotám Západu, jako je individualismus a materialismus.

Proto není náhoda, že se tyto nadnárodní politické sekty snaží společnými silami zničit západní civilizaci. Byli to přece vůdci oligarchických globalistů z Římského klubu a z Bilderberg group, kteří sponzorovali islámský fundamentalismus v Íránu a po celém Středním východě v 70. letech, jenž vedl k Íránské revoluci v roce 1979.

Radikální vůdci hnutí islámského fundamentalismu a západního environmentalismu jsou démoničtí, fanatičtí, záludní a patologičtí jedinci trpící bludy, kteří jsou připraveni pro své cíle obětovat miliony lidí. Uctívají masovou vraždu. Vůdci neokonzervativního a sionistického hnutí jsou stejní. Všichni vystupují proti racionalitě, proti dialogu, proti pravdě, proti míru, proti opozici, proti svobodě, proti lidským právům a proti demokracii.

Všechna tato čtyři ideologická hnutí jsou ve spirituálním příbuzenském vztahu vůči totalitním politickým systémům 20. století, sdílejí s těmito systémy mnoho společných věcí, včetně pohrdání lidmi a včetně spoléhání se na státní teror a na mytologickou propagandu proto, aby se udržely u moci. Sdílejí s těmito hnutími rovněž sklon k mesianismu a cílevědomou oddanost válce a destrukci.

Totalitní vůdci těchto, navzájem si podobných politických hnutí na Západě, v Izraeli, v Íránu a na Středním východě, považují sami sebe pravděpodobně za psychospirituální lékaře lidstva. Jak jinak by bylo možné ospravedlnit vyhlazení čtyř miliard lidí, jak požadují radikální environmentalisté? Tito lidé věří, že člověk je pro přírodu morem a nabízejí jeho smrt jako léčbu.

Jakým způsobem lze vzdorovat těmto zločinným maniakům, kteří mají plně pod kontrolou sdělovací prostředky, banky, korporace, politické strany, akademické instituce, zdravotnický establishment, tajné služby, ty nejmocnější armády, jakož i svět zábavy?

Lidstvo se nalézá ve spirituální obležení.

Masoví vrazi, kteří jsou u moci, usilují o zničení člověka takovým způsobem, že jej nejprve zadusí prostřednicvím kontroly mysli. Ale kyslík pravdy se stále dostává do velkého množství mozků všude po světě. Globální hnutí za pravdu o 9/11 roste každým dnem. Vždy existuje důvod pro naději. Možná, že globální politické probuzení dokáže porazit globální konspiraci zla, která usiluje o to, aby snížila člověka na úroveň hmyzu a poté jej vyhladila.

Nebyli jsme stvořeni proto, abychom byli bezmocní a podřizovali se zlu. Naším úkolem je zlu odolávat a zlo odhalovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist