Žádné oteplování a extrémní vzestup hladiny moří

Uveřejněno dne 2 května 2013 000 11:56

boure13. prosince 2012: Alec Rawls vyzradil koncept zprávy AR5 od IPCC: „Já (Alec Rawls) jsem se ve druhém kolem účastnil „expertní revize“ Konceptu AR5 (tj. příští zprávy IPCC), v Pracovní skupině 1 („Vědecká základna“) a nyní celý koncept dávám k dispozici veřejnosti.

Věřím, že vyzrazení tohoto konceptu je plně legální, když tento je daňovými poplatníky financovanou zprávu a tato zpráva je řádně ve veřejné doméně na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím, a že její poskytnutí veřejnosti je v každém případě pod ochranou zavedených právních a etických standardů, avšak není věcí společností poskytujících webový hosting tohle určovat, proto doporučuji čtenářům s opravdovým zájmem, aby si radši prosím stáhli kopie zprávy, aby se zpráva mohla dále šířit i v případě, kdyby byl tento obsah odstraněn v rámci možného zásahu proti zneužití služeb.“
PDF každé jednotlivé kapitoly jsou k dispozici na http://www.stopgreensuicide.com/

IPCC vytváří novou hodnotící zprávu každých 5 či 6 let:

První hodnotící zpráva (FAR): 1990

Druhá hodnotící zpráva (SAR): 1995

Třetí hodnotící zpráva (TAR): 2001

Čtvrtá hodnotící zpráva (AR4): 2007

Nadcházející pátá hodnotící zpráva (AR5): má vyjít v roce 2013, unikla v prosinci 2012

Projekce změn globálních teplot – propadák

Následující obrázek je z Kapitoly 1 zprávy AR5. Vybarvené proužky představují projekce teplot z každé z předchozích Hodnotících zpráv, přičemž černé puntíky ukazují pozorované teploty. Pozorované teploty jsou buď blízko dolní hranice projekcí nebo pod nimi. Podle modelů by k tomu ale mohlo dojít jen kdyby během posledního desetiletí došlo k redukci emisí CO2 – emise však nadále rostly.

gr

(Vysvětlení k tomuto obrázku AR5 uvádí: „Odhadované změny globálních a ročních průměrných teplot povrchu (v C) od roku 1990 v porovnání s pásmy odhadů projekcí z předchozích hodnocení IPCC. Hodnoty jsou nastaveny tak, aby odpovídaly průměrné pozorované hodnotě roku 1990. Změny pozorovaných globálních ročních teplot v porovnání s normálem podle let 1961-1990, se zobrazují jako černé čtverečky (NASA (aktualizováno Hansen et al., 2010; data jsou k dispozici na http://data.giss.nasa.gov/gistemp/ ); NOAA (aktualizováno Smith et al., 2008; data jsou k dispozici na http://www.ncdc.noaa.gov/cmb-faq/anomalies.html#grid ); a UK Hadley Centre (Morice et al., 2012; data jsou k dispozici na http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut4/ ) neanalyzováno. Whiskers ukazuje 90% pásmo nejistoty v měřeních a vzorkování v datové řadě u Morice et. al. (2012), vychýlení a pokrytí vzorků.“)

Další přezkoumání těchto selhavších „projekcí“ IPCC lze najít zde:

http://joannenova.com.au/2012/12/the-ipcc-was-wrong-england-and-the-abc-mislead-australians/

Následující obrázek je z výše uvedeného odkazu a ukazuje selhání projekcí vývoje teplot.

gr

Pamatujte, že tyto predikce jsou založeny na emisích CO2 při obvyklém fungování businessu v roce 1990. Emise ale byly daleko vyšší. Kdyby ty modely byly ohledně CO2 správně, měly by teploty mít trend v horní půlce pásma odhadu, nikoliv pod nejnižším odhadem.

Následující obrázek je z Kapitoly 12 AR5 – Obrázek 12.5 a ukazuje: „Časové řady odchylek (od stanoveného normálu let 1986-2005) globálních a ročních středních teplot vzduchu na povrchu z koncentrací tažených experimentů CMIP5. Projekce se ukazují pro každý RCP pro střední hodnotu z mnoha modelů (plné čáry) a ±1 směrodatnou odchylku rozložení u jednotlivých modelů (vystínováno).“ Ty „RCP“ jsou scénáře založené na různých úrovních emisí CO2 (tj. jediné významné klimatické síle v těchto modelech).

gr

Vzhledem k tomu, že pozorování jsou v posledních 25 letech jen u modelových predikcí nebo spíš pod nimi, tak u scénářů se započtením růstu emisí CO2 v 21. století, lze očekávat budoucí oteplování jen v modrém pásmu obrázku nahoře.

Podívejte se také na přezkoumání různých alternativních projekcí, které si zatím vedou daleko úspěšněji než IPCC:

http://www.appinsys.com/GlobalWarming/GW_TemperatureProjections.htm

Projekce změn globální hladiny moří – propadák

Následující obrázek je z Kapitoly 1 zprávy AR5. Vybarvené proužky představují projekce hladiny moří u každé z předchozích hodnotících zpráv, přičemž černé puntíky ukazují pozorované hladiny moře.

Je zajímavé, že IPCC ve zprávách FAR a SAR měla predikci exponenciálního nárůstu hladiny moře a že každá další zpráva vedla k nižším budoucím predikcím, jak ukazuje následující tabulka. (Projekce přímkou u skutečných dat dává asi 5 cm pro období 1990-2015.)

Zpráva 1990 – 2015 Nárůst hladin moří (cm) (horní hranice)
FAR 17
SAR 13
TAR 9
AR4 7.5

IPCC ve Třetí hodnotící zprávě (TAR-2001) uvedl [http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/425.htm]: “V datech 20. století není žádný doklad o nějakém zrychlování vzestupu hladin moří.“

gr

(Vysvětlení u čísel AR5 uvádí: „Odhadnuté změny odchylek globálních ročních hladin moří z přílivoměrů (Church a White, 2011; jsou k dispozici na http://www.cmar.csiro.au/sealevel/sl_data_cmar.html ) (černé chybové pruhy ukazují nejistotu 1 směrodatné odchylky) a jsou založeny na ročních průměrech ze satelitů TOPEX a Jason (Nerem et al., 2010; dosažitelné na http://sealevel.colorado.edu/results.php ) (modré puntíky) začíná to v roce 1992 (hodnoty byly srovnány, aby seděly s hodnotami dat přílivoměrů roku 1993). Vystínování ukazuje největší rozsah z modelových projekcí pro globální roční nárůst hladiny moří od roku 1990 do roku 2015 pro FAR (Scénář D a běžný business), SAR (IS92c a IS92e), TAR (A2 a A1F1) a pro Church et al. (2011) založeno na výsledcích modelů CMIP3, co byly k dispozici v době AR4 za využití scénáře SRES A1B.“)

Následující obrázek ukazuje globální kumulativní změnu hladiny moře pro roky 1900 až 2002

[http://www.wamis.org/agm/meetings/rsama08/S304-Shum_Global_Sea_Level_Rise.pdf].

Trend se za více než 100 let nezrychlil.

gr

Následující obrázek kombinuje oba ty předchozí obrázky. Nárůst hladin moří zůstává nezměněný, jako v historických záznamech.

gr

Zpráva 2012 od NOAA“Rozpočet nárůstu globální hladin moří v posledním období 2005-2012”

[http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf]

uvádí: „Součet sterických nárůstů hladin moří a složky hmoty oceánů má v tomto období trend 1.1 ± 0.8 mm/rok, když byla uplatněna korekce na hmotnost Pauson GIA, byl pozorován dobrý přesah celkového vzestupu mořské hladiny podle Jason-1 a Jason-2 (1.3 ± 0.9 mm/rok) s 95% mírou věrohodnosti v tomto intervalu.“ Tyto nárůsty jsou menší než byly rychlosti vzestupu hladiny ve 20. století. Také: „Regionální vzory změn hladiny moří jsou však mnohonásobně větší a mohou být i extrémně složité. Sterická změna hladiny moře je hlavním přispivatelem k vzorům prostorových trendů pozorovaných u celkové hladiny moře.“ Jinými slovy rychlost nárůstu ve 20. století 1,6 mm/rok poklesla v posledních letech na 1,1 – 1,3 mm/rok.

Následující čísla ukazují projekce z AR5 do roku 2100 a předvádí: „Projekce z modelů založených na procesech s pravděpodobnými hodnotami rozsahů a mediánů nárůstů střední globální hladiny moře a její příspěvek v letech 2081-2100 v porovnání s lety 1986-2005 u scénářů RCP a SRES A1B používaných v AR4). Rovněž jsou zobrazeny pozorované hladiny moří.“

gr

Ta střední a ty vyšší modelové projekce dávají do roku 2100 více než 50 cm vzestup hladiny moře. Následující obrázek porovnává ty 50 cm projekce s minulým trendem. To je návrat zpět k extrémním predikcím z První hodnotící zprávy, která už selhala u 25-leté predikce pro období let 1990-2015.

gr

Viz též přezkoumání dat o hladině moří:

http://www.appinsys.com/GlobalWarming/GW_4CE_SeaLevel.htm

A alarmistická tvrzení politiků o hladinách moří:

http://www.appinsys.com/GlobalWarming/SeaLevelRising.htm

Období bez oteplování je teď už skoro stejně dlouhé, jako poslední období oteplování

Následující obrázek ukazuje odchylku globálních teplot od stanoveného normálu za uplynulých 16 let.

[http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2217286/Global-warming-stopped-16-years-ago-reveals-Met-Office-report-quietly-released–chart-prove-it.html#ixzz29E78OR9H ]

Svět se před téměř 16 lety přestal oteplovat, jak ukazují nová data zveřejněná minulý týden.

Obrázky, které rozpoutaly debaty mezi klimatickými vědci, odhalují, že od počátku roku 1997 až do srpna 2012 neexistuje rozlišitelný vzestup agregovaných globálních teplot.

To znamená, že ‚plochá oblast‘ čili ‚pauza‘ v globálním oteplování teď už trvala zhruba stejně dlouho, jako předchozí období, kdy teploty rostly, tj. 1980 až 1996. Před tím bývaly teploty po 40 let stabilní nebo i klesající.

gr

Podle Zprávy o stavu klimatu NOAA 2008 týkající se klimatických modelů (které jsou založeny na CO2 taženém oteplování): „Téměř nulové nebo i negativní trendy jsou v simulacích běžné u intervalů desetiletých nebo kratších v důsledku vnitřní klimatické variability v modelech. Simulace však (na 95% hladině věrohodnosti) vylučují nulové trendy s intervaly 15 let či déle, což poukazuje na to, že u pozorování absence oteplování s takovýmto trváním je zapotřebí vytvořit diskrepanci od očekávaného tempa oteplování současných dnů.“  [http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/cmb/bams-sotc/climate-assessment-2008-lo-rez.pdf]

Jinými slovy v současnosti pozorované období 16 let bez nějakého oteplování poukazuje na to, že klimatické modely mají těžké problémy, a odhady vlivu CO2 na klima jsou nadhodnocujícím hadačstvím.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist