CO2 a ideologie klimatické změny

Uveřejněno dne 27 srpna 2013 000 8:00

co225. června 2013 president Obama předestřel svou dlouhodobou agendu snížení „emisí skleníkových plynů“ od průmyslu a spotřebitelů US. 11. července varovalo ministerstvo energetiky, že „s klimatickou změnou“ spojené události ohrozí tradiční zdroje výroby energie a způsobí více rozvratu v dodávkách energie. Prozatím všechny ty zmínky o neobvyklých či extrémních meteorologických událostech primárně jako důsledku nadměrného CO2 v atmosféře a „skleníkového efektu“ jsou doložitelně založeny více na dlouhodobém ekonomické a politické konstrukci než na zdravé vědě.

Tohle je reakce na naléhavé úpění doprovázející údajně naprosto nezaujatý výzkum vědců náležejících k Mezivládnímu panelu o klimatické změně Spojených národů, který se snaží o spojování klimatických změn s lidskou a průmyslovou aktivitou, a navrhuje řady programů, které se realizují pomocí dekretů jak v Evropě, tak v US.

Takové programy drasticky změní životní úroveň téměř každého člověka ve vyspělém světě. A jelikož globální teploty ve skutečnosti nijak zřetelně nekorelují se zaznamenaným růstem atmosférického oxidu uhličitého, tak došlo ke zřetelnému posunu uvnitř propagandistické mašinérie CO2 od memu „globálního oteplování“ k daleko beztvarejšímu termínu, do kterého se vejde kde co, ke „klimatické změně“.

Skutečná agenda za mezinárodní agendou a za prosazováním jejich téměř náboženské „ideologie klimatické změny“ zakládá zdůvodnění pro ohromný systém regulací a zdanění, co má přetvarovat lidské chování a životní styl a navíc pro ně zformovat úplně novou oblast pro technologické podnikání a finanční spekulace za využití s uhlíkem spojených spekulačních papírů a derivátů.

Zjevně i pro neziskové podniky se kázání víry v klimatickou změnu stalo lukrativním kšeftem s nesmírnými finančními zdroji poskytovanými za jejich neustálou věroučnou misii. A skutečně s klimatem spojené daňové výjimky organizacím 501C3 vytvořily mnoha miliard dolarovou mašinérii propagandy oddanou zabydlení se ústředního tématu: lidé mohou za všechny s počasím spojené katastrofy, které se s pornografickým naturalismem prezentují ve všech kanálech elektronických médií. Takovýto falešný environmentalismus s sebou nese i usilovnou snahu o transformaci veřejné politiky na základě pochybného vědátorství, přičemž se ignorují autentické hrozby životnímu prostředí.

Zatímco takové 501C3 se mohou ukázat jako povzbuzující k darům od obecné veřejnosti, tak ale objem ročních výnosů a jejich aktiv u takovýchto organizací naznačuje, že se spoléhají i na velice hluboké kapsy lidí a institucí, co bedlivě sledují, jak se daří u vládních činitelů a u širší veřejnosti udávat povídačku, že téměř veškeré epizody divného počasí jsou důsledkem skleníkových emisí.

Následující seznam neziskových organizací oddaných protlačování názorů o klimatické změně a o trvalé udržitelnosti – v žádném případě není kompletní – byl sestaven z 990 jejich daňových formulářů pro rok 2010. Letos 501C3 vyneslo přes 1,7 miliardy výnosů (1 742 350 656 dolarů) a pro Nature Conservancy vedené bývalým výkonným ředitelem Goldmana Sachse Markem Tercekem to bylo přes polovinu této částky. Data v posledním sloupečku ukazují rozsah veřejných prezentací těchto spolků; některým se dostává ohromné pozornosti žurnalistů, zatímco další fungují v téměř naprosté anonymitě.

501C3 Name 2010 Income Net Assets Mentions in Major World News Publications, July 1 2012-June 30 2013 (LexisNexis)
Sierra Club $97,757,678 $52,209,573 726
World Wildlife Fund $267,993,426 $182,067,246 993
Friends of the Earth $5,495,897 $3,407,984 1,831
United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change NA NA 697
United Nations Environmental Program NA NA 115
United Nations Foundation $197,737,803 $231,213,165 101
Nature Conservancy Inc. $997,037,663 $5,180,558,726 242
Greenpeace Inc. $27,465,948 $824,056 2,879
Climate Works Foundation $83,026,313 $215,248,816 1
World Resources Institute $50,079,176 $59,901,847 125
Center for Biological Diversity $7,181,472 $10,734,072 115
Defenders of Wildlife $30,229,512 $23,839,354 35
International Institute for Environment and Development $30,335,978 $5,121,919 1
Natural Resources Defense Council $97,957,964 $197,413,060 484
National Council for Science and the Environment $3,526,925 $562,386 8
Global Green USA $4,633,587 $4,372,965 8
Pew Center on Global Climate Change $6,424,365 $4,666,874 2
Institute for Sustainable Communities $15,007,337 $6,207,761 0
Sustainable Markets Foundation $4,347,579 $1,660,940 0
US Climate Action Network $2,414,999 $1,067,116 1
350 Org $3,013,995 $2,250,300 109
Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education $2,362,495 $736,159 0
The Alliance for Climate Protection $19,150,215 $12,052,979 5
Climate Solutions $2,642,682 $907,901 29
Alliance for Climate Education $2,749,291 $369,251 2
Climate Central Inc. $3,273,478 -$808,414 49
Climate Group Inc. $2,746,784 $465,685 0

Např. přes Al Gora financovaný Climate Project byl poprvé zřízen ke „vzdělávacím účelům“, v principu, aby do US školních tříd přinesl poselství filmu Nepohodlná pravda. Další organizace Asociace pro prosazování trvalé udržitelnosti ve vyšším vzdělávání podobně prosazuje prominentní práci na protlačování zelené agendy na vyšších školách a na universitách. Takovéto zdroje jsou celkově využívány na zdůrazňování údajného nebezpečí od emisí skleníkových plynů pro samotnou existenci civilizace a samotného života. Rozsah takovýchto zdrojů je srovnatelný s tím, co nadnárodní korporace ročně utratí za reklamu.

Zatímco Obama a celá škála štědře financovaných ekologistických organizací vedou kampaň za vybájená nebezpečí plynných emisí, tak úplně mlčí o tom, co opravdu smrtelně ohrožuje prostředí a lidstvo – zvláště rozsáhlé znečišťování potravinových řetězců geneticky modifikovanými organismy, spousta utajených programů modifikace počasí a geoniženýringu, zničení Mexického zálivu, smrtelné zamoření celých globálních regionů ochuzeným uranem a o radiaci z Fukušimy, která přetrvá po dobu mnoha lidských životů

Ve světle těchto probíhajících katastrof a mocných finančních zájmů za karbo-centrickým ekologistickým lobbováním, Obamova pózování nad atropogenickou klimatickou změnou a her štědře financovaných ekologistů lze spatřit to, čím opravdu jsou – viditelnými složkami složitého programu sociálního inženýrství daleko pokročilejšího v přesvědčování veřejnosti, že její návrat k existenčním podmínkám dávného feudalismu nejenže je žádoucí, nýbrž že je absolutní nezbytností pro vyšší dobro.

By James F. Tracy
Global Research, July 12, 2013

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist