MODELOVÉ PŘEDPOVĚDI: OTEPLENÍ ODLOŽENO

Uveřejněno dne 7 června 2013 000 10:24

pocasiINSTITUT PRO METEOROLOGII: „PROGNÓZY POTVRZUJÍ MODELOVÉ PŘEDPOVĚDI,“ OTEPLENÍ ODLOŽENO O „STOVKY LET“

Globální teploty už 15 let nevzrostly a spousta vědců se nachází ve velkých těžkostech, jak se teď s tou novou realitou vyrovnat.

Ani Institut Maxe Plancka pro meteorologii (MPI-M) v Hamburgu není žádnou výjimkou. Tento v Hamburgu sídlící institut už roky tvrdí, že člověkem způsobená klimatická katastrofa je reálná a zrovna k ní dochází.

Dnes se nachází v situaci, kdy šátrá po zadních vrátkách. Těmi zadními vrátky je spis „Otto et al“. MPI-M nedávno vydal tiskové prohlášení se zajímavým odhalením o nyní už slavném spise „Otto et al“, k němuž přispěli dva z jeho ředitelů.
Institut Maxe Plancka pro meteorologii (MPI-M) tvrdí, že poslední prognózy potvrzují modelové předpovědi. Photo source: Max Planck Gesellschaft

Když si čteme tiskové prohlášení MPI-M, rychle zjistíme, že spis Otto et al je ve skutečnosti jen poslední spekulativní prací ve stylu křišťálové koule – výsledky mají jen malou hodnotu kromě toho, že poskytují zoufale potřebnou příležitost zachránit si tvář přijetím nižší klimatické citlivosti k CO2.

Problém, který dnes vidíme v klimatické vědě, je ten, že ta se teď nachází v konfliktu se základním pravidlem samotné vědy. Richard Feynmnan jednou povídal o tom, jak věda pracuje:

1. Domněnka
2. Výpočet důsledků
3. Porovnání se skutečným pozorováním
„Když to nesouhlasí s experimentem, je to špatně. Tahle jednoduchá věta je klíčem k vědě. Nezáleží na tom, jak krásně jste to formulovali. Nezáleží na tom, jak jste chytří, kdo je osoba, co učinila domněnku, nebo jaké je její jméno. Když to nesouhlasí s experimentem, je to špatně. To je všechno, na čem to spočívá.“

Dnes už víme, že oteplování se zastavilo, což znamená, že vypočtené klimatické důsledky jsou v nesouladu s pozorováními, tudíž ukazují, že předchozí „domněnka“ MPI-M je špatně. Akceptují to?

Nikoliv. MPI-M odmítají přiznat, že ta „domněnka“ byla špatná. A tak to, co dělá studie Otto et al a to tiskové prohlášení, je redefinování vědeckého přístupu. Novým pravidlem vědy pro MPI-M je:

1. Domněnka
2. Výpočet důsledků (na počítačích)
3. Porovnání s nově vypočtenými důsledky
A tak přepočítáváš a přepočítáváš nové důsledky, dokud je nedostaneš do souladu! A právě tohle ti 2 z Institutu Maxe Plancka spolu s týmem vědců vedených Ottem dělali, a nic jiného.

MPI zahajuje své tiskové prohlášení tím, že čtenářům říká, aby se nenechali zmást přestávkou v oteplování (zdůraznění doplněno):

„Globální oteplování nadále klimatické vědce překvapuje, ale jedna věc je jistá: Jedno je ale jisté, během příštích desetiletí střední teplota Země vzroste, i když nárůst během let 2001 – 2010 byl daleko menší než v předchozí dekádě. Toto má oporu v prognóze od mezinárodního týmu vědců vedeného vědci z University of Oxford, do něhož se zapojili i oba ředitelé Institutu Maxe Plancka pro meteorologii Jochen Marotzke a Björn Stevens. Za použití současných klimatických dat vědci nově vypočetli, o kolik se povrchová teplota Země ohřeje, až se koncentrace CO2 ve vzduchu zdvojnásobí.“

A dále v tomto tiskovém prohlášení (zdůraznění doplněno):

„Jochen Marotzke je součástí týmu nejrenomovanějších klimatických vědců světa, kteří vzali v úvahu poslední vývoj povrchových teplot, aby předpověděli, jak bude skleníkový efekt převážně oxidu uhličitého (CO2) Zemi oteplovat. Tyto prognózy potvrzují, že klimatické modely korektně předpovídají trend globálního oteplování během několika desetiletí, tj. do poloviny či do konce 21. století. Není žádný rozumný důvod ten poplach odvolávat.“

Tohle je přeci čiré šarlatánství. Prognózami MPI potvrzuje předpovědi?

MPI-M odkládá oteplování, potrvá to stovky let

Tiskové prohlášení MPI rovněž říká, že budeme muset o dost déle počkat, než se prve myslelo, než to skutečné oteplení udeří:

„Protože klima má nesmírně vysokou tepelnou setrvačnost a oceány se oteplují jen velice pomalu, zabere to nějakou dobu, než účinek skleníkových plynů úplně zabere. Oteplení skleníkového efektu bude posilováno četnými zpětnými vazbami a několika procesy i oslabováno. Teprve až se tyhle komplikované interakce uklidní, dospěje klima do stabilního stavu. Ta dlouhodobá reakce klimatu se nazývá rovnovážná klimatická citlivost (ESC) a tu klimatičtí vědci vypočítávali. To je ten konečný nárůst teplot, který pochází ze zdvojnásobení koncentrace CO2, a k tomu poprvé nejspíš dojde za několik set let.“

Nezapomeňte, že tohle tiskové prohlášení sepsali dva vědci, Marotzke a Stevens, kteří se přímo na studii Otto et al. účastnili.

Takže budeme muset počkat desetiletí, možná i staletí, než skutečné oteplení udeří. Neexistují žádná pozorování ke kontrole, zda jsou ty předpovědi spolehlivé, ale MPI-M říká, že mají novou předpověď, a ta souhlasí s modely, a tak je teorie správně.

Tiskové prohlášení dodává:

„Za použití těchto hodnot vědci vypočetli s 90% jistotou, že atmosféra se u povrchu při zdvojnásobení obsahu CO2 oteplí o 0,9°C – 2,0°C; nejpravděpodobnější je nárůst teplot o 1,3°C.“

To tvrzení o 90% jistotě používali i v minulosti, a byli pak totálně vedle. Teď to tvrdí opětovně na základě počítačových prognóz, a nikoliv na základě pozorování. Takhle vypadá pracovní standard šarlatánů, nikoliv vědců.

V tom tiskovém prohlášení toho je více, zvláště pak se to týká nejistoty. V podstatě říkají, že s „90% jistotou“ nás postihne spousta nejistoty.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist