Spíš nedorozumění

Uveřejněno dne 2 ledna 2013 000 10:51

kremlikČeský klimatolog souhlasí s dopisem klimaskeptiků do OSN?

Těch několik bodů, kde Radim Tolasz vyjádřil nesouhlas, pramení spíše z nedorozumění. Vida. Že by ti hrozní „popírači“ neměli nakonec tak docela nerozumné názory? Že by snad nedejbože měli v něčem pravdu?

GRAF 1: Světové teploty 1997-2004 Global warming stopped 16 years ago, reveals Met Office report quietly released… and here is the chart to prove it (DailyMail 13.října 2012) V grafu HadCRUT4 někdo může spočítat jakýsi trend, ten je ale menší než uznávaná chyba měření, tedy neprůkazný. Předchozí verze HadCRUT3 ukazovala ještě chladnější výsledek. A satelitní data jako RSS ukazují dokonce trend ochlazování, jak píše fyzik Luboš Motl zde. Nelze prokázat, že se za posledních 15 let oteplilo. Nelze vyloučit, že se najednou zase začne oteplovat. Nebo ochlazovat.

============

Někoho to asi překvapí, ale pochválím teď jednoho českého klimatologa. Pana Radima Tolasze. V článku „Otevřený dopis generálnímu tajemníkovi OSN“ informoval na svém blogu veřejnost o dopise (EN), kde klimaskeptici protestují proti nákladné klimatické politice OSN. To je dobře, o takových věcech by měli informovat klimatologové, ne jen blogeři. Děkuji, že RT dopis přeložil za mne. Neměl jsem zrovna čas.

RT píše, že s řadou názorů skeptiků souhlasí. Hádám, že ho hlavně pobouřilo nevědecké tvrzení šéfa OSN, že za hurikán Sandy mohou lidé. Což jsem vyvracel i já v článku v Lidových novinách.

Pouze od některých výroků klimaskeptiků se pan Tolasz distancoval. Jak to ale čtu, jde spíše o nedorozumění než o skutečný nesouhlas. Věřím, že po dovysvětlení by RT mohl souhlasit i s těmi výroky, ke kterým vyjádřil výhradu.

Dopis: Globální oteplování, které neexistuje, nemůže být příčinou extrémního počasí v posledních letech.“

Tolasz: V této větě autoři textu pozapomněli, že globální klima se za poslední desítky let oteplilo a nachází se teď na „vyšší teplotní úrovni“ než dříve. To, že se už 16 let „dále neotepluje“ na tomto stavu nic nemění.

Kremlík: Tyto výroky nejsou v žádném rozporu. Dá se to i obrátit. To, že je tepleji než před sto lety nic nemění na faktu, že se nedá dokázat, že by se za posledních 16 let oteplilo. Je také potěšující, že pan Tolasz se signatáři souhlasí v tom, že podle zprávy IPCC o extrémech počasí (SREX 2012, kapitola 4.5.3.3) nebyl v trendech škod při přírodních katastrofách prokázán signál klimatických změn (absence of trends in impacts attributable to natural or anthropogenic climate).

Dopis: „Hypotéza, že antropogenní emise CO2 zapříčinily, nebo zapříčiní, nebezpečné oteplení, není dokázána.“

Tolasz: Tato hypotéza je dokázána jednoznačně fyzikou atmosféry. Není jasný a dokázaný jen podíl těchto antropogenních emisí na celkovém kolísání a variabilitě klimatu – 10%? 50%? 90%? Nebo dokonce 130% a bez antropogenních emisí bychom žili v ochlazujícím se klimatu? Ale samotná hypotéza o vlivu skleníkových plynů (i těch antropogenních) je hypotézou dokázanou.

Kremlík: Tyto výroky nejsou v žádném rozporu. Tady pan Tolasz jen nepozorně četl. Autoři neodmítají, že by CO2 způsobil „nějaké“ oteplení. Protože to je opravdu fyzikálně podložené. Jen odmítají, že by způsobil „nebezpečné“ oteplení. Což je opravdu nedokázané. Citlivost klimatu vůči CO2 IPCC dle vlastního přiznání nezná.

V diskusi pod článkem Tolaszův kolega pan Metelka z ČHMÚ přiznal velice skromně, že klimatologové nemají důkaz, že za většinu oteplení posledních 50 let mohou lidé. Proto mluví jen o pravděpodobnosti, že se to nedá vyloučit. „Kdyby existoval jednoznačný důkaz, bylo by tam to pravděpodobnostní tvrzení?“ píše LM. To mohu podepsat. A protože není důkaz, skeptici říkají, že nevidí důkaz.
Dopis: „Důkladné analýzy objektivně napozorovaných dat nepodporují projekce budoucího oteplování předkládané počítačovými modely, připravenými k přehánění oteplování a jeho projevů.“

Tolasz: To je na samostatný rozbor, ale hodně mi vadí, když někdo klimatologům podsouvá záměr „připravit model tak, aby přeháněl“ nebo stavět stanice tak, aby měřily vyšší teploty apod.

Kremlík: Tady jde jen o to, že si pan Tolasz něco chybně přeložil. V textu se nepíše, že modely jsou „připravené k přehánění“. Píše se tu o modelech, u kterých nyní „bylo prokázáno“, že přehánějí. ( warming predicted by computer models now proven to exaggerate warming and its effects). Je tam „proven“ nikoli „prepared“. O záměrech v textu nic není.

Dopis: „15 let a více bez statisticky významného oteplování znamená rozpor mezi pozorováním a předpovědí. 16 let bez oteplování nyní ukazuje, že se modely mýlily ve svých vlastních předpokladech.“

Tolasz: Osobně považuji 15 let na jakékoliv závěry o klimatu a jeho trendech za krátkou řadu. Těch 15 let ve zprávě NOAA vzniklo jako odhad na základě vnitřní klimatické variability v modelech, ale není to zcela striktní hodnota. Rok sem, rok tam, zde nehraje žádnou roli.

Kremlík: Ani zde není pan Tolasz v rozporu. Autoři netvrdí nic o trendu ani netvrdí, že oteplování určitě skončilo. Píše se tam výslovně: „Zdali se oteplování atmosféry znovu rozběhne a kdy, to není známo.“(Whether, when and how atmospheric warming will resume is unknown). Autoři jen citují názor NOAA, že 15 let je dost dlouhá doba, abychom konstatovali rozpor mezi modelem a měřením. Podobný názor vyjádřil klimatolog IPCC Ben Santer (2011), podle něj stačí 17 let bez oteplování, abychom mohli prohlásit, že trend se změnil, ovšem samozřejmě tyto hranice jsou subjektivní. Klidně by to mohlo být 16 let dva měsíce a tři hodiny.

GRAF 2: O jakém rozporu mezi pozorováním mezi předpovědí a měřením to signatáři vůbec mluví? Uveďme příklad. Teploty ve Východním Pacifiku. Srovnejte předpověď modelů (nahoře) s naměřenou realitou (dole). Více o srovnání prognóz s realitou v článku „Nejúspěšnější světový prognostik klimatickým předpovědím nevěří„. Modely zkrátka nejsou dokonalé.

Dopis: „Redukce emisí CO2 nemohou dosáhnout žádného podstatného vlivu na budoucí klima.“

Tolasz: To je napsáno hodně šalamounsky. Ptal bych se autorů, jakou míru v jejich pojetí představuje slovo „podstatný“.

Kremlík: Tyto věci byly spočítány například týmem Bjorna Lomborga. Kdyby se EU celých sto let řídila nákladným programem redukce emisí známým jako 20-20-20, za sto let by se tím oteplování oddálilo maximálně o 0,05°C. Pokud se místo 2°C oteplí o 1,95°C ani si toho nikdo nevšimne. Podle toho zaplatíme jeden dolar, abychom odvrátili ekologické škody za 2 centy.

Kenny MacIver. We need to ignite an energy tech revolution,” says controversial environmentalist Bjørn Lomborg. I-cio.com 24.ledna 2011

Richard S. J. Toll. An Analysis of Mitigation as a Response to Climate Change. Copenhagen Consensus Center.

Bjorn Lomborg. Mýtus o zelené ekologické bezpečnosti (Project Syndicate, česky, 2011)

Teď když jsme si tato nedorozumění vyjasnili, nabízí se zjevná otázka. Byli by pan Tolasz a další čeští klimatologové ochotni připojit se veřejně k signatářům dopisu? Je to důležité. Protože pokud naši klimatologové zůstanou mlčet, politici si budou myslet, že kdo mlčí, souhlasí. Politici budou věřit, že jejich pokřivené názory na klima, načerpané vesměs z novin, mají podporu vědy. A budou vymýšlet další uhlíkové daně, které naloží na bedra občanů.

Co třeba český překlad výše uvedeného dopisu podepsaný českými vědci a doručený na české ministerstvo životního prostředí a zástupcům OSN? Samozřejmě, vyžadovalo by to jistou dávku osobní odvahy, to nelze zapřít.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist