Volyňský hřbitovní fest

Uveřejněno dne 1 července 2013 000 16:33

ripVážení přátelé, dne 5.7.2013 se uskuteční v krušnohorské obci Volyně hudební festival – Volyňský fest. Příčinu jeho vzniku zavdal několikaletý sled událostí v obci Volyně a v jejím správním městě Výsluní.

Už téměř desítku let existují investorské záměry stavět v Chomutovské části Krušných hor stovky větrných elektráren. Kdyby měly být naplněny všechny záměry investorů, staly by se z náhorních planin Krušných hor průmyslové zóny, kde by nezbylo příliš místa pro faunu a flóru ani pro normální život. Volyně a její občané jsou už dnes zasaženi vlivy větrné farmy Kryštofovy Hamry. Nad lesem vysoko čnící vrtule a hluk, který sem unášejí západní a severozápadní větry, vytvářejí situaci, kdy si Volyňští občané a chalupáři nechtějí dát další stavby líbit. Ve Výsluní bylo v roce 2011 založeno Občanské sdružení Krušno, které svou oponenturou a vyžadováním dodržování zákonnosti  ve schvalovacích, územních a stavebních řízeních, stavby dosud účinně brzdilo a nebýt zákeřností a podlostí části Výsluňského zastupitelstva, byly by stavby se vší pravděpodobností vypakovány alespoň mimo katastr města Výsluní a katastry obcí, které město Výsluní spravuje.

stop.jpg

Bohužel část zastupitelů města, činnost OS Krušno naprosto sabotuje a snaží se jít investorovi na ruku. V jejich pohledu jsou občané Volyně občany druhé kategorie bez práv, pouze s povinností zaplatit daně za své nemovitosti a poplatky za popelnice. Arogance s jakou tato část zastupitelstva jedná, je do nebes volající. Ani oni nechtějí mít stroje větrných elektráren za domem(ve Výsluní) ale ve Volyni jim nevadí a těší se na to, jak si Volyňští užijí pohledů a kraválu a oni(ve Výsluní) peněz utržených za strpěné větráky.

To, že se jako občané Volyně nemůžeme dovolat svých práv, vyústilo v rozhodnutí, zveřejnit problém co nejširším možným způsobem a zkoušet vysvětlovat, jak to vlastně u nás je, protože při pohledu zvenčí, to málokdo dokáže rozpoznat. OS Krušno založilo své webové stránky http://www.oskrusno.estranky.cz/, já zde píši na toto téma blogy a volyňský občan a muzikant René Vaněček se rozhodl využít své kontakty mezi muzikanty a uspořádat hudební festival ve Volyni. Pan Vaněček má svou nemovitost zbudovánu z bývalé márnice a jeho zahradu tvoří zrušený hřbitov. Odtud název na plakátě – Hřbitovní fest. V přeneseném slova smyslu se ale, při realizování investorských záměrů v oblasti, pomyslným hřbitovem může stát nejenom celá vesnice, protože přestane být místem pro klidný život a už vůbec nebude místem pro odpočinek a rekreaci, ale i celá Chomutovská část Krušných hor.

volynefest.jpg

P.S. Pouze noticka o docela čerstvé věci, ke které ještě neznám podrobnosti:

Stavbami větrníků by to u nás nekončilo. V minulých dnech navštívili město Výsluní emisaři firmy, jejíž jméno zatím neznám. Na neveřejném zasedání mámili ze zastupitelů města souhlas se stavbou přečerpávací elektrárny. Parametry, projekt a přesná čísla zatím nebyly zveřejněny, zástupci firmy pouze zmínili, že by to představovalo vybudování cca 100ha!!! jezera na náhorní planině mezi Rusovou a Výsluním a roury do dolní stanice by vedly Prunéřovským údolím.

Kdo zná Prunéřovské údolí ví, že jeho dno je místy tvořeno jen silnicí a korytem Prunéřovského potoka, hned za nimi se zdvihají jeho strmé svahy. Minimálně v těchto místech by to znamenalo vykácení desítek hektarů lesa a odtěžení tisíců kubíků zeminy a skály. Zároveň by musel být potok nejspíš na několika úsecích zatrubněn. Celá tato stavba by znamenala naprostou devastaci tohoto území a především zkázu lesa na jeho dně, který díky svému chráněnému umístění, přežil i třicet let zátěže sirnými imisemi z Prunéřovských a Tušimických elektráren a to všechno ve jménu „ochrany životního prostředí“.

Všechny tyto plány nápadně připomínají pošahaný bolševický nápad z doby výstavby Prunéřovských  elektráren. Prunéřovské údolí mělo totiž být použito jako složiště popílku a strusky. Pěkně děkuji, nechci, a se mnou ani nikdo z Volyně.

Vyslanci firmy zároveň zastupitelům tvrdili, že ten souhlas od obce zase tak moc nepotřebují, protože když jim někdo z Brusele potvrdí, že se jedná o veřejný zájem, mohou stavět bez jakéhokoli omezení. (Natura 2000, Ptačí oblast Novodomské rašeliniště,  Evropsky významné lokality ani Národní přírodní rezervace Rašeliniště na Loučkách nejsou údajně překážkou). Osobně tomu zase tolik nevěřím, ale kdyby to měla být pravda, tak sem jde z EU ryzí fašismus.

Volyňský fest není zamýšlen jako prvoplánově výdělečná záležitost. Mírné vstupné by mělo pokrýt režijní náklady a pokud přeci jenom vznikne nějaký zisk, bude věnován na konto o.s.Krušno na financování jeho činnosti.

Tímto berte předchozí text jako pozvánku do Volyně a 5.7. přijeďte. Dostane se vám nejenom muziky, ale svou účastí zároveň vyjádříte nevoli s tím, jak se s naší částí Krušných hor zachází.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist